עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

עמדות


        עמדות

3.1 הגדרת העמדה:

 עמדות מוגדרות כהערכה של היחיד בעד או נגד אובייקט (או סמל שלו). האובייקט שאליו מתייחסת עמדה עשוי להיות מסוגים שונים- אובייקט ספציפי כמו שיעור טבע שהתנהל היום, כללי כמו מקצוע לשון, מופשט כמו נושא החינוך. כמו כן, העמדה יכולה להיות בהקשר לקבוצת אנשים כמו המורים או למוסד חברתי כמו הבית ספר.

לכל אדם מערכות רבות של עמדות כלפי כל דבר בסביבתו, ומובן שאף לתלמידים ולמורים  יש עמדות משלהם כלפי המערכת שבה הם חיים ומרכיביה השונים, כשם שיש להם עמדות כלפי חבריהם (זיו, 2001).

 

3.2 אפיוניה של העמדה:  

נוימאיר (1996) טוענת כי לעמדות יש מספר אפיונים:

- העמדות יציבות יחסית: העמדות עשויות אמנם להשתנות אך אנו נוטים לייחס לעמדה תכונה של יציבות לאורך זמן. זוהי אינה הרגשה זמנית וחולפת ויש סיכוי רב שתימשך איתו במשך כל שארית חייו.

- העמדות הן כלליות: עמדה מתייחסת להרבה מצבים, אנשים, אובייקטים וכדומה ולא רק לאדם או לנושא יחיד, למשל העמדה השלילית של אדם מסוים כלפי כל המורים. אך לא כל העמדות חייבות להיות מכלילות כל כך, יש שהן ספציפיות הרבה יותר, למשל עמדה כלפי קבוצת כדורגל.

- עמדה מתייחסת לנושא מסוים: העמדות של בני האדם יכולות להיות כלפי כל דבר כמעט- כלפי אנשים,תופעות, פעולות, רעיונות, מוסדות או אירועים מסוימים.

- העמדה מבטאת יחס שלילי או חיובי כלפי נשוא העמדה: לכל אדם יש עמדה נגד או בעד נושא או עניין מסוים. לדוגמא: יש אנשים בעלי עמדה חיובית כלפי הפלות מלאכותיות ולעומתם יש כאלה שעשויים להיות בעלי עמדה שלילית בנושא.

- העמדות הן בעלות עוצמה שונה: יש אנשים בעלי עמדה נחרצת כלפי נושא מסוים ועל כן יפעלו ביתר אינטנסיביות למען ייצוג העמדה או מימושה. לעומת זאת, אנשים בעלי עמדה נמרצת פחות יפעלו ברמה נמוכה יותר של אכפתיות כלפי נושא העמדה .

-  העמדות נבדלות זו מזו במרכזיותן ובחשיבותן: לדוגמא- אדם שקבע את מקום מגוריו בשומרון, עמדתו כלפי תהליך השלום והחזרת השטחים תהיה מרכזית מאוד  בגלל חששו שיצטרך לפנות את ביתו.

 

3.3 תפקידן של עמדות בחיי הפרט והחברה:

לעמדות תפקיד מרכזי בחיינו, הן מסייעות לנו בחיי היום יום בהבנת  האדם והחברה. אלו הן אסטרטגיות קוגניטיביות שמסייעות לנו להסתגל בכך שהן מפשטות את החיים החברתיים, הן חוסכות לנו עיבוד מידע רב ומסייעות לנו בקבלת החלטות (בן לולו, 2005).

לכך מוסיפה נוימאיר (1996) כי לעיתים אדם נוקט עמדה כתגובה לצורך עיבוד מידע מסוים ובאופן זה הוא מתכונן להתמודדות עם תופעות שעשויות להתרחש בעתיד. כאשר אנו מצפים שיהיה עלינו לבצע החלטה בעתיד, אנו מתחילים לעצב את עמדותינו כבר עכשיו, כדי שיעמדו לרשותנו כשנזדקק להן.

תפקיד נוסף של העמדות הוא לסייע לנו בשמירת דימוי עצמי חיובי- בני אדם מגבשים עמדות במצבים בלתי נעימים, כמו כישלון במבחן, במטרה לשמור על הדימוי העצמי שלהם.

לצד תרומתן חשוב לזכור את מגרעותיהן של העמדות, שהיא ההכללה הפוגעת בכל חברי הקבוצה  ומתעלמת מהבדלים אינדיווידואליים. לדוגמא- אדם המחזיק בעמדה שלילית כלפי נשים, מכליל את עמדתו לגבי כל הנשים ומתעלם מהבדלים בין אישה לרעותה (בן לולו, 2005).

 

3.4 מרכיבי העמדה:

נהוג לזהות בעמדות שלושה מרכיבים-

- המרכיב הקוגניטיבי: הממד הקוגניטיבי כולל את כל מערכת השיקולים והטיעונים הרציונאליים המרכיבים את היחס כלפי האובייקט, אילו עשויות להיות חיוביות או שליליות. כאשר אנו נתקלים בגירוי חדש המערכת מעבדת אותו כדי להבין מה משמעותו, וחלק מן העיבודים הללו כוללים שיפוט וגיבוש עמדה לגביו.

לילד המגיע לבית ספר יש כבר מערכת עמדות מסוימת, אולם עם פגישתו באובייקטים חדשים הוא מפתח עמדות נוספות כלפי מורים בבית הספר, כלפי הילדים בכיתה, כלפי מקצועות נלמדים וכו'. גיבוש עמדות אלה עוזר לילד להכיר את סביבתו ולהסתדר בה (זיו, 2001).

- המרכיב הרגשי: גיבוש עמדות ניתן להסבר גם בפן הרגשי. על פי תיאוריות שונות בפסיכולוגיה, כל דבר שבו נתקל הפרט נשפט על פי התענוג או הנזק שהוא גורם או עשוי לגרום ומכאן שאובייקטים הנתפסים כמהנים יהיו מושכים ואילו אובייקטים מזיקים יידחו. על כן, מרכיב זה מתייחס לתגובה הרגשית הקשורה לנושא העמדה (זיו, 2001).

-המרכיב ההתנהגותי: מתייחס לנכונותו של הפרט להתנהג בדרך חיובית או שלילית כלפי נושא העמדה . העמדה של הפרט כלפי נושא מסוים או אובייקט משפיעה על התייחסותו של הפרט כלפי אובייקט זה וכך גם הוא מתנהג בהתאם לעמדה (נוימאיר, 1996).

  

3.5 התאמה בין מרכיבי העמדה:

בהרבה מקרים נמצא אחידות בין שלושת המרכיבים של עמדה אצל הפרט, אך לעיתים אפשר לראות, בניגוד למצופה, חוסר התאמה בין מרכיבים אלו. ישנם מספר מצבים של חוסר התאמה:

א. חוסר התאמה בין מרכיבי העמדה: מצב שבו אחד ממרכיבי העמדה שלילי ושני האחרים חיוביים, או להפך- שני מרכיבים שליליים ואחד חיובי. לדוגמא, רוני חושב ששחקני כדורגל מקצועיים הם אנשים אלימים (מרכיב קוגניטיבי) והוא שונא אלימות (מרכיב רגשי), ובכל זאת הוא נהנה לצפות במשחקי כדורגל (מרכיב התנהגותי), (נוימאיר,1996).

ב. חוסר התאמה בין עמדה כוללנית לבין עמדה ספציפית: לדוגמא, יש לאדם עמדה שלילית כוללנית כלפי היעדרות משיעורים בבית הספר, אך עמדתו שונה בעניין היעדרות משיעורים משעממים במיוחד. על כן, אם הוא יגדיר שיעור כמשעמם, הוא עשוי להתנהג בניגוד לעמדתו הכללית (נוימאיר,1996).

ג. חוסר התאמה בין עמדות להתנהגות: תופעה זו מתרחשת כאשר נורמות חברתיות כופות על אדם דפוסי התנהגות,הנוגדים את עמדותיו. למשל, סביר להניח כי בצאתך ממסיבה תודה למארחת על הזמן הנעים שבילית גם אם השתעממת ביותר. הנורמה החברתית במצב זה ברורה: אתה צריך לסבול בשקט. נמצא כי נורמה חברתית יוצרת במקרים רבים לחץ קבוצתי, המאלץ את היחיד לנהוג בניגוד לעמדותיו.

אם היחיד מעריך כי התנהגות בהתאם לעמדותיו תוביל לסנקציות חברתיות או לדחייה חברתית, הוא יעדיף להתנהג על פי הנורמה.כמו כן, חוסר התאמה בין עמדה להתנהגות מתרחשת גם כאשר קיים הרגל חזק, שאנו פעלים תחת השפעתו, והוא מוביל לכך שהתנהגות מסוימת נוגדת עמדה בגלל קיומו של הרגל. לדוגמא, כאשר אדם מחליט להפסיק לעשן בגלל עמדתו השלילית כלפי עישון, אך בעקבות ההרגל שב לעשן וזאת מבלי לשים לב שכן בעבר הוא היה רגיל לעשן (נוימאיר,1996).

 

3.6 ההבדל בין עמדה לדעה:

בחיי היום- יום מתייחסים אנשים רבים ל"עמדה" ו"דעה" כאותו מושג, מבלי להבחין בהבדלי המשמעות שביניהם: דעה היא מרכיב קוגניטיבי וזה מתייחס האדם לנושא כלשהו כאל עובדה. לעומת זאת, עמדה כוללת דעה אך גם תהליכים רגשיים ונכונות לפעול בדרך מסוימת. כמו כן, קל יותר לשנות דעה מאשר עמדה – דעה עשויה להשתנות במהירות כאשר מוצגות לאדם עובדות חדשות הסותרות את דעתו (נוימאיר,1996).

 

3.7 כיצד נוצרות עמדות?

זיו (2001) טוענים כי בניגוד לאמונה שלפיה עמדות מתגבשות מתוך מפגש אישי עם מצבים, נמצא שרוב העמדות שלנו מבוססות לא על התנסות ישירה כי אם על ידע שאנו שואבים מאחרים. כך למשל עמדותינו כלפי ערבים מבוססות בעיקר על דיווחי התקשורת והסברים ולא כל כך על אינטראקציה אישית. מעבר לכך, כל תרבות, בהקנותה ערכים לחבריה, מלמדת אותם גם את העמדות הרצויות.

נוימאיר (1996) מוסיפה כי מהילדות הפרט מושפע מסביבתו ועל פי תגובתם כלפי אובייקט מסוים הפרט מגבש את עמדתו כלפי אותו אובייקט. למשל, הבעת עמדה הזוכה לחיזוק תחזור על עצמה ותתחזק.בתחילת חייו, עמדות הפרט מושפעות בעיקר מההורים המשמשים כמודל לחיקוי.אך בתחילת ההתבגרות מפנה השפעת ההורים את מקומה להשפעת קבוצת השווים שנעשית מרכיב מרכזי בחייהם של הילדים. כדי לחוש שייכות לקבוצה, חייב המתבגר להביע עמדות דומות לאלו המיוחסות לקבוצה ועל כן, לחברה בה נמצא הפרט אכן יש השפעה רבה על גיבוש עמדות היחיד.

 

3.8 שינוי עמדות:

אדם המנסה באופן מודע לשנות עמדות של אחרים משפיע על תגובת שומעיו וצופיו באישיותו ולא רק בתוכן העמדה שבה הוא משתמש. ככל שהעמדה כלפי המשכנע חיובית יותר, כך תהיה השפעתו רבה יותר (זיו, 2001).

חקר שינוי עמדות באוניברסיטת ייל, אשר בדק את מידת יעילותן של דרכי שכנוע לשינוי עמדה מצא כי:

  1. מומחים משכנעים בצורה יעילה יותר מאשר לא מומחים.
  2. כאשר אנו חושדים כי אדם מנסה לשכנע אותנו מתוך אינטרס של רווח אישי, ניטה לשנות את עמדותינו פחות מאשר אם נאמין שאותו אדם מבקש את טובתנו.
  3. אנשים בעלי הערכה עצמית נמוכה משתכנעים בקלות רבה יותר מאנשים בעלי הערכה עצמית גבוהה וזאת כי הם מוכנים לקבל ביתר קלות את דעותיהם של אחרים מכיוון שדעותיהם שלהם נחשבות בעיניהם כחשובות פחות.
  4. אנשים אטרקטיביים ופופולאריים משכנעים יותר מאנשים לא מקובלים וזאת מכיוון שהם מוערכים ומעוררים יחס של כבוד והזדהות (נוימאיר,1996).

 

 
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: מורג
מתאים לכיתה: י,יא,יב
מקצוע: פסיכולוגיה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
תיאוריית האני במראה
תיאוריית האני במראה
עמדות
עמדות
גיל ההתבגרות
גיל ההתבגרות
מערכת היחסים שבין המתבגר להוריו
מערכת היחסים שבין המתבגר להוריו
נזקי האלכוהול
נזקי האלכוהול
מגדר
מגדר

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2021

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון