עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

גירוש ספרד והאינקוויזיציה בספרד


תוכן העניינים

ִִִִִִִִִִִִִִִ

.1 היהודים בספרד


.2 האינקוויזיציה בספרד


- אינקוויזיציה מהי ?


- הגורמים לאינקוויזיציה בספרד


.3 משפט ועונש


.4 האוטו דה פה ומהלכו


.5 ביבליוגרפיה

היהודים בספרד
ִִִִִִִִִִִִִִִ
ההתישבות היהודית בספרד החלה לאחר חורבן בית המקדש
ה-.2 בתחילת ההתישבות היו היהודים תחת השלטון הרומי
והתרכזו בעיקר בערי החוף המזרחי ובמרכזי השלטון הרומי
כגון: טרגונה, טורטוסה, לוסנה, קורדובה, מרידה ואדרה.
עד להשתלטותו של המלך הוויזיגוטי על ספרד, חיו היהודים
בשלווה עם האוכלוסיה הנוצרית ועסקו בעיקר בחקלאות.
בתחילת השלטון הוויזיגוטי הכיר מלך ספרד באזרחותם
הרומית של היהודים, אך בסוף המאה ה-6 כאשר קיבל המלך
הויזיגוטי רקארד מאריאני את הדת הנוצרית הקתולית )(587
בעקבות השפעתו הגדולה של הסינוד מהעיר אגדי, אסרו על
היהודים לשרת במסרות ציבוריות שבאמצעותן יכלו להעניש
נוצרים, נישואי התערובת נאסרו וכן גם גיור העבדים ע"י
היהודים. בשנת 694 הכריזה כנסיית טולדו שכל היהודים
הם עבדים של הנוצרים וילדי היהודים ישלחו למוסדות
חינוך נוצריים ושם התבוללו הילדים ולא יוכלו להתחתן עם
יהודים אחרים.
כאשר עבר השלטון לידי המוסלמים )במאה ה-,(8 התחילו
היהודים להתפתח )תחילת "תור הזהב"( ותפסו תפקידי מפתח
במדינה. מבצרים הופקדו בידי היהודים לצורך שמירה,
היהודים המלומדים עבדו ופעלו לטובת היהודים בחצרות
השליטים המוסלמים. חוקי האיסלאם עדיין קיימו לגביהם
כמו בכל הארצות שנכבשו ע"י המוסלמים.
תקופת "תור הזהב" נפסקה בבואה של הרקונקיסטה
הנוצרית )בסוף המאה ה-(11 ששינתה את פני המצב לחלוטין.
כשהשלטון הנוצרי הקתולי חזר, כמובן שגם ההגבלות על
היהודים חזרו ומצבם של היהודים החמיר עוד יותר מהפעם
שעברה, יהודים רבים נמלטו אל הנסיכויות הנוצריות
והרדיפות גברו, אך המלכויות הנוצריות שבצפון נזקקו
לשירותם של היהודים במלחמותיהם, ולכן למרות שהכנסייה
הקתולית דרשה להחמיר עם היהודים, ראשי המלכויות הגנו
על היהודים בגלל הצורך בהם.
במאה ה-13 התחדשו עלילות הדם והונהג אות קלון שאסר על
היהודים לשרת במשרות מטעם המדינה וכן גם היכולת לשמש
כעדים במשפט אך נתנו ליהודים אוטונומיה פנימית.
מכיוון שראשי המלכויות לא יכלו לנצל את היהודים בגלל
אות הקלון הם גם הפסיקו להגן עליהם ועד מהרה הפרעות
היתפשטו. בסוף המאה ה-13 הגיעו הפרעות לשיאן המונים
הסתערו על הקהילות היהודיות בספרד ושרפו בתי כנסת.
המתפרעים )האיכרים( מן הכפרים התנפלו על שכונות
היהודים שרפו את בתיהם ורצחו את היהודים שבהם. צבא
המלך לא יכל לעצור בעדם כי לא היה מוכן להיתפרעויות
מסוג זה. אפילו היהודים שהצליחו לברוח לערים הגדולות
נתפסו ונטבחו ע"י המתפרעים. רוב היהודים העשירים שדאגו
רק לרכושם ברחו והיתנצרו אך היו גם שהינצרו רק למראית
עין ובסתר עדיין דבקו ביהדות.
מעמדם של היהודים התדלדל במהרה והשפעתם היתה אפסית,
יכולתם של הנוצרים לנצר עשרות אלפים יהודים בחודשים
ספורים המריצה את הנוצרים להרוס עוד יותר ולהשמיד
לחלוטין את הקהילה היהודית בספרד.


אינקוויזיציה מהי ?
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ
אינקוויזיציה פירושה חקירה, האינקווזיציה היא מוסד
נוצרי קתולי שיוסד לשם מלחמה בכופרים ובעוברים על
המצוות והאמונות המקובלות בכנסייה. יסוד קיום
האינקוויזיציה הוא האהבה, מתוך אהבת האינקוויזטור את
נשמתו של האדם, הוא טען שעליו למנוע מבני האדם מלחטוא
ובמיוחד מלהחטיא אחרים ובכך טענו האינקוויזיטורים שהם
בעצם אוהבם של הנידונים, כלומר הם גם הדיינים שלהם וגם
הנציגים שלהם במשפט במידה שווה. במשפטי האינקוויזיציה
לא היה קיים תובע פרטי לנידון אלא התובע היה
האינקוויזיטור ומשום כך קראו למשפט זה אינקוויזיציה
)חקירה(, רדיפת הכופרים ומציאתם היתה מסורה בידי
הבישופים. כאשר הפריד עמודה האפיפיור גריגוריוס ה-IX את
משפטי האינקוויזיציה מסמכותם של הבישופים ונתן אותן
לאגודות הנזירים, האינקוויזיציה קמה כמוסד קבוע. בתי
הדין המיוחדים של האינקוויזיציה רדפו מ-1233 לא רק את
המינות אלא גם את האלכימאים, מכשפות ומגידות-עתידות.
הדומיניקאני אלבריק היה הראשון שניתן לו התואר
"אינקוויזיטור". האינקוויזיטורים הכריזו שעל כל המינים
להתיצב בפני הכנסייה ולהתוודות על חטאיהם בפני
האינקוויזיטורים ולכך הוקצה להם כחודש ימים.
באותם ימים היו משחררים את המינים שהתוודו ללא עונש
כלשהו. האינקוויזיציה התנגדה מתחילתה לשימוש בעינויי
גוף, אולם אינוצנטיוס ה-IV ואורבן ה-IV התירו את
השימוש בעינוים במקרים בהם העד הנחקר סרב לשתף פעולה.
האינקויזיציה פעלה בארצות רבות ברחבי אירופה, כגון:
איטליה, ספרד, גרמניה, פורטוגל וכו...
בשנה שיצאו המלכים הקתולים למסע להרגעת הרוחות
במדינה, התחילה האינקוויזיציה לפעול בצורה מאורגנת
מטעם המלוכה. ב-1477 התחילה הפעולה הראשונה של
האינקוויזיציה נגד האנוסים היהודים בספרד. כשהיגיעו
לסיביליה אנשי האינקוויזיציה קיבל את פניהם הנזיר
אלונסו די אוחידה ודרש הקמת אינקוויזיציה בעירו עקב
ההתדרדרות הדתית שחומרתה הלכה וגברה בעיר. למרות
חומרת המצב, אנשי האינקוויזיציה לא מיהרו להקים
אינקווזיציה בסיסיליה. רק לאחר שנים ספורות אחרי
הסכמתו של סיכסטוס והקמת האינקוויזיציה והצבת
האינקוויזטורים הראשונים בקסטיליה, פנו אנשי
האינקוויזיציה להקים אינקוויזיציה בסיסיליה.


הגורמים לאינקוויזיציה בספרד
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ
כאשר התאחדו אראגוניה וקאשטיליה שבספרד לממלכה אחת
מאוחדת, עקב נישואי יורש כסא אראגוניה פרדיננד שהיה
קתולי ואכזר מאד ליורשת כסא קאשטיליה איזבלה
),(1474 תקופה חדשה נפתחה בספרד. שלטון העריצות
והקנאות הדתית לדת הנוצרית הקתולית סיכן את בני הדתות
האחרות ששכנו בספרד כגון:יהודים ומוסלמים ואחרים.
הממשלה דרשה אחדות דתית במדינה ועל המתנגדים נגזר
כליון.

התקופה של עליית פרננד ואיזבלה לשלטון על כס מלכות ספרד:
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ

בתחילה לא עוררה הממלכה המאוחדת חששות בקרב היהודים
והאנוסים האחרים בתקווה שמצבם ישתפר במשך הזמן. הם
התבססו על חברותו של פרדיננד עם משפחות אמידות מעטות
של אנוסים מסאראגוסה, וקשריה של איזבלה לגדולי היהודים
בעבר ולכן אף אחד לא שיער ששני אלה יהיו לרועץ ליהודים
ולאנוסים.
חלק מהיהודים הצליחו לשרוד ברדיפות הממושכות
והמשיכו לדבוק באמונתם. היו אחרים שהמירו את דתם
לנצרות כדי לשרוד ולחיות ביחד עם הנוצרים אך בסתר הם
שמרו על דתם היהודית. השלטון העז והמאוחד לא איפשר
פרעות ושמד אלא רצה לטפל היהודים בדרך החוק ולשם כך
היה צורך באישור מהאפיפיור. הדומיניקנים הספרדים ביקשו
זה כבר ברומי אישור להנהיג אינקוויזיציה בספרד אך
האפיפיור סיכסטוס הרביעי לא נתן להם אישור אלא אם היא
תהיה כפופה לו ע"י ציר רומי בקאשטיליה. אך פרדיננד
ואיזבלה לא הסכימו לדבר מתוך חשש שהאינקוויזיטורים
שיהיו כפופים לרומי יקחו את רכושם של האנוסים ויתנו
אותו לאפיפיור ולטובתם האישית, בעוד שפרדיננד ואיזבלה
תיכננו להעשיר את אוצר המלכות בכספים אלה.
בינתיים כשנערך המשא ומתן בין פרדיננד ואיזבלה לבין
האפיפיור סיכסטוס תיכננו הכמרים הספרדים מזימה לשכנוע
המלך שהקמת האינקוויזיציה חיונית מיד. בעזרת
הארכיבישוף משיביליה , ועדת הכנסייה והכהן המיוחד של
המלכה תומאס טורקוומאדה, הודיעו הכמרים למלך כי העיר
שיביליה וכל מדינות אנדלוזיה מלאות אנוסים ומתייהדים
רבים שמתוכם גם משפחות אצילים ולכן הקמת האינקוויזיציה
נחוצה עכשיו. פרדיננד ואיזבלה פנו מיד לאפיפיור
סיכסטוס בבקשה שלא לדחות את הקמת מוסד האינקוויזיציה
בקאשטיליה ולהתחיל בתהליכים הנחוצים להקמת המוסד ומיד.
בנובמבר 1478 הסכים האפיפיור והוציא את פקודתם של הזוג
המולך אך בעלי ההשפעה מבין היהודים עשו מאמצים מרובים
בכדי לשמור על זכויותיהם ולמנוע את הרדיפות ולכן רק
כעבור שנתיים הוקם בית הדין הראשון של האינקוויזיציה
בשיביליה. בתחילה דאגה הממשלה להבדיל את האנוסים
מהיהודים, לאחר שהפרידו בין האנוסים והיהודים התחילה
האינקוויזיציה לפעול. כל האנוסים שנחשדו בהיתיהדות
הושלכו לכלא ועל הנוצרים איימו בעונשים כבדים אם לא
ילשינו על "הכופרים" בפני השופטים. אנוסים היו נתפסים
ונאסרים כל יום ע"י הלשנות, המשפחות הנוצריות התחילו
לרגל על שכינהם ואירגוני אנוסים קמו בכדי להגן על
האנוסים האחרים מפני האינקוויזיטורים אך נתגלו בקלות,
נאסרו, עונו והוצאו להורג בשריפה. כשניסו האנוסים
לברוח וחיפשו מפלט, פקדו להחזירם מיד לשיביליה מפני
שהם לקחו את כל רכושם איתם.
במשך הזמן התפשטה האינקוויזיציה בכל שיביליה והמוני
אנוסים נידוני לעינוים אכזריים. לאחר שנודע לארץ על
מעשי האכזריות שהונהגו בשיביליה כל אנוסי ספרד נתפסו
חרדה וברחו לרומי, שם קיבלו סיוע מצד אחדים מן
הקרדינלים. האפיפיור סיכסטוס כעס מאד על מעשי השופטים
בשיביליה ששפטו נידונים לעינויים ומוות בלי בדיקה
יסודית של העובדות ועל רדיפת הבצע מצד הדיינים שרצו רק
להחרים יותר ויותר רכוש וכסף מהיהודים ולהתעשר על
חשבונם. סיכסטוס איים להחליף את דייני המלך בדיינים
משלו ולאחר מכן טען במכתביו שהגזירות שהדיינים נותנים
לעיתים קרובות מאד בגלל תאוות הבצע ולא בגלל שהנידונים
היו כופרים אמיתיים שראוים לעונש חמור. למרות כל
ניסיונותיו של סיכסטוס להחזיר את הצדק למישפטי
האינקוויזיציה הוא נכשל כשפרדיננד סירב לכל טענותיו
ובקשותיו וסיכסטוס נאלץ להכנע ולהסכים על הקמת עוד בתי
דין אינקוויזטורים. האינקוויזיציה התפשטה בערים רבות
בכל רחבי ספרד, כגון: קאשטיליה, קורדובה, חאין,
סיאודאד-ריאל, טולידו, אראגוניה, סאראגוניה וכו...


משפט ועונש
ִִִִִִִִִִִִ
בתחילה, עוד לפני שחקרו, הכריזו האינקוויזטורים
ומלוויהם על תקופת החסד שארכה בדרך כלל כחודש שבה
האנוסים נתבקשו לבוא לכנסיה ולהתוודות על חטאיהם ועל
כך ששמרו על מצוות ומנהגי היהדות, והיה עליהם גם לספר
על כל פעילות יהודית אחרת הידועה להם. גם הנוצרים
נתבקשו להלשין על כל פעילות דתית יהודית הידועה להם.
את הכרזה זו של תקופת החסד היו נוהגים להכריז לאחר
דרשת הטפה )טקס של קריאת נאום לכופרים ולכל מי שידוע
לו על פעילות יהודית( והיו תולים על פתחי הכנסייה
הראשית וגם במגרש העיר. בתקופת החסד מי שהיה מתוודה על
חטאיו בעניני הדת והיה חוזר בתשובה היו משחררים אותו
ללא עונש. לבית הדין של האינקוויזיציה היה הרכב קבוע
של: שני שופטים ולידם מעריך שהיה מעריך את חומרת האשמה
והיה כמעין מדריך לתביעה. חוקרי העדים שבמהלך המשפט
התחלקו לשתי קבוצות; חוקרי עדי הסניגוריה וחוקרי עדי
התביעה, במשפט השתתפו גם כמה נוטריונים, וכמה
פונקציונרים מטעם האינקוויזיציה, אלגואסיל שהיה המוציא
לפועל של האינקוויזיציה, ראש בתי הכלא של
האינקוויזיציה, שומרים, והחשוב מכל האינקוויזטור. בתום
תקופת החסד התחילה האינקוויזיציה בחקירה. כל האנשים
שהלשינו עליהם כעל כופרים ומינים היו נאסרים והועמדו
לחקירה. היה מותר להם לתת רשימה של אויביהם ואם אחד
מאויביהם היה אחד מהגורמים למאסרו כלומר אותו אדם
שהלשין עליו אז עדותו של אותו מלשין היתה נפסלת.
עדויותיהם של נשים וילדים היו תמיד כשרות, אך לא
לזיכוי. חקירת הנאשם למידע נוסף היתה נעשית בחשאיות,
אם הנאשם שיתף פעולה ונתן לאינקוויזיציה את כל מה
שרצתה הוא היה חוזר לכנסיה אך עם עונשים משפילים
שונים, הגבלות רבות, אותות קלון, מלקות בפומבי ורכושם
הוחרם.

האוטו דה פה ומהלכו:
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִ
הנה כמה מן ההגבלות שהיו נהוגות אצל החוזרים לכנסיה:
.1 הם ילכו יחפים בתהלוכה של החוזרים בהם, כשהם נושאים
את הצלב לפניהם.
.2 אסור להם להכנס לבית כנסת או לבית מגוריו של יהודי;
לא יבואו במגע עם שום יהודי ויהודיה, לא בשיחה ולא
בשום צורה אחרת.
.3 אסורה עליהם הרכיבה ואסורה הנסיעה במרכבות ועגלות.
.4 אסור שישאו תכשיטי זהב, כסף, פנינים, וכל תכשיטים
אחרים. כן אסורים עליהם בגדי משי וברוקאט.
.5 אסור להם לשאת נשק.
.6 אסור להם לשמש במשרות, כגון: רופאים, אומנים
)כירורגים(, רוקחים, סוחרי-תבלינים, נוטריונים,
מזכירים, חוכרי-מיסים, גובי-מיסים, מחזיקים, גובי
מכס, שמאים, מיופי-כוח, עושי סבון, בעלי עדרים,
סתתים ובעלי פונדקים.
.7 באותו מעמד יהיו נוכחים גם בניהם ובנותיהם.
.8 אם ינהגו בניגוד לכל הנ"ל יהיה דינם כדין מורדים
בכנסיה.

לאלה שהוחזרו לכנסייה לא נגמרו הבעיות, אם הם היו
נתפסים בחזרה לדת היהודית או החליטו שווידוים לא היה
שלם הם היו מוחזרים למאסר והיו מחמירים איתם הרבה
יותר.
אם הנאשם לא היה משתף פעולה עם חוקרי האינקוויזיציה
ולא היה נותן להם את המידע הדרוש להם, הם לא הססו
להשתמש בעינויי גוף להוצאת המידע מן הנאשם, כגון:
עינוי הגלגל, כוויה באש את רגלי הנאשם, תליית האשםר
בידיו, הצקת מים לתוך פי הנאשם וכו... .
לאינקוויזיציה היתה שיטה מיוחדת לנאשמים שדינם היה
מוות. את הנידונים למוות שרפו בטקס חגיגי מיוחד הנקרא
"אוטו-דה-פה" )'(Autu-da-fe שפירושו "מבצע אמונה".
שבועות לפני האוטו-דה-פה היו מכריזים על קיומו בכל
הכנסיות. הטקס היה נערך בימי ראשון או בחגים בפומבי
והיתה בו תהלוכה חגיגית שכללה כמרים אצילים והנידונים.
הטקס היה נערך על במה מיוחדת. אם הנאשם הודה במעשיו
וחזר בו אז היו תולים אותו ואחר כך שורפים אותו אך אם
הנאשם לא היה חוזר בו היו שורפים אותו חי. כוונתו של
האוטו-די-פי היתה להשפיע על המאמינים שימשיכו לדבוק
בנצרות או סופם יהיה כמו האנוסים הנשרפים ולאנוסים
היתה זו אזהרה כדי שיחזרו לנצרות ולא ישרפו ככופרים.
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: אור
מתאים לכיתה:
מקצוע: היסטוריה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
חזרה למבחן בהיסטוריה בנושא המהפכה הצרפתית והאמריקאית לכיתה י'
חזרה למבחן בהיסטוריה בנושא המהפכה הצרפתית והאמריקאית לכיתה י'
סיפורים על הרב נריה
סיפורים על הרב נריה
ילדים ובני נוער בשואה
ילדים ובני נוער בשואה
המהפכה המדעית
המהפכה המדעית
עבודה על יוון העתיקה
עבודה על יוון העתיקה
אלכסנדר הגדול והתרבות ההלניסטית
אלכסנדר הגדול והתרבות ההלניסטית
מרטין לותר קינג
מרטין לותר קינג
שרה אהרונסון גיבורת נילי
שרה אהרונסון גיבורת נילי
חיי היהודים בבל
חיי היהודים בבל
מלחמת ששת הימים
מלחמת ששת הימים

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון