שם הסקר - שאלה ראשית:
כמות אפשרויות:
אפשרות 1 אפשרות 2