עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

מערכת היחסים שבין המתבגר להוריו


. מערכת היחסים שבין המתבגר להוריו

       כדי שהמתבגר יתפתח לא רק מבחינה פיזית אלא גם יהפוך לאדם מבוגר ויוכל לתפוס את מקומו בחברה, עליו להגיע בהדרגה לעצמאות ביחסיו עם ההורים. אחד המיתוסים השכיחים הקשורים לגיל ההתבגרות מתאר יחסים מאד מתוחים בין מתבגרים להוריהם. לגבי חלק מהמתבגרים זוהי מציאות, משום שככל שגוברת שאיפת המתבגר להפגין עצמאות כלפי הוריו  כך הוא עלול להתרחק מהם ועלולים להיווצר משברים במערכת היחסים ביניהם. מנגד עומד מחקרו של סורנסון ( 1973 ) המראה כי 88% מהמתבגרים מכבדים את הוריהם ומסתדרים אתם לגמרי לא רע. ואכן, לעתים ניתן להיווכח כי בתחומים רבים ישנה מידה רבה של הסכמה בין המתבגר לבין הוריו. ( נוימאיר, 1992 וסולברג, 1995 ).

       ההבדלים בין ההורים למתבגר מאופיינים יותר בסממנים חיצוניים כגון לבוש, תספורת, דרך דיבור וסוג מוסיקה אהובה, ולא באפיונים מהותיים יותר כגון השקפת עולם, דעות פוליטיות ועמדות חברתיות. הקונפורמיות לחברים מתבטאת יותר בסממנים חיצונים ולא נוגעת להחלטות משמעותיות, הקשורות למטרות בעתיד, לבחירת מסלול לימודים, מקצוע או מקום עבודה. בנושאים אלה נוהגים המתבגרים להתייעץ עם ההורים.

       המתבגרים מבלים, אמנם, יותר עם קבוצת בני הגיל מאשר עם ההורים, אך השפעת ההורים עליהם איננה נופלת מהשפעת החברים, ואף עולה עליה. נכון שהקבוצה עוזרת למתבגרים להגדיר את עצמם ולהכיר את עצמם טוב יותר, אך היא אינה גורמת בדרך כלל למהפכות באישיותו ובהתנהגותו של המתבגר. השפעות מעין אלה עלולות להתרחש במידה וההורים לא מספקים למתבגר מקור תמיכה רגשית ואינם מסוגלים להתקשר עמו ולהסתגל לשינויים שחלו בו. במקרים אלה נאלץ המתבגר לחפש את התמיכה הרגשית בחברת בני גילו ואז הוא נתון יותר להשפעתם. (נוימאיר, 1992 ).

       למרות היחסים התקינים בין המתבגר להוריו, נוצרים לא פעם מתחים ועימותים, המתבטאים בויכוחים ולעתים אף בהרמת קול. העימותים הם תופעה חיובית וחשובה ומסיעים למתבגר בגדילה, בפרידה מן ההורים ובעצום הזהות האישית של המתבגר- הגדרה עצמית ורכישת עצמאות ואחריות אישית.

       נשאלת השאלה מהו המקור למתח בין המתבגר להוריו. בתקופת ההתבגרות נוצרת לא פעם אצל הורי המתבגר תחושת מבוכה, משום שאינם יודעים ובטוחים מה עליהם לדרוש מהמתבגר- מה לאסור עליו, מה להתיר לו. על ההורים לבנות מסגרת בעלת גבולות ברורים של מותר ואסור, של טוב ורע. ( אם מסגרת זו אינה קימת, מחפשים המתבגרים לא פעם מסגרות חברתיות ברורות אחרות, כגון כתות דתיות).

תפקידם של הורים לילד קטן שונה מתפקידם בתור הורים למתבגר, ולא כל הורה יודע לשנות את דפוסי ההתנהגות שלו כדי להתאימם לילדו הגדל והמשתנה. בשל כך נדרשת מהורי המתבגר גמישות רבה ויכולת הסתגלות לשינויים האינטנסיביים החלים אצל המתבגר. על ההורים לשנות מדי פעם את הגבולות שהציבו, תוך הידברות והבנה. יחד עם זאת על להם להימנע מעימותים הוגנים ומכובדים, אשר תורמים רבות לגיבוש הזהות ורכישת העצמאות של המתבגר בגיל זה. (נוימאיר, 1992 וסולברג, 1995 ).

       למה מצפים המתבגרים מהוריהם? בניגוד למה שהורים  רבים עלולים לחשוב, המתבגר ( גם אם לא תמיד הוא מודע לדבר ומוכן להודות בכך ) מחפש אוירה טובה בבית, שמוכיחה לו כי הוא רצוי. כל מתבגר רוצה, אולי יותר מכל דבר אחר, שהוריו יתייחסו אליו באופן אישי ולא כ"מקרה" של ילד בגיל ההתבגרות.

       באופן טבעי רואה עצמו המתבגר בעיניים שונות מאלו של הוריו. ההורים משמשים למתבגר מעין תזכורת מתמדת למה שהיה פעם בעבר, ובשל כך מתעורר אצלו הצורך בהפגנת כוח כלפיהם, מתוך תקווה שאולי ירגישו שהשתנה אצלו משהו, והוא יותר לא הילד הקטן שהיה להם. (סולברג, 1995).

      לדעת שטיינברג (1980) נראה לפעמים כי המתבגר והוריו צועדים בכיוונים הפוכים- בעוד שהמתבגר מסתכל קדימה ביודעו שהכל עוד לפניו והוא נמצא בשיא כוחו, מרגישים הוריו כי שעון הזמן שלהם הולך ואוזל. הם מתחילים להרגיש סמני הזדקנות ראשוניים וחושבים שהזמן חולף מבלי שיצליחו להשיג את מה שרצו בחיים.

       כשהמתבגר מרגיש, שהוריו אינם רוצים בו, או שהוא נתקל לעתים קרובות מדי ביחס ביקורתי שלא לצורך, הוא עלול להגיב בקול בכעס ובתוקפנות. בתנאים אלה מתרחשים משברים במערכת היחסים במשפחה מצד שני, ישנה חשיבות רבה, גם בגיל ההתבגרות, לגלויי חיבה ואמון הדדי מצד שני, ישנה חשיבות רבה, גם בגיל ההתבגרות, לגלויי חיבה ואמון הדדי ביחסים שבין המתבגר ובין הריו. אוירה רגשית טובה יכולה להיות גורם חשוב מאוד בגיבוש זהות אישית חיובית אצל המתבגר.( אריקסון).

       ישנה הבחנה חשובה בין הורים המגלים גישה של סמכות דומיננטית לבין הורים שיוצרים אוירה סמכותית מותנה במערכת היחסים עם ילדיהם. במחקרים של גריטבנט וקופר (1983) וכן במחקריו של באומרינד (1968, 1978) התברר כי הורים דומיננטיים מעוררים לעתים התנגדות ומרדנות אצל ילדיהם בתקופת ההתבגרות, המופיעות כגורמים אפשריים להתנהגות אנטי- סוציאלית ולתופעות ניכור שונות. לעומתם, הורים המפגינים יחס גמיש יותר כלפי ילדיהם, מצליחים למצוא אצלם ביתר קלות אוזן קשבת, ומפלסים דרך לשמירה על תקשורת טובה יותר בתוך המשפחה. סולברג, 1995 ).

 

 

3.1 הפתיחות ביחסי הורים - מתבגרים

 

בגילאי 16 - 21 מתפתחת תפוסת ההורה כאדם, ולא רק כממלא תפקיד. מתפתח הצורך, בגילאים אלה, בתקשורת משמעותית עם ההורים, במקביל לקשר קרוב עם חברים או עם בן זוג. (הקשר נחוץ לשם עיצוב האישיות, יכולת התמודדות ופיתוח הביטחון העצמי.)

       מחקריו של פרופסור סמילנסקי מראים כי מרבית המתבגרות חשות קרבה לפחות לאחד מהוריהן, ומסיבה זו הן פתוחות יותר בתקשורת עם הוריהן. (בייחוד עם האם).

בנושאים רגישים הנטייה היא להיפתח אל האם ואילו האבות מעורבים בחיי הבת בתחומים ספציפיים, ורובם מעודדים אצל בנותיהם את ההתפתחות האינטלקטואלית. מסיבה זו רוב הקונפליקטים של המתבגרות, מתרחשים עם האם. (סמילנסקי, 1989 ).

       ביחסי המתבגרים הבנים עם הוריהם, נמצא כי קימת פחות תקשורת, פחות מעורבות ופחות קונפליקטים. הנערים מעורבים פחות בנעשה במשפחה, במידה וקימת תקשורת עם האב, היא מתנהלת בשלושה מישורים: אינפורמציה וחילופי דעות, ברור המצב בלימודים ותוכניות הלימודים בעתיד, ותלונות על בעיות ביחסי המתבגר עם אמו.

כאשר הנערים רוצים להתייעץ עם ההורה בבעיות אישיות - חברתיות, הם מנסים לחפש קשר עם האם.

בעייתם הגדולה ביחסים עם האב היא תחושה שלא יעמדו בציפיותיו. (סמילנסקי, 1989 )

 

       כל תקשורת במשפחה מתנהלת ומתפתחת על יסוד ההנחה של תלות הדדית. בין שמקור התקשורת- שולח המסר הראשון באינטראקציה מסוימת, הוא המתבגר ובין שזה ההורה, קימת הנחה המבוססת על תפיסה הדדית של האחר ולא צורך פנימי ( מודע או לא מודע) להגיב כלפיו ולהשיג משהו בתמורה.

       האמינות (האותנטיות) הוא גורם חשוב מאד בתקשורת בין מתבגרים ובין אחרים המעונינים בהתפתחות יחסים חיוביים אתם. בשל העדר תמיכה עצמית ברורה וחוסר הביטחון של המתבגר ביחס למקומו בחברה וכן בשל חיפוש אחר זהות אישית והצורך בביטחון בקשרים בין אישיים, האמינות חשובה ביותר למתבגר. בראש ובראשונה של הוריו, אך גם של חבריו, מוריו ושאר הסובבים אותו. (סמילנסקי, 1989 ).

       אחת הבעיות בתקשורת בין המתבגר להוריו היא קריאת הבחנה לא נכונה של סימנים- תופעה המופיעה לרוב על רקע עומס החובות הקודמות, הקשורות בהתנסויות ביחסים שבין המתבגר להריו. (הצטברות של רגשות וציפיות ). בעיה זו קימת בכל תחומי התקשורת הבין אישית.

       ישנם הורים ומתבגרים החוששים מתקשורת הדדית של קרבה. אצל המתבגרים אופיינית התופעה כאשר קיים חשש לאיבוד הישג ההתבדלות- אינדיבידואציה. מתבגר שטרם התקדם במידה מספקת בתהליך עיצוב זהותו, עומד בפני הבעיה שהוריו אינם מעניקים לו הזדמנות לעימות. (סמילנסקי, 1989 ).

 

לסיכום: מערכת היחסים עם ההורים, בעיקר אופי התקשורת ומידת הפתיחות, משפיעה על המתבגר בעיצוב זהותו האישית ותורמת גם להפיכתו לאדם בוגר מכל הבחינות. מכך ניתן להסיק כי הדבר ישפיע גם על פיתוח קשרים ומערכות יחסים בין זוגיות בגיל ההתבגרות.
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: אביטל
מתאים לכיתה: י,יא,יב
מקצוע: פסיכולוגיה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
עמדות
עמדות
מערכת היחסים שבין המתבגר להוריו
מערכת היחסים שבין המתבגר להוריו
מגדר
מגדר
נזקי האלכוהול
נזקי האלכוהול
גיל ההתבגרות
גיל ההתבגרות
תיאוריית האני במראה
תיאוריית האני במראה

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2021

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון