אשליות אופטיות
עמוד 1    עמוד 2    עמוד 3    עמוד 4    עמוד 5    עמוד 6    עמוד 7    עמוד 8    עמוד 9-עמוד 8-

?שתי נשים או גולגולת?איש או הרבה חיותאותה תמונה רק בהפוךציפורים הופכות לאישה?כמה סוסים בתמונה?כמה פרצופים של אנשים מתחבאים בתמונה?ידיים או פרצוףשלושת האנשים באותו גודל?הילדים נוסעים על עלים או עצים?עולים או יורדים
עמוד 1    עמוד 2    עמוד 3    עמוד 4    עמוד 5    עמוד 6    עמוד 7    עמוד 8    עמוד 9


אשליות אופטיות יויו משחקים