עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

עבודה בנושא מערכת הנשימה


מערכת הנשימה:תהליך הנשימה

תפקיד מערכת הנשימה היא העברת גזים בין הגוף לסביבה:להעביר חמצן מהסביבה לגוף ולהעביר פחמן דו-חמצני מהגוף לסביבה.

מערכת הנשימה מורכבת מ-4 חלקים:

1.אף ופה-פתחי הנשימה

2.קנה וסינפונות-צינורות הנשימה

3.ריאות-הריאות מורכבות ממיליוני שקיקים מיקרוסקופיים הנקראים נאדיות הריאה.כל נאדית עטופה ברשת עדינה של נימי דם.

4.סרעפת-מחיצה שרירית שמפרידה בין הריאות לחלל הבטן ומעורבת בתהליך הנשימה.

אז כיצד מתבצעת פעולת הנשימה?

בפעולת הנשימה משולבים הריאות והדם בעזרת התהליכים הבאים:

א.שאיפה-החדרת אוויר מהחוץ אל הריאות.

ב.העברת חמצן מהאוויר שבריאות לדם ויציאת פחמן דו-חמצני מהדם לאוויר שבריאות.

ג.העברת חמצן מהדם לתאים ןפחמן דו-חמצני בכיוון ההפוך מהתאים לדם.

ד.נשיפה-פליטת אוויר עשיר בפד"ח מהריאות אל מחוץ לגוף.

 

מבנה מערכת הנשימה

האף-סינון ומיזוג האוויר

פנים האף בנוי בצורה של מערכת חללים בעלי דפנות מפותלות,שנקראות מערות האף.מערות האף מצופות בשכבה של תאים מפרישי ריר הנקרא רירית האף.המבנה המיוחד של מערות האף מגדיל את שטח המגע של האוויר הנכנס עם הרירית.כאשר האוויר נכנס דרך מערות האף ונפגש עם הרירית הוא מתחמם וסופג לחות,דבר המונע שינויים קיצוניים בטמפרטורת הריאות והתייבשותן.בגלל זה אפשר לראות בחלל האף אמצעי לשמירת יציבות הסביבה הפנימית.

בנוסף,לחלל האף ישנו גם תפקיד בסינון האוויר הנכנס לריאות משום שרירית האף מכילה חומרים אשר מנטרלים חיידקים הנמצאים באוויר וגם על התאים יש ריסים ארוכים שגם הם מסננים את האוויר.

 

 

קנה וסינפונות-מעבר אוויר לריאות

קנה הנשימה מקשר בין הריאות לבין הסביבה החיצונית.בדפנות של קנה הנשימה ישנן טבעות סחוס אשר מחזיקות את הקנה פתוח ובין הטבעות ישנן שרירים.פתח הנשימה נסגר רק כאשר אנו אוכלים ומזון עובר בוושט,על מנת שהמזון לא יגיע לקנה הנשימה כאשר הוא עובר בוושט וכתוצאה מכך אנו ניחנק.

בדפנות הקנה קיימים ריסים הנעים כלפי מעלהוהם דוחפים שאריות ריר אשר עמוס בחיידקים לעבר הלוע.שאריות הריר האלה נקראות ליחה.

לאחר מכן קנה הנשימה מתפצל לשני צינורות הנקראים סינפונות והם ממשיכים ומתפצלים עוד עוד לסינפונות קטנים יותר ויותר.בסופם של הסינפונות הקטנים ביותר ישנם שקיקים קטנים וכדוריים המחוברים כמו אשכול לקצה הצינור הזעיר-אלה הן הנאדיות.

 

 

הנאדיות

האוויר שבנאדיות הוא המשך רצוף של הסביבה החיצונית,ורק כאשר הגזים שבנאדיות חודרים דרך קרומי התאים שבדפנות הנאדיות,הם הופכים לחלק מהסביבה הפנימית של הגוף.

דופן הנאדית בנויה משכבה אחת של תאים שטוחים.על גבי התאים,על פני פנים הנאדיות יש נוזל שמאפשר לגזים להתמוסס.בנוסף,הנאדית כולה מלופפת בנימי דם זעירים רבים,דבר המאפשר מרחק דיפוזה(תנועה של מולקולות נריכוז גבוה ולריכוז נמוך) קצר יותר.

חילוף הגזים בין הנאדיות לדם יכול להתקיים בעזרת:

1.נימי הדם וקרומי התאים העוטפים את הנאדיות חדירים לחמצן ולפחמן דו-חמצני.

2.הגזים מפעפים,עוברים בדיפוזיה ממקום בו ריכוז הגזים גבוה למקום בו ריכוזם נמוך.

3.דופן הנאדיות ודופן נימי הדם בנויות משכבה אחת של תאים.

 

 

איברים נוספים המשתתפים בפעולת הנשימה

ישנו כלל האומר שאוויר זורם ממקום שלחץ האוויר בו גבוה למקום שלחץ האוויר בו נמוך.לפי כלל זה מערכת הנשימה פועלת.על מנת שלחץ האוויר בריאות יהיה יותר קטן מלחץ האוויר בסביבה החיצונית ולהפך על מנת שאוויר יכנס ויצא מהן,הן צריכות להתרחב ולהתכווץ,אבל לריאות אין שרירים משל עצמם ולכן הן לא יכולות להתרחב ולהתכווץ בעצמן.אז,השתנות נפח הריאות בזמן נשימה מתאפשרת הודות לפעולה של שרירי בית החזה והסרעפת.שתי הריאות נתונות וצמודות לכלוב של בית החזה,הצלעות סוגרות עליהן מהצדדים ומלמעלה והסרעפת מלמטה.

הריאות צמודות לבית החזה בעזרת קרום הנקרא אדר.כל ריאה עטופה בקרום דק מאד הנקרא אדר.זהו קרום כפול ששכבה אחת של עוטפת את הריאה ושכבה שנייה צמודה לדופן בית החזה.בין שתי השכבות ישנו נוזל המצמיד אותן זו לזו והוא גורם לכן שכל ריאה צמודה בעוצמה רבה לדופן בית החזה ולכן כאשר שרירי בית החזה מתכווצים ובית החזה עולה,הריאות מתרחבות.

 

 

מערכת הנשימה בפעולה

לאחר שגילינו את תפקיד הריאות,בית החזה והסעפת הגיע הזמן שנראה איך הם פועלים על מנת להכניס ולהוציא אוויר מהגוף וממנו בזמן תהליך הנשימה בשני חלקים:שאיפה ונשיפה.

שאיפה

1.הסרפעת מתכווצת,ויורדת כלפי מטה.השרירים הבין-צלעתיים מתכווצים ומרימים את הצלעות.

2.נפח בית החזה והריאות שבתוכו גדל,ולחן לחץ האוויר בתוך הריאות יורד.

3.אוויר עשיר בחמצן ועני בפחמן דו-חמצני חודר מבחוץ אל תוך הריאות,על פי מפל לחצים(מלחץ גבוה ללחץ נמוך).

השאיפה היא תהליך אשר צורך אנרגיה משום שהתכווצות השרירים כרוכה בהשקעת אנרגיה.

נשיפה

1.הסרעפת מתרפה ומתקמרת(משנה את צורתה לצורת כיפה) כלפי מעלה.השרירים הבין-צלעתיים מתרפים והצלעות יורדות כלפי מטה.

2.נפח בית החזה והריאות שבתוכו קטן,ולכן לחץ האוויר בתוך הרחאות גדל.

3.אוויר עני בחמצן ועשיר בפחמן דו-חמצני נדחף מהריאות החוצה,על פי מפל הלחצים(ממקום גבוה למקום נמוך).

תהליך הנשיפה לא צורך אנרגיה משום שהתרפות השירירים הבין-צלעתיים לא כרוכה בהשקעת אנרגיה.

 

שיעור האיוורור הריאתי 

שיעור האיוורור הריאתי הוא כמות האוויר הנכנסת לריאות בדקה.

שיעור האיוורור הריאתי תלוי בשני גורמים:

1.נפח האוויר הניכנס לריאות בשאיפה אחת.

2.מספר מחזורי השאיפה והנשיפה בדקה,כלומר מספר הנשימות בדקה.

על מנת לחשב את שיעור האיוורור הריאתי נשתמש בנוסחה:

מספר הנשימות בדקהXנפח האוויר בשאיפה אחת=שיעור האיוורור הריאתי.

נפח השאיפה

נפח השאיפה תלוי במידת התכווצות הסרעפת ושרירי בית החזה.ככל שהשרירים מתכווצים בעוצמה גדולה יותר,כך יכנס יותר אוויר בכל שאיפה.

קצב הנשימות

ככל שהשרירים יתכווצו ויתרפו במהירות גדולה יותר,יהיו יותר נשימות בדקה.

הגברת שיעור  האיוורור הריאתי

יש רגעים שבהם אנו צריכים להגביר את שיעור האיוורור הריאתי,כמו בזמן פעילות גופנית.אז המוח צריך לשנות את שיעור האיוורור בהתאם למצב המשתנה של הגוף בדרך הבאה:החשיבה שריכוז החמצן גורם לכל פעילות מערכת הנשימה היא טעות נפוצה:כמות הפחמן הדו-חמצני היא הגורם לפעילות מערכת הנשימה.עודף הפד"ח מהווה גירוי חזק למרכז הנשימה שבמוח.ברגע שריכוז הפחמן הדו-חמצני על מעל סף מסויים,מרכז הנשימה מפעיל את שרירי בית החזה והסרעפת והדבר גורם להגברת שיעור האיוורור הריאתי.

 

 

 

השפעת החומציות בדם על מרכז הנשימה שבמוח 

רוב הפחמן הדו-חמצני יוצר תגובה כימית עם המים ויוצר חומצה פחמתית.החומצה הפחמתית מתפרקת ומשתחררים יוני מימן,שגורמים לחומציות בדם לעלות.השינוי בדרגת החומציות נקלט על ידי חיישנים ספציפיים והדבר גורם לגירוי מרכז הנשימה במוח.בעקבות כך מערכת הנשימה מגבירה את פעילותה על מנת לפלוט את הפחמן הדו-חמצני מהדם אל הסביבה החיצונית ועקב כך תיווצר פחות חומצה פחמתית בדם ורמת החומציות תרד.

 

 

השפעות העישון על הריאות

עשן הסיגריות מכיל כ-400 חומרים רעילים וביניהם פחמן חד-חמצני אשר מתקשר להמוגלובין במקום החמצן והדבר גורם להקטנת כמות החמצן בגוף.כתוצאה מכך אנשים אשר מעשנים לא מסוגלים לעסוק בפעילות גופנית משום שכמות החמצן אשר נכנסת לגופם לא מספיקה על מנת לקיים פעילות גופנית.בנוסף הנשעמות שלהם יותר כבדות על מנת להכניס יותר חמצן לגופם.בנוסף אנשים אשר מעשנים משתעלים לעיתים יותר תכופות מאשר אנשים אשר לא מעשנים על מנת לפלוט את החומרים הרעילים אשר שאפו לגופם כאשר עישנו סיגריה.

השפעה נוספת של עישון סיגריות היא שהעשן הנכנס לריאות גורם לתאי דם לבנים לתקוף את הרקמות של הריאה.כתוצאה מכך שטח הריאה שדרכו חמצן יכול לעבור מהריאות לדם קטן ויכולות הנשימה פוחתות.

העישון גורם למחלות נשימה שונות כמו:

1.מחלת האסתמה-זוהי מחלה אשר גורמת להתקפי קוצר נשימה כתוצאה מתגובה דלקתית בריאות.

2.נפחת-זוהי מחלה הנגרמת כתוצאה מהרס רקמת הריאה על ידי מערכת החיסון ופוגעים בתפקודה.כתוצאה מכך יכולת הנשימה נפגעת והדבר מקשה על התפקוד היומיומי של החולה בה.

3.דלקת הסנפונות הכרונית-זוהי מחלה אשר נגרמת עקב הפרשות דלקתיות קשות מתמידות הקורות בשל הגירוי המתמיד בדרכי האוויר הנגרם מעישון.המחלה גורמת לכך השאיפת האוויר נעשת יותר קשה והחולה לא מקבל כמות חמצן מספקת.כמו כן לגוף יותר קשה לפלוט את הצטברות הפחמן הדו-חמצני הנגרמת בגוף בתהליך הנשימה התאית.

4.סוגי סרטנים שונים במערכת הנשימה הנגרמות עקב שאיפת חומרים מסרטנים לריאות.

5.ועוד הרבה מחלות שונות וקשיים שונים בתפקוד מערכת הנשימה.

 העישון גורם לקושי בתפקוד בחיי היומיום של החולה,למחלות שהזכרתי ולעוד מחלות שונות ואפילו למוות.בנוסף העישון גורם לפגיעה בלב ובכלי הדם,טרשת העורקים,פגיעה בפוריות הגבר והאישה,פגיעה בתפקוד המיני של הגבר,פגיעה בעוברים אצל נשים בהריון,קמטים בפנים והצהבת שיניים,ריח רע ובזבוז כסף.ישנם אנשים אשר נמצאים בסביבת מעשנים.הם נקראים מעשנים פסיביים.אצל מעשנים פסיביים ישנה סכנה לחלות במחלות אשר נגרמות כתוצאה מעישון בגלל שהם שואפים את עשן הסיגריות שהמעשנים פולטים לסביבה עם כל החומרים הרעילים שבעשן.אז עדיף לא לעשן על מנת לשמור על בריאות הריאות והגוף ולמנוע את הנזקים שהעישון גורם לריאות ולגוף בכלל.

 

 

 עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: אשדוד
מתאים לכיתה: י'
מקצוע: ספורט
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
עבודה על העישון
עבודה על העישון
עבודה בספורט על נושא העישון
עבודה בספורט על נושא העישון
עבודה על התקף לב
עבודה על התקף לב
עבודה בנושא מערכת הנשימה
עבודה בנושא מערכת הנשימה
עבודה בנושא הפרעות אכילה
עבודה בנושא הפרעות אכילה

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון