עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

סיכום בספרות על המחזה בית הבובות


הדרמה:
בית הבובות ג€“ איבסן.
דרמה = יצירה ספרותית אשר נכתבה במטרה להעלותה על במת התאטרון.
לדרמה מספר מאפיינים בולטים.
1. קונפליקט = מאבק ,עימות בין דמויות בעלות דעות והשקפות עולם שונות / מאבק בנפשו של הגיבור.

2. דיאלוג = הרקע למחזה:
המחזה דן בדמות האישה וכן בנאמנות בחיי הנישואים. המחזה מתרחש בנורבגיה בבית משפחת הלמר. משך העלילה כ 3 ימים.
משתתפים במחזה הזוג נורה וטורוולד שלהם שלושה ילדים ואומנת בשם אנה מריה.
כמו כן משתתפים גברת לינדה חברה של נורה מילדות. קרוגסטאד מלווה בריבית ופקיד בבנק וכן ידיד המשפחה. ראנק הלמר הבעל קיבל משרה של מנהל בנק והוא מפנה את מקומו של קרוגסטאד בשביל לינדה, חברת הילדות של אשתו נורה שהיא אלמנה ללא מקורות פרנסה.

עלילת המחזה מבוססת על סוד שידוע רק לנורה, נורה לוותה כסף מאדם בשם קרוגסטאד כדי להציל את בעלה החולה.

היא זייפה את חתימת אביה על שטר החוב ללא ידיעת בעלה ואביה. באותו זמן מת אביה ולבעלה סיפרה כי הכסף הוא מתנה מאביה. נורה שילמה את חובותיה לקרוגסטאד שידע על הסוד ורצה שמשרתו בבנק תישמר ולכן מפעיל סחיטה על נורה בעזרת החתימה המזויפת.

הוא מתכוון להפעיל לחץ על הלמר שימנע את פיטוריו מהבנק. תחילה מספרת נורה את סודה לחברתה לינדה, מתברר שקרוגסטאד עומד לממש את איומו ונורה משיגה מבעלה הבטחה שלא יפתח את תיבת המכתבים שם נמצא מכתבו של קרוגסטאד ובו סיפור ההלוואה והזיוף.

בחג המולד כאשר נורה ובעלה בנשף, לינדה הייתה אמורה לשכנע את קרוגסטאד להוציא את המכתב מן התיבה (לינדה היא אהבת נעוריו של קרוגסטאד ג€“ הם אפילו התארסו).
לינדה משכנעת את קרוגסטאד שיבקש את הכתב מהלמר מבלי שהוא יפתח אותו והוא מסכים.

ברגע האחרון לינדה מונעת מקרוגסטאד להוציא את המכתב מהתיבה.
קרוגסטאד מוותר על כוונת הפרסום של המעשה של נורה ונוטה לפטור את בעיית השטר בתוך המשפחה, ע"י מכתב לבעל ומסירת שטר החוב.

בעיית השטר נפתרת, השטר מוחזר להלמר ומושלך לאש. האמת מתגלה להלמר ונורה מחכה לנס שהלמר בעלה יקח הכל על עצמו, ואז ישקמו את חייהם ויחיו ללא מסכות.
כאשר נורה מבינה שחייה הם אשליה, שבעלה לא מתכוון לצאת לעזרה אלא כועס עליה, מעליב אותה ג€“ היא מוצאת את זהותה האמיתית ואת זהותו של בעלה.

בסיום המחזה נורה טורקת את הדלת ועזבת את הבית והילדים.


מבנה המחזה:
המחזה "בית הבובות" מורכב משלושה מערכות.
מערכה א' ג€“
האקספוזיציה ג€“ באמצעותה מתוודעים לעבר של נורה, ליחסי המשפחה, לבעיה ג€“ ההתמודדות עם הסוד.
סיבוך ג€“ קרוגסטאד סוחט את נורה.
נקודת המפנה ג€“ גילוי הסוד של נורה לבעלה טורוולד.
שיא ג€“ תגובתו של הלמר.

התרה וסיום ג€“ נורה עוזבת את הבית במטרה למצוא את זהותה, סיום המחזה הינו פתוח וגם סגור.
ג€¢ פתוח: נורה עוזבת את הבית ואיננו יודעים אם הבעיה בחיי הנישואים נפתרה.
ג€¢ סגור: הסוד מתגלה להלמר ולא הייתה סחיטה.

הקונפליקטים במחזה:
במחזה יש קונפליקט מרכזי בין נורה לטורוולד בנושא אחריות. טורוולד רואה בהתנהגותה של אשתו חוסר אחריות ג€“ לקיחת ההלוואה והזיוף למרות שהדבר נעשה למען הצלת חייו. נורה לעומתו הייתה מוכנה להקריב למען חיי בעלה. כל מחיר היה ראוי למען הצלתו.
כמו כן, במחזה ישנו קונפליקט פנימי בנפשה של נורה, האם לקחת את ההלוואה ללא ידיעת בעלה וכך לעבור על החוק. או שלא לעבור על החוק תוך ידיעה שחיי בעלה בסכנה.


שם המחזה:
גיבורת המחזה נורה נראית בהופעתה הראשונה כבובה המרכזית במחזה. היא עושה את רצונו של בעלה טורוולד.
בהמשך מתברר שכל זה רק חיצוני, ובעצם נורה היא אישה רצינית ואחראית.
שם המחזה מבטא את תחושותיה של נורה שחשה שהיא חיה בבית בובות, עם בעלה בחיים של זיוף.


דמותה של נורה בעיצובה הספרותי:
נורה היא הדמות הראשית במחזה היא נשואה לטורוולד ויש להם 3 ילדים.
כאשר חלה בעלה היא לוותה כספים ללא ידיעתו.
היא סיפרה לבעלה כי הכסף הוא מתנה מאביה וסוד זה נשמר מפני בעלה. נורה שילמה את החוב ובכל זאת המלווה בריבית ניצל את הסוד לטובתו, וגרם לסיבוך בחיי הזוג.

נורה מאופיינת בצרכי אפיון מגוונים ושונים:
אפיון ישיר ואפיון עקיף.
ג€¢ אפיון ישיר: בעלה אמר על נורה אשתו: "היא עקשנית שאין כדוגמתה" בהמשך הוא אומר "צבועה, שקרנית ופושעת", "אישה מטומטמת" הלמר גם אמר על אשתו שהיא קלת דעת ולא יכולה לחשוב על דברים רציניים.
הוא מקבל אותה כאישה צעצוע, ילדה חלשה, והוא החזק המלמד.
נורה שאוהבת את בעלה ויודעת על גאוותו הגברית ומוכנה לקבל את הזהות הבובתית שהוא מעניק לה ולשמור על בית חם ומאושר.
גם בדברי קרוגסטאד יש אפיון ישיר, הוא אמר לה "את אישה אמיצה גברתי".

נורה עוברת שלבים בשמירה על המצב הקיים, כלומר על בית מאושר. היא משחקת תפקיד של אישה קטנה, מפונקת ובזבזנית, האוהבת לזלול ממתקים. אבל למעשה התנהגות זו היא רק משחק משום שהיא בכלל לא בזבזנית. היא אוספת כסף ומשלמת את חובותיה לקרוגסטאד. בשלב הראשון היא מאושרת בזהותה הנשית שהעניק לה בעלה.

באומץ לב היא עושה צעד מנוגד לחוק, למוסכות החברתיות ולעקרונות בעלה. היא לוקחת הלוואה כדי להציל את בעלה ללא ידיעתו ובמאמצים רבים מחזירה את חובותיה. היא חיה באשליה שבעלה דואג לה, ולכן מסתירה את סוד ההלוואה כדי שלא לפגוע בו.
אכן, תגובת בעלה עם גילוי הסוד מגלה לנורה את האמת. ובצעד אמיץ היא מגיע למודעות עצמית ועוזבת את הבעל והילדים.

נורה מאופיינת גם באמצעות דמויות המשנה,
לינדה = חברת הילדות שלה היא הראשונה ששותפה לסוד, היא עוזרת לה לתקן את התחפושת לקרת הנשף, זה מעשה סמלי.
לינדה עוזרת לנורה לחפש את זהותה, לינדה יודעת שרק האמת תוביל להבנה בין בני הזוג.

קיימת אנלוגיה ניגודית (השוואה מנוגדת) בין שתי הנשים.
לינדה ונורה שונות במעמדן הכלכלי, חברתי, משפחתי.
לינדה מבוגרת יותר, היא אלמנה ללא ילדים, עבדה קשה מאוד כדי לפרנס את אימה ו 2 אחיה הקטנים, כעת היא ללא אמצעי מחייה, מלאת סבל וכאב.
נורה לעומתה צעירה יותר, נשואה, אמא ל 3 ילדים, מצבה הכלכלי טוב כביכול, מאושרת בחייה.

למרות ההבדל ביניהם הן דומות בכך שכל אחת מהן הקריבה קורבן בחייה.
לינדה למען אמא שלה ואחיה הקטנים. ונורה למען בעלה. כל אחת למדה בעקבות הקורבן שהקריבה את זהותה האמיתית.

האנלוגיה (ההשוואה) בין הנשים עוזרת לנו להבין את נורה. כמו כן, האנלוגיה חושפת פרטים על אופייה של נורה. האנלוגיה חושפת את העובדה שלעבר יש משמעות.
בנורה יש משהו מתוחכם ולא תמים. ולינדה עוזרת לחשוף תכונות אלו. נוסף לכך ללינדה תפקיד חשוב, היא גורמת לנורה להבין את מצבה, לינדה שעזרה לה להכין את המסכה (תחפושת) עוזרת לה גם להחלץ מהמסכה, וגורמת לנורה לעמוד מול האמת.
יש גם אנלוגיה דומה בין נורה לקרוגסטאד ג€“ שניהם משתנים לטובה בעקבות אירוע דרמטי בחייהם.
האנלוגיה ביניהם חושפת קיום באישיותה וכן את סודה, קרוגסטאד חושף בנורה את אומץ ליבה ואת ערמומיותה. הוא טיפוס נבל, מתייחס לנורה בנוקשות, דורש בתוקף שתשיג עבורו את המשרה בבנק ותמנע את פיטוריו. אחרת יחשוף את חטאה ברבים.
בהמשך הוא משתנה לטובה כאשר הוא מתאחד עם אוהבת נעוריו.

נורה משתנה לטובה גם היא, מגלה את זהותה האמיתית כאשר פרצופו האמיתי של בעלה מתגלה. מתגלה כאישה אמיצה בעל מודעות עצמית.

נורה מאופיינת גם ע"י עיצוב התחפושת והמכתב, התחפושת של הנשף היא סמלית, היא מסמלת את חיה של נורה שהיו בעצם אשליה של אושר.
המשך היא מבינה שהיא הייתה בובתו הצייתנית של בעלה בכל זמן ששיחקה את התפקיד שייעד לה בעלה.

היה אושר בביתה ברגע שהתגלה "חטאה, נפלה המסכה מעל פני בעלה ופרצופו האמיתי התגלה. גם פרצופה האמיתי של נורה התגלה.

מתברר שהיא לא אישה קטנה ולא טיפשה חלשה או בובתית אלא אישה אמיצה, עקשנית וחזקה, וכדי לשמור על בית הבובות שלה עשתה מסכה, נורה מנסה בכל כוחה לשמור על המסכה. הריקוד שרקדה בנשף (ריקוד הטרנטלה) הוא ביטוי לרצונה לדחות את הקץ ולהמשיך להסתיר את החטא. בסיום כאשר נורה משתנה היא מסירה את התחפושת ולובשת את בגדי היום יום שלה.

אפיון מטונימי ג€“ קשור למכתב. המכתב מוביל להבנה, נורה מבינה שחלומות חיה היו אשליה. בעלה לא בא לעזרתה, היא מבינה שהייתה עבור הלמר בובת משחק. המכתב חשף את האמת ביחסים בין בני הזוג ועזר לחשיפת האמיתות של נורה.
בעקבות המכתב מטיחה נורה בפני בעלה את כל האמת ובכך חושפת זהות של אישה העומדת בשלה. נורה מעוצבת גם ע"י מעשה יוצא דופן. היא יוצאת מהבית עוזבת את בעלה והילדים, בית חם וחיים כלכליים חברתיים ומצוינים.
היציאה מן הבית מסמלת את הצורך שלה למצוא את זהותה האמיתית. ברגע זה כאילו נולדה נורה מחדש.

נורה היא הדמות הראשית במחזה. היא דמות משתנה, מתפתחת.
היא מסמלת את הפרט (הייחוד) הנלחם על זהותו, זכותו ואהבתו.
בשלב מסוים נורה חושבת שהפתרון לבעיה יהיה על ידי התאבדות שהוא פתרון רומנטי.
הקרבה למען הבעל ג€“ ממש כמו "הפשע" שנעשה למענו.

כאשר טורוולד אמר לה כי אין היא ראויה כלל להקריב עצמה למענו היא מחליפה את הרעיון הרומנטי ברעיון ליברלי. היא רוצה להיות עצמאית, ללמוד את האמת ולהכיר את זהותה ולכן עוזבת את הבית.
נורה היא דמות משתנה (עגולה) ג€“ היא הופכת מאישה בובה לאישה מורדת.

דמותו של טורוולד הלמר:
טורוולד הוא בעלה של נורה, הוא מופיע במחזה כבעל סמכותי ושתלטן. הוא המצליח במשפחה, מקבל קידום והופך למנהל בנק. הוא הרציני הצודק והחזר במשפחה. נורה עבורו היא אישה צעצוע, ילדה חלשה.

טורוולד מעוצב במחזה ע"י ייחסו לנורה והשקפותיו המסוריות שעיקרן נורמות חברתיות נוקשות בהם שולטים הגברים.

טורוולד מאופיין גם באמצעות דמויות משניות כגון ג€“ דר' ראנק ידיד המשפחה. קיימת אנלוגיה ניגודית בין השניים.
דוקטור ראנק מופיע כאדם שאוהב את נורה, בכנות בינו לבין נורה יש יחסים אמיתיים ופשוטים. לעומת זאת במערכת היחסים בין נורה לבעלה יש חוסר הבנה וחוסר כנות.
מעשיר של טורוולד בתחילת המחזה מלמדים שהוא בעל אוהב אבל אח"כ מתגלה כנבל. תגובתו למכתב של קרוגסטאד מראה שהוא הנבל האמיתי.
טורוולד מתגלה כבעל שלא עומד לצד אשתו אלא להפך, מטיח בה אשמות ועלבונות.
דווקא קרוגסטאד מתגלה בהמשך כגבר עם מצפון, גבר שיש בו רגשות אהבה אמיתיים לאישה.
הוא מתאחד מחדש עם אהבת נעוריו ומוותר למענה על משרה חשובה בבנק. אם כך גם בין טורוולד לקרוגסטאד קיימת אנלוגיה ניגודית.

בסיום המחזה מופיע טורוולד בצורה נלעגת כאדם אנוכי, אטום, צר אופקים.
לסיכום ניתן לומר שטורוולד הוא דמות המשנה במחזה. דמות לא משתנה שמתגלה בכל כיעורו לקראת סיום המחזה. שם הוא ניצב המום לנוכח השינוי העצום שחל באשתו.
הוא מוצג כחסר הבנה לתהליך השינוי שעוברת נורה.

הסמלים ביצירה:
- התנור: הוא סמל של ביתיות וחום. בכל פעם שנורה מרגישה מאוימת היא נסוגה אל התנור שהחום שלו מייצג את הביטחון שאליו היא משתוקקת.
בשעה שטורוולד אומר לה "יש משהו מכוער בבית הבנוי על חובות" כך גם בכניסתו של קרוגסטאד לחדר העבודה של טורוולד היא גם מתקרבת לתנור. הסמל של התנור מדגיש את הצורך של נורה בחום אנושי ובהגנה.

- עץ חג המולד: מסמל בתרבות הנוצרית לידה מחדש. מסמל את התנתקותה של נורה מחייה הנוכחיים כאשתו של טורוולד ואת לידתה מחדש כאישה עצמאית ובוגרת.
חג המולד הוא גם חג המסמל את אחדות המשפחה. כשנורה מנסה להחלץ מהפחדים היא מצווה על המשרתת להציב את העץ במרכז החדר! זאת כדי לסמן ביטחון משפחתי ואושר.

- העוגיות: מסמלות את המרידה של נורה ובעלה. היא אוכלת מהן בסתר מפני שבעלה אוסר עליה לאכול אותן. לעומת זאת היא נהנית לאכול את העוגיות בחברתו של ד"ר ראנק. כשנורה מבקשת למנוע מטורוולד לפתוח את תיבת הדואר לפני הנשף היא מבקש מן המשרתת הלנה לשים על השולחן שמפניה ועוגיות מקרוני. העוגיות המוגשות לשולחן מהוות רמז מטרים למרד המשמעותי.

מוטיב הבובה:
הכותרת של המחזה מתייחסת למוטיב זה המופיע לאורך כל המחזה. מוטיב הבובה מאפיין את מערכת היחסים בין נורה לטורוולד ובין נורה לילדיה, וכן את יחסי גברים נשים באותה התקופה.
במערכה הראשונה מתייחסת נורה לילדיה כילדה המשחקית בבובות: "ילדה בובה קטנה ומתוקה שלי" היא קוראת לביתה.
בשיחתה האחרונה עם טורוולד בעלה בטרם עזיבתה היא מטיחה בו: "לגבך הייתי אשתי בובתי" בדיוק כמו שלגבי אבא הייתי ילדים בובתי והילדים היו הבובות שלי.
ביתם הוא בית בובות, יחסים שהם סוג של משחק ולא דבר אמיתי. טורוולד מתייחס אל נורה כאל בובה שברירית חסרת דעה ובינה. ומהי בובה? בובה היא צעצוע בדר"כ דמותה יפה והיא משרתת את הילד/ה המשחק/ת בה.
נורה הייתה האישה היפה שכל תפקידה היה לשעשע את טורוולד, לשמח ולהציג לפניו אך כאשר "הבובה" נהגה באופן שונה מרצון מפעילה כאשר היא חושבת ופועלת באופן עצמאי היא נענשת בחומה. טורוולד נוהג באכזריות כי הוא פוחד.

מוטיב הבובה מופיע גם בדברי טורוולד כאשר הוא קורא את המכתב של קרוגסטאד "אני בובה ברצון של סחטן חסר לב" לנורה נמאס התפקיד של הבובה. היא מתפקחת ומתבגרת ומבינה היטב את טיב מערכת היחסים שבינה לבין בעלה.


מוטיב הזיוף:
מוטיב מרכזי במחזה. המחזה מתאר כיצד נורה הגיבורה מצויה במערכת יחסית שקרית ואומללה. נורה עוברת משבר בעקבות חשיפת ההלוואה והזיוף. מוטיב הזיוף בא לידי ביטוי לאורך כל היצירה.
לכאורה חיי הנישואין שלה מאושרים. בעלה מכנה אותה בכינויי חובה, אך עד מהרה מתגלה לנו שכינויי החובה של טורוולד לאשתו מקטינים את נורה ומציגים אותה כתלותית חסרת בינה. עושה רצון בעלה. הזיוף הוא גם פנימי ג€“ היא משכנעת את עצמה שהיא חיה באושר. מסתירה מבעלה את עוגיות המקרוני.
רעיון הזיוף בא לידי ביטוי גם בתחפושת. נורה מרבה להתחפש בפני בעלה. הזיוף קיים גם במימד נוסף: נורה מסתירה סוד גדול ג€“ שיוף חתימת אביה על שטר ההלוואה. נורה לא מביעה את רגשותיה האמיתיים אלא מזייפת אותם. שיא הזיוף הוא כשטורוולד מגלה שהוא פותח את המכתב הוא קורא אותו ובניגוד להצהרותיו הקודמות בדבר נאמנות, אהבה, הגנה הוא דואג לעצמו.


הרעיונות במחזה "בית הבובות"
- שחרור האישה: בעייתה של נורה היא ביחסים שלה עם בעלה ובנורמות החברתיות של המעמד שאליו היא שייכת, אשר קובעים את תפקידיה ומעמדה של האישה.
בקרב גוף המשפחה האישה אינה אדם עצמאי, היא תלויה בבעלה. קודם כל מבחינה כלכלית. לכן לקחת הלוואה ללא ידיעתו של הבעל היא מעשה בלתי מתקבל על הדעת.
תפקידיה של האישה, אינם כתובים אבל ידועים וברורים לכל. היא מחנכת את ילדיה מנהלת את משק ביתה, מקפידה על יופייה למען בעלה. בחברה בה הנורמות הן כאלה, לא פלא כי בעל כמו טורוולד מדכא כל סממן של עצמאיות ומעודד את נורה להישאר תלויה בו מכל בחינה, עד כדי הפיכתה לבובה או ילדה קטנה.

לחברה ולדת נורמות התנהגות ברורות. האישה החל מהמאה ה 19 חייבת להסתיר את דעותיה אם הן שונות מאלו של החברה (המיוצגים ע"י האם או הבעל).
נורה דורשת את הזכות לקבוע דעה עצמאית משלה ולהיות נאמנה קודם כל כלפי עצמה.
לסיכום
טורוולד בהתאם לרוח התקופה והמוסכמות החברתיות רואה בנורה אם, ואישה לבעלה לעומתו, נורה מבקשת לראות בעצמה ג€“ אדם כלומר המסר הרעיוני השל המחזה הוא זכותו של היחיד להגשים את ייחודו בהתאם לקישוריו בלי קשר למינו.

- חוק ומשפט מול מוסר וצדק במחזה: במחזה עולה שאלה;
חוקי המשפט האזרחי מול הנאמנות, ההקרבה, הדאה וההתחשבות בין בני זוג. נורה פועלת על פי צווי הדאה והנאמנות הבלתי כתובים ובכך מוצאת עצמה מפרה את חוקי המשפט ג€“ זיוף החתימה ע"י נורה היא עבירה על החוק.עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: יויו
מתאים לכיתה: יא
מקצוע: ספרות
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
עבודה בספרות מחצית ב׳³ כיתה ז
עבודה בספרות מחצית ב׳³ כיתה ז
הרקפת/ נאיה לוי
הרקפת/ נאיה לוי
עלילת הספר 1984
עלילת הספר 1984
אנטיגונה
אנטיגונה
סיכום על ישו
סיכום על ישו
משפטי הוכחה בגאומטריה- 5 יחידות לימוד
משפטי הוכחה בגאומטריה- 5 יחידות לימוד
מאמר עמדה
מאמר עמדה
עבודת חקר במדעים
עבודת חקר במדעים
נעלי בלט הספר
נעלי בלט הספר
שמואל א פרק א סיכום
שמואל א פרק א סיכום

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2021

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון