עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

סיכום וחזרה לתלמיד - ספר יונה


   

רקע לספר יונה

 1.    מקומו של ספר יונה - ממוקם בנביאים אחרונים, בקובץ תרי עשר (אחרי עובדיה ולפני מיכה)
 2.    נינווה- בירת אשור, עיראק של ימינו.
 3.    תרשיש- על מיקומה של תרשיש יש חילוקי דעות רבים, בין הדעות: האי סרדיניה בים התיכון, חופה הדרומי של ספרד או העיר טרסוס הנמצאת בדרום טורקיה.
 4.     מיהו נביא?   
 •  הנביא הוא שליח ה'.
 •  הנביא מתווך בין העם לה'.
 •  הנביא מוסר לעם את דבר ה' כאשר הם חוטאים – מוכיח את העם.
 •  הנביא דואג שהעם ישפר את דרכו ויחזור לדרך הישר – מנהיג רוחני.
 •  הנביא מעודד את העם בעת הצורך – נבואת נחמה.

 

תוכן פרק א' ופרק ב'_(1-3 , 11)

ה' מטיל על יונה שליחות: לנבא בעיר נינוה: "קום לך אל נינוה..." (נינוה – עיר הבירה של אשור) .

תגובת יונה לשליחות המוטלת עליו: יונה בורח מהשליחות.

יונה יורד ליפו ושם עולה על אוניה המפליגה לתרשיש.

ה' מטיל רוח גדולה וסערה על הים. האוניה עומדת להישבר.

המלחים מגלים יוזמה ועושים כל פעולה אפשרית, כדי להציל את האוניה מטביעה:

הם מתפללים איש אל אלוהיו, משליכים את הכלים אל הים על מנת להקל על האונייה.

בניגוד למלחים מגיב יונה באדישות, הוא יורד אל ירכתי הספינה, שוכב ונרדם.

רב החובל של האונייה מאיץ ביונה להתפלל אל אלוהיו.

המלחים מפילים גורלות על מנת לדעת בגלל מי הסערה הזאת.

הגורל נופל על יונה.

יונה מתוודה בפני המלחים כי הוא בורח מפני השליחות שהטיל עליו ה'.

יונה אומר למלחים שישליכו אותו אל הים, ואז תיפסק הסערה, כי הוא יודע שבגללו הסערה הזאת.

המלחים אינם מזדרזים להשליך את יונה לים, אלא מנסים לחתור לכיוון היבשה – אך הים הולך וסוער. המלחים מתפללים אל ה' ומבקשים שלא ייאלץ אותם לשפוך דם נקי.

לבסוף, המלחים מבינים כי זהו רצונו של האל ומשליכים את יונה לים.

המלחים זובחים זבח לה'. המלחים התייחסו לה' בכבוד ויראה, אך לא ויתרו על אמונתם באלוהים אחרים.

 

ה' מזמן דג גדול לבלוע את יונה.

יונה נמצא במעי הדג 3 ימים ו- 3 לילות.

יונה מתפלל לה' ממעי הדג.

 

רעיונות מרכזיים לפרק א'

 1.       הסיבה שבגללה נשלח יונה לנבא בנינוה "כי עלתה רעתם לפני" (א' 1)
  אנשי נינוה חטאו חטאים שבין אדם לחברו.
 2.       מילה מנחה – מילה, או שורש לשוני, שחוזר שוב ושוב בטקסט, על מנת להבליט רעיון מסוים.
  דוגמה: בפרק א', בפסוקים 2-6 חוזר השורש "י.ר.ד" 4 פעמים:
  וירד יפו... וירד בה...ויונה ירד אל ירכתי הספינה... וירדם                    
  המילה המנחה "ירד" מדגישה את ירידתו המוסרית של יונה – ירידה שהתחילה בבריחתו ממילוי שליחותו כנביא, והגיעה עד לבריחתו מאחריותו לחיי האנשים שבספינה.                                                                                  ירידתו הנפשית של יונה היא כה חזקה עד שהוא מתנתק גם מעצמו וגם מסביבתו.

בריחתו של יונה מעמידה בסכנת מוות את כל צוות האונייה ונוסעיה, אך יונה אינו משתף פעולה עם אנשי האונייה . רב החובל קורא ליונה : "קום קרא אל אלוהיך " ולא שומעים תגובה לכך.

לבסוף לאחר שהגורל נופל עליו ואינו יכול להתעלם מהמצב , מודה יונה שהסערה באה בגללו ומציע למלחים להשליך אותו מן האונייה. התנהגותו של יונה מעידה על שקיעתו מבחינה מוסרית- אישית.

הבריחה שלו גוברת והולכת: בתחילה זוהי בריחה פיזית מן השליחות ובהמשך בריחה מאחריות אנושית.

 

 1.       ה' הוא אל אוניברסאלישולט בכל העמים ודורש צדק ומוסר מכל בני האדם
  (שולח את יונה לנבא בעיר זרה, שאינה בתחומה של ישראל).

 

 


תוכן פרק ג'

לאחר יציאתו של יונה מהדג שולח אותו ה' לנבא שוב על נינוה . הפעם יונה נענה לשליחותו וקם ללכת.

יונה מנבא כי "עוד ארבעים יום ונינוה  נהפכת" (פסוק 4 )

נינוה הייתה עיר גדולה – להגיע מצידה האחד של העיר לצידה השני היה "מהלך שלושה ימים".

למילה נהפכת משמעות כפולה: (1) נחרבת          (2) הופכת מרע לטוב

אם אנשי נינוה לא ישנו (יהפכו) את התנהגותם מהתנהגות רעה להתנהגות טובה – נינוה תיחרב.

תגובת אנשי נינוה לנבואת יונה:

כל אנשי נינוה חוזרים בתשובה (מגדולם ועד קטנם), כולל הבהמה, הבקר והצאן.

גם המלך בכבודו ובעצמו חוזר בתשובה: "ויקם מכסאו ויעבר אדרתו מעליו ויכס שק וישב על האפר (ג' 6).

 

רעיונות מרכזיים לפרק ג'

 1.       החזרה בתשובה היא ערך יסודי באמונת ישראל
 2.       תהליך החזרה בתשובה של אנשי נינוה נעשה בארבעה שלבים (שלבים 2 ו3 יכולים להתקיים במקביל)

א.           שלב 1 – הכירו אנשי נינוה בחטאיהם "ויאמינו אנשי נינוה באלוהים" (ג' 5). 

ב.           שלב 2  – הביעו את החרטה שלהם במנהגי אבל ותפילה

ג.            שלב 3- בקשת סליחה

ד.           שלב 3 – שינו את התנהגותם "וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם"  (ג' 8)

 

השינוי בהתנהגות

הפסוק המתאים – כתוב את המילים המתארות את ההתנהגות.

השלב בתהליך החזרה בתשובה

1. אנשי נינוה מתייחסים ברצינות לדברי יונה בשם ה'.

"ויאמינו אנשי נינוה בה' "     (פסוק 5 )

 

הכרה בחטא – שלב ראשון

2. כל אנשי נינוה צמים ואבלים.

"ויקראו צום וילבשו שקים מגדולים ועד קטנים " (פסוק 5 )

 חרטה – שלב שני

3. מלך נינוה מתאבל.

פסוק 6

חרטה– שלב שני

4. מלך נינוה מכריז צום ואבל לאדם ולבהמה.

פסוק 7

חרטה– שלב שני

5. אנשי נינוה מתפללים לה'.

 

פסוק 8

בקשת סליחה– שלב שני ושלישי

6. אנשי נינוה משנים את התנהגותם וחוזרים מדרכיהם הרעות.

פסוק 8

 

 

 

שינוי בהתנהגות– שלב שלישי

 


 

חטאיהם של אנשי נינוה :

ביהדות קיימים שתי סוגי מצוות:

 1.         מצוות בין אדם לחברו: צדקה ,כבוד לזולת, עזרה לזולת, ביקור חולים.
 2.         מצוות שבין אדם למקום (לה') : שמירת השבת ,שמירת החגים , תפילה , הנחת מזוזה.

 

*על חטאם של אנשי נינוה אנו למדים מפסוק 8 :

"וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם"

אנשי נינוה חטאו בתחום המצוות שבין אדם לחברו.

עפ"י פסוק 8 אנו למדים כי חטאם היה: "חמס" מילה זו כוללת בתוכה סוגים שונים של מעשים שליליים . כגון: גניבה , רשע , אי צדק , עוול , גזלה , הרס , שקר , אלימות , לקיחה בכוח.

מצוות שבין אדם לחברו הינם אוניברסליים ומחייבים את כל עמי העולם.

 

לפי המדרש העולם יכול להתקיים גם בלי קיום מצוות שבין אדם לאלוהים, אך אין לעולם קיום בלי שמירה על מצוות שבין אדם לחברו. נוסף על כך , יום הכיפורים מכפר על חטאים שבין אדם לאלוהיו , אך, על חטאים שבין אדם לחברו אינו מכפר, עד שיתפייסו ביניהם החברים.

המצוות שבין אדם לחברו מבטאים את החובה של אדם כלפי זולתו. הם מתבססים על מוסר וצדק.

 

*** זיכרו את הדיון בכיתה שנערך בנושא פסוק 9 בפרק זה.

     האם חזרתם של אנשי נינווה נעשתה "מהלב"??


             תוכן פרק ד'

יונה הצליח בשליחותו. אנשי נינוה האמינו לו, חזרו בתשובה והעיר ניצלה.

אולם יונה כועס: "וירע אל יונה רעה גדולה ויחר לו" (ד' 1)

הסיבה העיקרית לבריחתו של יונה משליחותו נאמרת במפורש בדבריו "על כן קדמתי לברוח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה" (ד' 2).

לדעתו של יונה, אנשי נינוה לא היו ראויים לרחמים ולסליחה – על פי השקפת יונה, יש לנהוג על פי מידת הדין, חוטא חייב להיענש.

הסיבה לבריחה הייתה, אם כן, אי הסכמתו של יונה עם האל לגבי הדרך הראויה בה יש לנהל את העולם !

כיוון שיונה ידע מראש כי האל ינהג באנשי נינוה על-פי מידת הרחמים, הוא סרב למלא את שליחותו וברח ממנה. יונה כל כך כועס על ה' שסלח לאנשי נינוה, עד כי הוא מבקש למות "ועתה ה' קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי" (ד' 3)

תגובת ה': האומנם כל כך חורה לך שסלחתי לאנשי נינוה ? "ההיטב חרה לך" (ד' 4)

יונה אינו עונה, יוצא אל מחוץ לעיר נינוה, בונה סוכה ויושב בצילה לצפות עד אשר יראה מה יהיה בעיר.

 

 

משל הקיקיון

"וימַן (זִמֵּן) ה' קיקיון (שיח שצמיחתו והתפשטותו מהירות מאוד, ועליו הרחבים נותנים צל).

ה' מלמד את יונה לקח באמצעות הקיקיון: ה' מצמיח את הקיקיון שנותן צֵל ליונה.

יונה שמח על החסד שעשה אתו האל: "וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה" (ד' 6)

ה' מזמן תולעת שאוכלת את הקיקיון ובהמשך מזמן ה' רוח חמה. השמש תופחת על ראשו של יונה. יונה מרגיש רע ומתעלף. יונה מבקש בפעם השנייה למות.

תגובת ה': "ההיטב חרה לך על הקיקיון" (ד' 9) , האם כואב לך מאוד על אובדן הקיקיון ?

תגובת יונה: "היטב חרה לי עד מוות" (ד' 9)

מוסר ההשכל של משל הקיקיון: "ויאמר ה' אתה חסת על הקיקיון (אתה הצטערת על הקיקיון) אשר לא עמלת בו ולא גדילתו שבן לילה היה ובן לילה אבד (ד' 10) ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה" (ד' 11).

זוהי שאלה רטורית: ה' אומר ליונה – כואב לך על הקיקיון אשר לא עמלת עבורו ולא גדלת אותו, שבלילה אחד היה ובלילה השני נעלם – ואני לא אחוס על העיר הגדולה נינוה, שיש בה יותר מ- 120,000 בני אדם ותינוקות (שאינם יודעים להבדיל בין ימינם לשמאלם) ובעלי חיים ?

במילים אחרות, אם אתה חסת והצטערת על הקיקיון שלא עבדת עבורו ולא גידלת אותו ואשר היה בן לילה ובן לילה אבד– קל וחומר (על אחת כמה וכמה) שאני אחוס על העיר נינוה, שיש בה אלפי בני אדם, תינוקות ובע"ח.

 

רעיונות מרכזיים לפרק ד'

 1.       מידת הדין ומידת הרחמים: במסורת היהודית נזכרות מידות של ה' (תכונות).
  שתי התכונות העיקריות של ה' הן מידת הדין ומידת הרחמים.
  שתי תכונות אלה משלימות אחת את השנייה.

א.           מידת הדין – הנהגת העולם על-פי הצדק, המשפט והענישה. 

 

חזרה למבחן- ספר יונה

 

פרק א'

פרק ג'

פרק ד'

 •          מהי השליחות שהטיל אלוהים על יונה?
 •          מדוע ברח יונה מן השליחות? לאן רצה יונה לברוח? מדוע דווקא לשם?
 •          היכן נמצאת נינווה?
 •          מה זו מילה מנחה? מה תפקידה בסיפור? דוגמאות למילים מנחות בפרק.
 •          תאר את התנהגותו של יונה בזמן הסערה? איזו מילה מנחה מופיעה בתיאור התנהגותו? כיצד, באמצעות המילה המנחה, מעביר המספר ביקורת על התנהגותו של יונה ?

 

 

 • מה היו חטאיהם של אנשי נינווה?
 • מה ההבדל בין מצוות בין אדם לאלוהים לבין מצוות בין אדם לחברו?
 • כיצד מכנה המספר את חטאיהם של אנשי נינווה?
 • מהם הפירושים השונים למילה "נהפכת"?
 • מדוע האמינו אנשי נינווה כל כך מהר לנבואת יונה?
 • תאר את שלבי חזרתם בתשובה של אנשי נינווה? מהו בשלב החשוב ביותר? הוכח מהסיפור.

 

 • האם מרוצה יונה שאלוהים סלח לאנשי נינווה? הוכח מן הכתוב.
 • על פי איזו מידה ציפה יונה שאלוהים ינהג  באנשי נינווה? מדוע?
 • על פי איזו מידה נהג אלוהים באנשי נינווה? מדוע?
 • איזו תכונה של ה' מדגיש יונה בפסוק 2?
 • מטרתו של סיפור הקיקיון ללמד את יונה לקח. מהו הלקח?
 • אלוהים הוא אל אוניברסאלי. הסבר רעיון זה. הבא הוכחות מספר יונה.
 • מדוע קוראים את ספר יונה ביום הכיפורים?

 

 

 
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: מרי
מתאים לכיתה: ו
מקצוע: תנ"ך
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
מלכים ב פרק ה' – המשך עלילות אלישע : צרעת נעמן
מלכים ב פרק ה' – המשך עלילות אלישע : צרעת נעמן
מלכים א' פרק יט
מלכים א' פרק יט
מלכים ב' פרק ב' – עליית אליהו בסערה לשמים
מלכים ב' פרק ב' – עליית אליהו בסערה לשמים
מלכים א' פרק א'
מלכים א' פרק א'
ספר שמות פרק ג
ספר שמות פרק ג
תצילנה שתי אוזניו פירוש
תצילנה שתי אוזניו פירוש
מלכים א פרק ב
מלכים א פרק ב
חזרה למבחן בתנ"ך - שופטים ושמואל
חזרה למבחן בתנ
מלכים א' פרק י"ב – פילוג הממלכה
מלכים א' פרק י
סיכום וחזרה לתלמיד - ספר יונה
סיכום וחזרה לתלמיד - ספר יונה

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2021

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון