עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

מלכים א' פרק י"ב – פילוג הממלכה


הפרק מתאר את ראשיתן של שתי תופעות יסוד בתקופת המלוכה:

  1.       פילוג הממלכה הישראלית לאחר מות שלמה.
  2.       העגלים שהציב ירובעם בן נבט בבית אל ובדן.

פס' 5-1  – התרופפות במעמד רחבעם והדרישה להקלה במיסים

פס' 1 – "וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו"- שלמה, בניגוד לדוד אביו, לא המליך את רחבעם למלך עוד כשהיה חי (עיקרון ההורשה) ולכן רחבעם נאלץ לערוך את טקס ההמלכה בשכם (ישנה חזרה על המילה פעמיים), שהיתה עיר בשבטי הצפון, והטקס לא נערך בעיר הבירה של יהודה שהיא ירושלים.

כמו כן הוא נאלץ לרדת אל העם במקום שהעם יבוא אליו לטקס ההמלכה.

פס' 2-3 – בתקופת שלמה, ירבעם לא העז לחזור לארץ וכמובן שלא העזו לבקש זאת ממנו. אך כאשר רחבעם עולה לשלטון חוזר ירבעם ומיצג את "קהל העם" המבקש הקלה  מן העול הכבד ומן העבודה הקשה, שהוטלה עוד ע"י שלמה.

פס' 5 – רחבעם לא נותן לעם תשובה מידית אלא דוחה את תשובתו בשלושה ימים.

פס' 15-6 עצת הזקנים  ועצת ה"ילדים"

רחבעם מתייעץ עם שתי קבוצות של יועצים: הזקנים= החכמים, המייצגים את התפיסה של ימי שלמה וה"ילדים", הם אלה שגדלו עם רחבעם והם מכונים כך, כדי להדגיש את טיפשותם.

 

כינוי היועצים

דברי רחבעם

תשובת היועצים

"הזקנים אשר היו עומדים את פני שלמה אביו" (פס' 6)

"איך (אופן) אתם נועצים להשיב את העם הזה דבר"

"אם היום תהיה עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודברת אליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים"

"הילדים אשר גדלו איתו אשר העומדים לפניו" (פס' 8)

"מה (תוכן) אתם נועצים ונשיב דבר את העם הזה" (פס' 9)

"כה תאמר לעם הזה... קטני עבה ממתני אבי ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אוסיף על עולכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים" (11)

 

את הזקנים שאל רחבעם "איך", כלומר באיזו צורה, ואילו את הצעירים הוא שואל "מה", כלומר איזה תוכן. כאשר הוא מדבר עם ה"ילדים" הוא אומר "נשיב" בלשון רבים, כלומר אני ואתם יחד. ניתן לראות כבר עפ"י כינויי הקבוצות, ועפ"י אופן הפנייה אליהם, שרחבעם יעדיף מראש את הצעת ה"ילדים".

 

בתשובת הזקנים יש "טריק": תהיה היום עבד לעם ואז הם יהיו לך עבדים כל הימים. כלומר, תתגמש רק זמנית. ואילו בעצת ה"ילדים" יש לשון ציורית של משל שמפאר את רחבעם והוא אכן הולך שולל אחר דבריהם.

פס' 15- תפקידו של פס' זה הוא חשוב, כיוון שזהו ההסבר של הסופר לארוע: כל ההיסטוריה קבועה מראש והיא  התגשמות של דבר אלוהים.  ה' הוא זה שמנהל את מהלך העניינים, לפי רצונו ועפ"י שיקוליו, ובמקרה זה התנהגות רחבעם נקבעה עפ"י רצון ה' (לרחבעם לא היתה בחירה חופשית בענין). פס' 15 מחבר את ארועי פרק י"ב לבין החטא והנבואה שנאמרו בפרק י"א, כלומר חיבור בין הסיבה הדתית לסיבה המדינית= רחבעם לא נענה לדרישת העם להקל מן המיסים, שכן כך ה' כיוון את הדברים כדי לקיים את הנאמר בפרק י"א (סיבתיות כפולה).

פס' 24-16 – מרד במלכות רחבעם והמלכת ירבעם על עשרת השבטים

פס' 16- תגובת העם: "מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאוהליך ישראל..."- זו סיסמת הפילוג וקריאה למרד בבית דוד. לטענת העם אין להם חלק במלכות בית דוד (תחושת ניתוק). המילה "אוהל" מבטאת התנגדות למסגרת המדינית ממלכתית ורצון לשוב לחיים הפשוטים, למסגרת המשפחה והשבט. קהל העם חזרו איש לשבטו ושם המרידו את שבטיהם נגד רחבעם. לבסוף נותרו רק יהודה, בנימין ושמעון תחת שלטונו של רחבעם. רחבעם חשב שבכוחו להכריח את העם לקבל את עול מלכותו ושלח אליהם את אדורם, הממונה על המס. דבר זה המחיש את

 

 

עריצותו  ואת דרישותיו של המלך. כאשר אדורם הופיע ודרש את המיסים, רגמו אותו באבנים והמיתו אותו. אז הבין רחבעם שכוונת העם רצינית ונמלט לירושלים.

 

פס' 20 – בני ישראל המליכו את ירבעם, הוא שלט על כל עם ישראל חוץ משבט יהודה. בטקסט נאמר שרק שבט יהודה "לבדו" הלך אחרי רחבעם והסיבה לכך שלא מפורט גם שבט בנימין היא שלא כל שבט בנימין הלך אחרי רחבעם והמחבר ציין רק שבטים שלמים ולכן ציין רק את יהודה.

פס' 21-24 – מובאת תכניתו של רחבעם לתקוף את ירובעם ותומכיו כדי להחזיר את המלוכה לבית דוד, תוכנית זו הוכשלה ע"י שמעיה הנביא, שאסר עליהם לצאת למלחמת אחים.

השורש ש.ו.ב הוא שורש מנחה – רחבעם רוצה להילחם כדי להשיב  לעצמו את המלוכה ואילו שמעיה הנביא מבקש שישובו איש לביתו ולא יילחמו כיוון שמדובר במהלך אלוהי ולאדם אסור להתערב בכך.

הפילוג היה בשנת 928 לפנה"ס והממלכה התפלגה לשניים: ממלכת יהודה היתה בידי בית דוד ובירתה ירושלים, ואילו ממלכת ישראל היתה בשלטון של מלכים מתחלפים, כשהראשון היה ירבעם, ולה היו מרכזי פולחן שונים.

 

 

פס' 33-25– חטאי ירבעם ומעשיו לביסוס מלכותו

ירבעם רצה ליצור ניתוק מוחלט בין יהודה לישראל. מעשהו הראשון היה חיזוקה של שכם. בחירתו לשבת בתחילה דווקא באפרים תומכת את האוירה הכללית, שראתה את זכותו של שבט זה להנהגה.

ההכרה כי לא ישתלט על יהודה גררה פעולות ארגון נוספות:

  1.       קביעת שני מרכזים דתיים שונים: בית אל שבדרום מלכותו, שהיתה מקודשת בגלל זכרונות מימי האבות ומתקופת השופטים. דן – בצפון מלכותו, הזכורהמפרשת נדודיו של שבט דן. ירבעם שם שני עגלי זהב, האחד בבית אל והשני בדן. הוא עשה זאת לנוחות העם וכך מנע מהעם את הצורך בבית המקדש שבירושלים. תיקוניו של ירבעם בפולחן מכונים "חטאות ירבעם". קיים דמיון ענייני ולשוני בין סיפור ירבעם ובין פרשת אהרון ועגל הזהב. כוונת המחבר היא להראות כי ירבעם חזר על חטאו של אהרון.       חוקרים רבים אינם רואים במעשים אלו של ירבעם נסיון להציע פולחן חדש, אלא עדות למסורת עתיקה של פולחן במקדשים בצפון.     בעל ספר מלכים הביא את הסיפור מנקודת ראותם של אנשי יהודה וירושלים, בנוקטו גישה עוינת כלפי ירבעם וכלפי הפולחן שנהג בצפון.
  2.       שינוי לוח השנה, שגרר שינוי בתאריכי החגים- חג הסוכות נדחה לחודש חשוון במקום חודש תשרי, כשהמטרה היא ליצור הבדלה מוחלטת בין שבטי הצפון והדרום.
  3.       מינוי כוהנים שלא משבט לוי- הוא נצרך לזאת לשם מילוי תפקידים דתיים וגם חילוניים, אשר הוטלו על הלויים. מאחר שגרש אותם ליהודה הוא נזקק לאחרים.
  4.       בניית בית במות- במה היא מזבח גדול שעליו הקריבו קורבנות מחוץ למקדש בירושלים. הביטוי במות מתייחס למבנה בו יש כמה במות, מעין מקדש. זהו מושג בעל קונוטציה שלילית (לעומת מקדש).

 
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח:
מתאים לכיתה: ו
מקצוע: תנ"ך
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
ספר שמות פרק ב סיכום
ספר שמות פרק ב סיכום
מלכים א פרק ג
מלכים א פרק ג
עבודה על שאול המלך
עבודה על שאול המלך
מלכים א' פרק י"א
מלכים א' פרק י
מלכים א פרק א
מלכים א פרק א
מלכים א' פרק יז
מלכים א' פרק יז
רבנו גרשום
רבנו גרשום
שמות פרק י"ח
שמות פרק י
עבודה בתנ"ך
עבודה בתנ
עבודה בתנ"ך שמשון השופט
עבודה בתנ

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2021

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון