עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

נזקי האלכוהול


השימוש באלכוהול בקרב מתבגרים

2.1 נזקי האלכוהול:

מחקרים מראים שהמכורים לאלכוהול עוברים שלבים ברורים לפני שהופכים לאלכוהוליסטים. בהתחלה זה שתייה באירועים חברתיים, כוס בירה, כוס יין ולאחר מכן זה נהפך להרגל.

ההתמכרות משפיעה ומזיקה למתבגר, הנתון עדיין בשינויים התפתחותיים, בדרכים רבות: היא פוגעת בבריאות הנפשית והגופנית בכך שהאלכוהול גורם לדיכוי פעולות המוח ותפקידיו, שינויים במצב הרוח ובתודעה, פגיעה בקורדינציה, שיבוש ההתפתחות הגופנית והמינית, נזק מצטבר לפעילות הכבד  ומחסור בויטמינים.

כמו כן, שתיית אלכוהול גורמת לנזק בלתי הפיך,משבשת את היכולת לקבל החלטות, יוצרת תלות הולכת וגוברת בחומר, מנתקת את המתבגרים ממשפחותיהם ומחבריהם, מובילה לסכנה חמורה בנהיגה ובמקרים קיצוניים אפילו מדרדרת אותם עד לעבריינות ואלימות בכדי להשיג את האלכוהול (פלוס, 1995).

בנוסף, אשכנזי (2001) טוענת כי צריכה מופרזת של משקאות אלכוהוליים מהווה בעיה בריאותית, אישית, משפחתית, חברתית וכלכלית לא רק למשתמש עצמו אלא גם לסובבים אותו ובעיקר לבני משפחתו.

 

2.2 הסברים לשימוש באלכוהול בקרב מתבגרים:  

קיימת הסכמה בין אנשי המקצוע, כי מרבית ההתנסויות והתחלות השימוש באלכוהול מתרחשות בגיל ההתבגרות ונטילת האלכוהול נובעת מתהליכים הקשורים במאפייני גיל ההתבגרות.

ההסבר לתופעה זו הוא מורכב ומשלב גורמים רבים-

1. גורמים פסיכולוגיים: חיפוש אחר ריגושים, זהות מטושטשת, חרדה ודיכאון. בתקופת ההתבגרות, בתהליך חיפוש הזהות, מסתמנת עלייה ברמה של חיפוש ריגושים. המתבגר מתנסה בחוויות שונות ואחת הדרכים המשוערות לסיפוק הצורך לריגושים הוא השימוש באלכוהול. מצד שני, קשיים בגיבוש הזהות עלולים להוביל לדיכאון וחרדה ולדחוף את המתבגר להשתמש באלכוהול על מנת לברוח מקשיים ולחצים ולהפחית את החרדה שחווה הנער.

2. גורמים סוציולוגים: השימוש באלכוהול קשור למרד של הצעירים בחברה. עקב העובדה שהחוק אוסר על מכירת אלכוהול מתחת לגיל 18 דווקא אז ינסו המתבגרים למרוד בחוק זה.

3. גורמים חברתיים: השפעת קבוצת השווים מתקופת ההתבגרות היא גדולה ואינטנסיבית יותר, בשל רצונו של המתבגר להיות חבר בקבוצת השווים. מעמדם החברתי של המתבגרים חשוב להם מאוד, על כן הם מנסים להיות קונפורמים לקבוצת השווים בכל דרך, עד כדי שימוש באלכוהול כדי להיות חלק מהקבוצה. ואכן, רבים מהחוקרים טוענים כי בגיל ההתבגרות, השאיפה לקבלה ולקשר חברתי בקבוצת גיל השווים עלולה להביא לידי שימוש באלכוהול.

4. גורמים אישיותיים: עמדות המתבגר לגבי אלכוהול והשימוש בו מסבירות גם הן את תופעת השימוש באלכוהול בקרב מתבגרים. רוב הנחקרים בקרב מתבגרים משתמשים ציינו עמדות אוהדות כלפי אלכוהול ועמדות אלה הולכות ונעשות אוהדות יותר ככל ששכיחות השימוש באלכוהול עולה.

 

2.3 מה משפיע על בני הנוער לצרוך אלכוהול?

תופעת השימוש באלכוהול בקרב תושבי מדינת ישראל אינה חדשה, ובמיוחד בקרב מתבגרים.

מחקרים רבים הראו כי המניעים לשתייה חברתית בקרב הצעירים בארץ הם רבים, אך מרביתם התמקדו במ"ס גורמים, שעיקרם היא אחריות החברה הבוגרת-

1. השפעת ההורים: בקרב האוכלוסייה הבוגרת חל שינוי ערכי בעל חשיבות ובו המשקה האלכוהולי החל לשמש כלי זמין וזול להשגת הרגשה טובה, הנאה רגעית, בילוי ושעשוע (וייס, 1988).

בנוסף לכך, האלכוהול הפך בבתים רבים סמל למעמד וליוקרה. ואכן ניתן לראות כי אנשים החלו להתפאר באלכוהול ושתיית האלכוהול הפכה לנורמה חברתית מקובלת, דבר שהוביל לכך שהצעירים החלו ללכת בעקבות הוריהם מאחר שההורים מהווים מקור השפעה ודגם לחיקוי עבור הדור הצעיר גם ביחס לשתיית אלכוהול.

מיכאלי (2000) טען כי לא מספיק שהחברה הבוגרת הובילה את הנוער לשתיית אלכוהול היא גם נותנת לצעירים את הלגיטימיות לשתייה וכן מעלימה עין מתוצאות השימוש לרעה באלכוהול.

2. חשיפה לכלי התקשורת: אחת ההשפעות המשמעותיות ביותר על הנוער מושגת דרך חשיפה לאמצעי תקשורת- ספרים, מגזינים, תוכניות טלוויזיה, סרטים, פרסומות ועוד.

בני הנוער חשופים לפרסומות, בין השאר לפרסומות אלכוהול, שקושרות כל משקה לגירוי ולריגוש אחר התופס את הצעירים.

המסר ברור, מי ששותה בירה הוא בוגר, מיני, חברותי וכד', ומיכאלי טוען: "מי מבני הנוער לא רוצה להיות כזה?".

האם אמנם חשיפה לכלי התקשורת מבנה את תודעת הצעירים? מסקירת מחקרים שבחנו ידע של ילדים צעירים עולה כי כבר ילדי גן חובה מפגינים בקיאות מרשימה וכמחציתם מזהים משקאות אלכוהוליים (רבינוביץ-שנקר, 2004).

3. השפעות ערכיות בחברה: התפתחות השתייה כצורת בילוי בקרב צעירים טעונה בחיקוי התרבות המערבית.

החברה הישראלית אימצה לעצמה רבים מדפוסי הנורמה של החברה המערבית, דבר שהביא להתפשטות דפוסי השתייה שאינם לפי הנוסח היהודי, ישראלי, מסורתי. המבוגרים ובני הנוער החלו לחקות את האופנה של החברה המערבית ולשתות כסמל להשתייכות למעגל "אנשי העולם הגדול" ו "החברה הגבוהה" וכתוצאה מכך חל מעבר מדפוסי שתייה מתונה ועמדה שלילית כלפי שתייה מופרזת, אל צריכה גוברת והולכת של משקאות אלכוהוליים (וייס, 1988).

4. היעדר איסורים מפורשים: בניגוד לרשימת האיסורים הארוכה הקשורה לסמים, האלכוהול חופשי לחלוטין, לפחות עבור הצעירים.

אכן יש חוק האוסר מכירת אלכוהול לבני 18 ומטה, אך סעיף 193 לחוק העונשין שאוסר הספקת אלכוהול לצעירים נשאר חסר תועלת ללא אכיפה משמעותית של המשטרה. באזורים רבים בארץ ובעלי פאבים סיפקו וממשיכים לספק אלכוהול לצעירים (וייס, 1988).

 

2.4 שתיית אלכוהול בקרב מיעוטים בארץ:

קיימת טענה כי שיעור צריכת האלכוהול בקרב מיעוטים גבוהה יותר משיעור הצריכה של האוכלוסייה הכללית.

ואכן, מחקרים הראו כי גלי העלייה של העשור האחרון מארצות חבר העמים, הביאו עימם אוכלוסייה בעלת דפוסי שתייה מושרשים, שהושפעו והתחזקו בגלל מצוקות הנובעות מתהליך העלייה.

אוכלוסייה נוספת שחל בה שינוי בצריכת משקאות אלכוהוליים היא המגזר הערבי- בשנים האחרונות מסתמנת עלייה בשימוש לרעה ובהתמכרות לאלכוהול בקרב אוכלוסייה זו, למרות שלגבי חלק גדול ממנה השימוש באלכוהול אסור על פי דתם (אשכנזי, 2001).

וייס (2002), טוענת כי גם בקרב האוכלוסייה הלסבית וההומואים שיעור צריכת האלכוהול הוא גבוה מכלל האוכלוסייה.

מחקרים שחקרו את התופעה של שימוש באלכוהול בקהילות ההומו-לסביות דיווחו על שיעורים גבוהים של שימוש לרעה באלכוהול בקרב אותה אוכלוסייה.

שלושת הממצאים העיקריים במחקרים הם:

  • הינזרות מאלכוהול פחותה יותר אצל לסביות בהשוואה להטרוסקסואליות.
  • בעיות אלכוהול נמצאו בשיעור גבוה יותר אצל הלסביות.
  • כמו כן נמצא היעדר ירידה בשתייה אצל הלסביות עם העלייה בגיל.

ומה בקשר להומוסקסואלים?

רם (2002) טוענת כי רבים מקרב אוכלוסייה זו התנסו בבעיות הקשורות לשימוש באלכוהול. היא הראתה כי מחקרים בשנות ה-70 וה-80 תמכו בהנחה של שימוש גבוה באלכוהול בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים.

בהתייחס לסטיגמה הקשורה להיות האדם הומוסקסואל או לסבית, שימוש באלכוהול יהווה דרך להסרת עכבות הקשורות לקיום יחסי מין עם בן אותו מין.

כתוצאה מהממצאים נשאלת השאלה, מדוע יש יותר בעיות אלכוהול בקהילה ההומו-לסבית?

תשובה אפשרית אחת היא שהקהילה ההומו-לסבית שייכת למיעוט מתויג (סטיגמתי) ועל כן היא נתונה תחת לחצים. קהילה זו מסתכנת בבידוד וזרות מצד המשפחה, אפליה או הטרדות מילוליות וגופניות.

 

2.5 מניעת השימוש באלכוהול בקרב מתבגרים:

תופעת השימוש באלכוהול בקרב מתבגרים גדלה מדי יום ביומו, ובעקבות כך הנוער חשוף יותר ויותר לסכנות הטמונות בו. על כן, יש להגביר את ההסברה בקרב בני נוער ומבוגרים בנוגע לבעיות האלכוהול וההתמכרות לו, לעקור את תחושת הזלזול שהנוער מפגין לנוכח סכנות האלכוהול ובמקביל להחמיר באלו שעושים בו שימוש לרעה.

לעומת זאת, אל רועי (2000) טוענת כי העובדה שמדובר בחומר שאינו אסור על פי החוק מקשה מאוד על פעולות ההסברה והמניעה, שכן הן נעדרות את עוצמת המרכיב ההרתעתי המתלווה לפעולות ההסברה והמניעה בתחום הסמים והמתייחס להסתבכות עם החוק.

משרד העבודה והרווחה רואה במניעת השימוש לרעה באלכוהול ובגמילה מההתמכרות למשקאות אלכוהוליים את אחד מיעדיו החברתיים.

הוא הקים מערך שירותים לטיפול בנפגעי אלכוהול בקהילה שכיום כולל 18 מרכזי טיפול, המופעלים ע"י רשויות מקומיות ועמותת אפש"ר (אשכנזי, 2001).

ניתן לראות כי ישנם טיעונים שונים לדרכי מניעת התופעה של שתיית אלכוהול בקרב מתבגרים אך המשותף לכולם הוא שהם מדברים על כך שצריך לפעול כדי לצמצם את נזקי התופעה לפני שיהיה מאוחר מדי.

 

 
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: מורג
מתאים לכיתה: י,יא,יב
מקצוע: פסיכולוגיה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
תיאוריית האני במראה
תיאוריית האני במראה
נזקי האלכוהול
נזקי האלכוהול
מערכת היחסים שבין המתבגר להוריו
מערכת היחסים שבין המתבגר להוריו
גיל ההתבגרות
גיל ההתבגרות
מגדר
מגדר
עמדות
עמדות

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2021

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון