עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

סיכום ספר שופטים פרקים ג'- ח'


סיכום ספר שופטים פרקים ג ' ג€“ ח ' המבנה מחזורי של ספר שופטים: בנ"י חוטאים לה ' ; ה ' משעבד אותם ביד עמים אחרים ;בנ"י זועקים לה '; ה ' שולח מושיע שמציל אותם , הארץ שקטה וחוזר חלילה... פרק ג ' (ז '-לא ') ג€“ עתניאל בן קנז ואהוד בן גרא ה ' שיעבד את בנ"י בידי כושן, מלך ארם נהריים מפני שהם עבדו אלילים זרים ולא האמינו בו. בנ"י זועקים לה ' והוא שולח להם מושיע בשם עתניאל בן קנז ( אחיו הצעיר של כלב בן יפונה). עתניאל מנצח את כושן במלחמה והארץ היתה רגועה 40 שנה. לאחר הרגיעה שוב בנ"י עשו הרע בעיני ה ' ולכן סיע ה ' לעגלון מלך מואב להשתלט על שטחים בהם ישבו אחדים משבטי ישראל ולשעבד את יושביהם. בנ"י זעקו לה ' והוא שלח את אהוד בן גרא שנקט בפעולה נועזת כדי להציל אותם. אהוד החליט להתנקש במלך מואב בארמונו ולהתחיל במלחמה מיד אחר כך, כאשר במחנה האויב ישנו בלבול ופחד כתוצאה מהפגיעה במנהיגם. אהוד הכין חרב פיפיות ( חרב בעלת להב משני צידיה) שהיתה קצרה מאד, כדי שיוכל להחביא אותה מתחת לבגדיו. אהוד שהיה איטר יד ימינו (שמאלי), נשא את החרב בצד ימין, כדרך אנשים שאינם מתכוונים להשתמש בה ולכן היה יכול לגשת למלך חמוש מבלי שיעצרו בעדו.אהוד נשלח בראש משלחת בנ"י להביא מנחה לעגלון. לאחר הגשת המנחה אמר לו שיש לו אליו דבר סתר כדי שעגלון ירחיק מעליו את השומרים. אהוד התקרב אל המלך ודקר אותו בביטנו באמצעות החרב. החרב נבלעה כולה בביטנו של עגלון משום שהיה שמן מאד. אהוד יצא מהחדר, נעל את הדלת ונמלט. עובדי המלך היו בטוחים כי המלך עושה את צרכיו, ורק לאחר זמן רב פרצו את הדלת ומצאו אותו מת. אהוד הגיע אל הר אפרים, תקע בשופר ופלש לעיר מואב יחד עם צבא גדול. בנ"י ניצחו במלחמה ובאזור שרר שלום 80 שנה. פרק ד ' - מלחמת דבורה וברק בכנענים לאחר 20 שנות שיעבוד ליבין מלך כנען ולסיסרא שר צבאו, זעקו בנ"י לה ' והוא שלח את דבורה הנביאה שתושיע את העם בעזרת ברק שר הצבא. ברק טען שיצא למלחמה בתנאי שדבורה תשתתף גם כן. דבורה נענתה לבקשתו אך הוסיפה כי נוכחותה תיטול מברק את תפארת הניצחון ג€“ שכן ה ' ימכור את את סיסרא בידי אישה. בקרב שהתנהל סמוך לנחל קישון ובמרדף שאחריו, הוכה כל הצבא הכנעני על רכבו וחייליו. סיסרא שר הצבא, ירד ממרכבתו ונס ברגל לעבר המחנה של חבר הקיני, שם חשב למצוא מקלט. יעל מחבר הקיני הזמינה אותו לאוהלה, השקתה אותו חלב למרות שביקש מים, וכשנרדם הרגה אותו בעזרת יתד האוהל. הניצחון בקרב הביא לכניעת יבין, ובנ"י השמידו כליל את ממלכתו. פרק ה ' ג€“ שירת דבורה לאחר הניצחון על הכנענים, שרו דבורה וברק שיר הלל לה '. השירה כוללת את הנושאים הבאים: תיאור המצב בארץ לפני הניצחון, דברי שבח למתנדבים למלחמה, סיפור המלחמה ולבסוף האדרת שמו וכוחו של ה '. המסק העיקרי הוא שה ' הוא זה שהושיע את בנ"י מהכנענים ג€“ הוא ולא אחר. פרק ו ג€“ גדעון נערך למלחמה במדיינים בנ"י חטאו ושועבדו למדיינים אשר היו שוכני אוהלים (נודדים), שנהגו לפלוש לשטחי הארץ המיושבת ולהשחית את יבולה. מצב זה אילץ את התושבים להסתיר את היבול מפניהם (גדעון חבט חיטים בגת). המדיינים הגיעו כמו ארבה והשחיתו גם את הבקר והצאן עד כי כך שבנ"י לא יכלו לחיות. מלאך ה ' נגלה לגדעון ומינה אותו ללכת ולהושיע את בנ"י. בתחילה לא האמין גדעון שמלאך ה ' הוא, וביקש אות (סימן) המוכיח את זהותו. גדעון הביא למלאך מנחה וזה אמר לו להנחי את הבשר והמצות על הסלע ואת המרק לשפוך על הסלע. ברגע שמלאך ה ' נגע בסלע, יצאה אש ששרפה את המנחה. בעקבות התגלות המלאך לגדעון, הוא בנה מזבח לה '. באותו לילה ציווה ה ' על גדעון להרוס את מזבח הבעל של אביו ולהעלות קורבן לה '. לאחר שעשה זאת בהחבא, באו כל מאמיני הבעל ליואש אביו של גדעון וביקשו ממנו להרוג את גדעון. יואש השיב להם שאם גדעון חטא לבעל (אליל זר) אז הבעל ינקום בו. מאז שונה שמו של גדעון לירובעל (יריב בו הבעל). גדעון לא היה בטוח שה ' יהיה עימו במלחמה ולכן ביקש שני אותות נוספים: אות ראשון שהטל ירטיב רק את גיזת הצמר והאדמה תישאר יבשה והאות השני להפך. פרק ז ' - המלחמה במדיינים מדין, עמלק ובני קדם התאספו בעמק יזרעאל, וגדעון אסף מהעם 32 אלף לוחמים מהשבטים מנשה, אשר, זבולון ונפתלי, על מנת להילחם במדיין. ה ' ציווה על גידעון לצאת למלחמה עם צבא קטן כדי שעם ישראל יראה שהניצחון לא נבע מיתרון מספרי אלא מהחלטת ה '. גדעון שחרר כל מי שפחד ונשאר עם עשרת אלפים לוחמים. גדעון ערך מיפוי נוסף בעזרת מבחן המים ובו מי שליקק ושתה בלשונו את המים הצטרף למלחמה ומי שכרע על ברכיו חזר הביתה. בסך הכל נבחרו 300 הלוחמים שליקקו ככלב את המים. לפני תקיפת מחנה מדין הלכו גדעון ונערו לרגל במחנה האויב ושמעו חלום של אחד המדיינים ופשרו: ככיר לחם מתגלגל במחנה והופך את האוהל ג€“ המשמעות היא שגדעון המשול לכיכר לחם ינצח במלחמה את המדיינים המשולים לאוהל. בשעת לילה חילק גדעון את לוחמיו לשלוש קבוצות ונתן לכל איש כד ובתוכו לפיד ושופר. לאחר ההקיפו את מחנה מדיין, שברו את הכדים ותקעו בשופרות. מדיין חשבו שכל אחד מהאנשים עומד בראש גדוד גדול והחלו לנוס לכיוון נהר הירדן, אך השבטים נפתלי ומנשה החלו לרדוף אחריהם. כשהגיעו המדיינים לעבר הירדן, לכדו אותם אנשי שבט אפריים והרגו את השרים זאב ועורב. פרק ח ג€“ תלונת בני אפרים ורדיפת גדעון אחרי מלכי מדיין בני אפרים התלוננו על שלא נקראו להילחם במדיין וגדעו פיס אותם באומרו שלכידת שרי מדיין היתה הפעולה החשובה והעיקרית במלחמה ( "הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר"). גדעון ולוחמיו המשיכו לרדוף אחר שני מלכי מדיין (זבח וצלמונע) שנסו על חייהם. במהלך המרדף, ביקש גדעון מאנשי סוכות ופנואל לחם ומים לאנשיו, אך הם סרבו בטענה שגידעון עדיין לא ניצח בקרב והןם חוששים ממלכי מדין. גדעון אים עליהם בעונשים אך הם סרבו. לאחר שתפס גדעון את המלכים, חזר את סוכות והרג 77 חכמי העיר בעזרת קוצים ומכשירי דישה ואת מגדל פנואל ניתץ והרג את אנשי פנואל. גדעון הורג את מלכי מדיין כנקמה על כך שהרגו את אחיו בהר תבור. עם ישראל ביקש מגדעון שימלוך עליהם, אך הוא מסרב ובתמורה הוא יוצר מתכשיטי הזהב שנפלו שלל מהמדיינים, אפוד ששימש ככלי פולחן שגרם לעם להאמין באלילים זרים. והארץ שקטה 40 שנה.


עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: ---חסוי---
מתאים לכיתה: ד
מקצוע: תנ
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
ספר יהושע פרק ה
ספר יהושע פרק ה
סיפורי שאול,דוד ויהונתן
סיפורי שאול,דוד ויהונתן
יהושוע סיכום פרק י"א
יהושוע סיכום פרק י
שמואל א פרק י"ט
שמואל א פרק י
מות שאול
מות שאול
סיכום ספר שופטים פרקים ג'- ח'
סיכום ספר שופטים פרקים ג'- ח'
שופטים פרקים ו׳³ - ט׳³
שופטים פרקים ו׳³ - ט׳³

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2021

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון