עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

סיכום בהיסטוריה - הנאורות, המהפכה התעשייתית, הסוציאליזם והלאומיות


הנאורות
מבוא:
הנאורות היא תנועה פילוסופית ומדעית אשר הציעה הבנה חדשה של העולם ועקרונות חדשים לעיצוב היחסים בין בני אדם. תופעת הנאורות התפתחה במאה ה-18 על ידי קבוצה של הוגי דעות ממדינות שונות במערב ומרכז אירופה. הוגי הנאורות כינו את המאה ה-18 במערב ומרכז אירופה "עידן הנאורות", מלשון אור. כינוי זה מבטא את ההבדל בין המאה ה-18 לתקופה שקדמה לה, שנתפסה על ידם כתקופת חושך ובערות.

עקרונות הנאורות:
1. האדם אחראי לגורלו ג€“ על האדם להשתמש בתבונתו כדי לחקור את הסובב אותו ולכוון את חייו.
2. כבוד האדם וחירותו ג€“ לכל אדם יש זכות טבעית לממש את רצונותיו ולשמור על כבודו וחירותו.
3. ערך השוויון ג€“ כל בני האדם שווים זה לזה.
4. זכויות טבעיות ג€“ זכויות שניתנו לבני האדם על ידי הבורא, ואינן תלויות בהחלטה אנושית כלשהי.
5. מדינה ג€“ מוסד שמטרתו לדאוג לטובת האזרחים.
מאפייני הנאורות:
1. אינדיבידואליזם ג€“ התייחסות לכל אדם כפרט בודד ועצמאי, ולא כחלק מקבוצה. לפני עידן הנאורות, הפרט נתפס תמיד כחלק מקבוצה.
2. רציונליזם ג€“ אמונה שבכוח התבונה להכיר את המציאות ולהאיר לפני האדם את הדרך הנכונה לפעול בה. לפני עידן הנאורות, הכנסייה היא זו שקבעה לאדם איך לפעול.
3. ספקנות וחילון ג€“ הפקעת תחומי חיים מהכוונתה של הדת. לפני עידן הנאורות הכנסייה הייתה מעורבת בכל תחומי החיים.
4. ידע ג€“ יצירת חברה המבוססת על ידע כללי רחב. לפני עידן הנאורות, החיים נוהלו על פי הרגלים ומסורות.
5. קידמה ג€“ אמונה שהאנושות הולכת ומתקדמת לקראת עתיד טוב יותר. לפני עידן הנאורות, האמינו שעידן האושר יבוא רק בעולם הבא.


יישום רעיונות הנאורות:
1. המהפכה האמריקאית ג€“ בראשית המאה ה-17 היגרו אזרחים בריטים לאמריקה והקימו בה מושבות. הממשלה הבריטית לא התערבה בחיי המושבות.
לאחר תום מלחמת שבע השנים בין בריטניה לצרפת הידלדלה קופת הממלכה הבריטית ועל כן החל השלטון לגבות מסים ומכסים חדשים מבני המושבות. אעפ"כ, תשלום המסים לא זיכה את בני המושבות בהשפעה פוליטית כלשהי בבריטניה, (למשל, ייצוג בפרלמנט). הדבר נתפס בעיני האמריקנים כפגיעה בערך השוויון. לדעתם, תשלום מיסים לבריטניה צריך היה לעשות אותם אזרחים שווי זכויות. עמדתם הנחושה באה לידי ביטוי בסיסמה- "אין מיסוי ללא ייצוג".
השילוב של הלחצים הכלכליים, עם חוסר השוויון, חוללו את מלחמת העצמאות של אמריקה, המכונה "המהפכה האמריקאית".
2. המהפכה הצרפתית ג€“ צרפת במאה ה-18 הייתה תחת שלטון מלוכני והחברה הייתה מחולקת למעמדות: האצולה, הכמורה והמעמד השלישי- הבורגנים והאיכרים.
עקב משבר כלכלי חמור שפקד את צרפת, כונסה אסיפה שכללה את נציגי שלושת המעמדות. כיוון שבאסיפה הייתה אפליה ברורה כנגד המעמד השלישי, הם הכריזו על עצמם כאסיפה משלהם, שהיא תקבע את החוקים בצרפת. חודש לאחר מכן, עקב החשש של תושבי פאריז מפיזור האסיפה, פרצו מהומות אלימות ברחבי צרפת, שבעקבותיהם באו התקוממויות של איכרים נגד אצילים.
שיאה של המהפכה היה בכיבוש כלא הבסטיליה, שהייתה סמל לעריצות של המלוכה. ההישג המרכזי של המהפכה היה ביטול המעמדות. סיסמת המהפכה הייתה "חירות, שוויון ואחווה".המהפכה התעשייתית
מבוא:
המהפכה התעשייתית החלה באנגליה לקראת סוף המאה ה-18, ובמהלך המאה ה-19 התפשטה למדינות נוספות במערב ומרכז אירופה. בתקופה זו הומצאו המצאות רבות והחלו פיתוחים שונים. המהפכה התעשייתית החלה בעקבות הנאורות שאחד ממאפייניה הוא הקידמה שגרמה לפיתוח טכנולוגי, מכאן ההתחדשות הטכנולוגית המתמדת, ובין היתר להמצאת מנוע הקיטור שחולל את תהליך המיכון וגרם לשינוי תהליכי הייצור.
מאפייני התיעוש:
1. מיכון (ייצור ע"י מכונות) ג€“ מעבר מכלכלה המבוססת על חקלאות ועבודת כפיים הדורשת מאמץ פיזי גדול עם יכולת ייצור מוגבלת, לכלכלה המבוססת על מכונות המייצרות כמויות גדולות באיכות טובה ואחידה. תהליך המיכון התחולל בעקבות המצאת מנוע הקיטור.
2. התחדשות טכנולוגית מתמדת ג€“ מבחינת ההתקדמות הטכנולוגית המהפכה לא פסקה מעולם. המצאות חדשות ומכונות יעילות יותר מופיעות חדשים לבקרים, עד היום הזה.
3. ייצור המוני בקו ייצור אחד ג€“ המוצרים לא הוכנו עוד ע"י בעל מקצוע אחד, אלא נוצרו ע"י פס ייצור ארוך ומשומן, שעל כל שלב ושלב שלו אחראי עובד אחר. שיטת הייצור ההמונית החדשה, הבנויה גם על מכונות גדולות ומספר רב של עובדים, הצריכה מעבר מבתי מלאכה קטנים למפעלי תעשייה גדולים (תהליך של תיעוש).

ההשלכות החברתיות:
1. עיור ג€“ מעבר של המונים מהכפר אל העיר. תהליך העיור התרחש בעקבות תהליך המיכון שגרם לפליטה של אנשים מענף החקלאות. אותם אנשים עברו לגור בקרבת מפעלי התעשייה, שאליהם עברו לעבוד. הללו הוקמו באזורי תעשייה הסמוכים לערים. כמו כן, בתהליך העיור נבנו ערים חדשות סמוך למכרות פחם וברזל, וערים שנמצאו בקרבת צומתי תחבורה ראשיים ונמלים התפתחו וגדלו לבלי היכר.

2. גידול דמוגרפי ג€“ במהלך המאה ה-18 חל גידול ממשי באוכלוסיית אירופה, שהלך והתרחב בעקבות התפתחות המהפכה התעשייתית. הגידול הדמוגרפי התרחש בעקבות התפתחות הטכנולוגיה שגרמה להתפתחות הרפואה המודרנית, שהעלתה את תוחלת החיים, והפחיתה משמעותית את התמותה. בנוסף לכך, הוגברה הבקרה על הצומח ובעלי החיים, ונחסמה אספקה של מזון מקולקל או נגוע.
3. הגירה ג€“ החלה תנועה של הגירה המונית לארצות שמעבר לים- אמריקה ואוסטרליה. תנועת ההגירה החלה בעקבות הגידול הדמוגרפי שגרם לכך שמדינות שונות באירופה נקלעו למשבר, משום שהן לא יכלו לספק את צרכיה החומריים של האוכלוסייה הגדלה. המהגרים קיוו שבארץ החדשה יצליחו יותר.
4. מעמדות חדשים ג€“ צמחו שני מעמדות חברתיים חדשים- הבורגנות (המעמד הגבוה החדש, במקום האצולה) והפרולטריון. המעמדות החדשים צמחו בעקבות תהליך המיכון שגרם לצמצום החקלאות ולירידת מעמדם של האצילים- בעלי האדמות. כמו כן, איכרים רבים עברו לעבוד במפעלי התעשייה, מה שגרם לעליית מעמדם של הבורגנים- בעלי המפעלים ולהיווצרות מעמד חדש, מעמד הפועלים- הפרולטריון.
ג€¢ הבורגנות ג€“ בורגנים רבים נהנו מרווחה כלכלית ויכלו להרשות לעצמם העסקת משרתים ופעילות בשעות הפנאי שלהם. בקרב הבורגנות המשפחה הייתה המוסד המרכזי סביבו התנהלו החיים.
ג€¢ הפרולטריון ג€“ מעמד הפועלים. הפועלים הרוויחו שכר נמוך ביותר, ונאלצו לעבוד ברוב שעות היממה. תנאי העבודה היו קשים. לפועלים לא היו זכויות סוציאליות, כמו בימינו. השכר הנמוך אילץ משפחות רבות להוציא גם את האישה והילדים לעבודה, כדי לסייע בפרנסת המשפחה.
ההשלכות על המדינה:
1. עושר והתפשטות ג€“ התיעוש הגדיל מאוד את התוצר הגולמי של המדינה, מעבר ליכולת הקנייה של האזרחים במדינות אירופה. הצורך למצוא קונים חדשים לעודף המוצרים הגדול היה אחד הגורמים להשתלטות מדינות אירופיות על ארצות באסיה ובאפריקה (אימפריאליזם).
2. האחדה (מלשון לאחד) ג€“ התיעוש גם סייע לתהליך האחדה של מדינות אירופה. הפעולות שנעשו: הקמת מערכת חינוך ותרבות. הקמת מערכת בריאות. פיתוח אמצעי תחבורה. פיתוח אמצעי תקשורת. המדינה הפכה פתאום לכפר קטן: אפשר לדבר עם כולם, לשמוע מה קורה בימים אלה בכפר מרוחק או לקפוץ לביקור בקצה השני של המדינה.
3. חברת ההמונים ג€“ נוצרה חברה בה בעקבות התהליכים המודרניים יחידת ההתייחסות המשמעותית-הבסיסית היא היחיד ולא המשפחה.


הסוציאליזם
מבוא:
הסוציאליזם היא תנועה אידיאולוגית החותרת לצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים בחברה, ולעתים אף דורשת שוויון כלכלי מוחלט. הסוציאליזם צמח במאה ה-19 בעקבות המהפכה התעשייתית שאחד מהשלכותיה היה יצירת מעמדות חדשים- הבורגנות והפרולטריון, שהפערים הכלכליים והחברתיים ביניהם היו עצומים.

סוציאליזם אוטופי:
ההוגים הסוציאליסטים ביקשו לשפר את תנאי הפועלים ואת שכרם ועל כן פנו אל בעלי המפעלים בדרישה לתת לפועלים את המגיע להם. המעסיקים, שכל הכוח היה נתון בידיהם, לא נענו לדרישות הסוציאליסטים מחשש לצמצום רווחיהם. הם העדיפו כמובן את האידיאולוגיה הליברלית, שתומכת בחופש מוחלט למעסיק, ומכוונת אותו לדאוג רק להצלחתו שלו. כיוון שניסיונם של אותם הסוציאליסטים לא היה בר מימוש הם נקראים סוציאליסטים אוטופיים (אוטופי=רעיון שאינו בר מימוש).


מרקסיזם:
1. האידיאולוגיה המרקסיסטית ג€“
ג€¢ הגישה המרקסיסטית- כישלון הסוציאליסטים האוטופיים הוביל לגישה סוציאליסטית אחרת, המזוהה עם קרל מרקס- אם בעלי המפעלים לא נענים לדרישותינו, עלינו לפנות לפועלים עצמם. הם רבים יותר ובוודאי רוצים בשוויון. ואם המצב הקיים גרוע כל כך, למה לא לשנות את סדרי החברה מן היסוד.
ג€¢ טענה היסטורית- על פי הניתוח ההיסטורי של מרקס וחברו פרידריך אנגלס ההיסטוריה האנושית מאופיינת במלחמת מעמדות בין מדכאים, השולטים באמצעי הייצור, ובין מדוכאים.
ג€¢ טענה מדעית- הם טענו שקיים חוק מדעי שיוביל למהפכה וליצירת סדר חברתי חדש- "חוק הדלות הגוברת". כיוון שבעלי ההון רוצים להרוויח יותר, הם דורשים מן העובדים יותר, אך משלמים להם פחות. זה מוביל למצב שהפועלים יהיו יותר ויותר עניים במהלך הזמן, עד שלא יוכלו לסבול עוד, ובהכרח יצאו למהפכה אלימה-"הדיקטטורה של הפרולטריון", כלומר שהפועלים הם אלה ששולטים באמצעי הייצור.
ג€¢ היחס לדת- הם גם טענו שהדת היא כלי המשרת את האינטרס של בעלי ההון. הדת גורמת לאנשים להצדיק את הדין ואת המצב החברתי-כלכלי הקשה שהם נמצאים בו. באופן זה הדת משמשת ככלי המרדים את ההמונים מלחולל מהפכה- "אופיום להמונים".
ג€¢ המניפסט הקומוניסטי- בשנת 1848 פרסמו מרקס ואנגלס את "המניפסט הקומוניסטי", הפורש את משנתם החדשה ומסיים בקריאה לפועלים להתאחד, על בסיס מעמדי, לקראת המהפכה הקומוניסטית.
2. התגבשות אגודות הפועלים ג€“
ג€¢ בשנת 1864 הקים מרקס, בלונדון, את "האינטרנציונל הראשון" כאיגוד בינלאומי של פועלים. גוף זה כלל קבוצות של פועלים מאנגליה, צרפת ואיטליה, אך התפרק כעבור עשור, עקב חילוקי דעות חריפים.
ג€¢ בשנת 1889 הוקם "האינטרנציונל השני" כגוף המאגד את כל המפלגות הסוציאליסטיות בעולם. בין החלטותיו הבולטות הייתה קביעת יום אחד במאי כיום הפועל הבינלאומי.
ג€¢ בשנת 1871, נתפס השלטון בפאריז על ידי מהפכנים סוציאליסטים- "הקומונה הפאריזאית". השלטון המהפכני החל להנהיג שינויים כגון: הקפאת החובות, ביטול הריבית על ההלוואות ועוד. הקומונה פוזרה באכזריות רבה כעבור חודשיים, אך שימשה כמקור השראה לתנועות סוציאליסטיות רבות לאופן האלים שבו יש לבצע מהפכה. באותה שנה חובר השיר "האינטרנציונל", שהפך להמנון התנועות הסוציאליסטיות.
סוציאל דמוקרטיה:
מפלגות סוציאליסטיות קמו והתבססו, וההצלחה הביאה חלק ממנהיגי הסוציאליסטים למחשבה, כי אין צורך במהפכה אלימה על מנת להנחיל את הערכים הסוציאליסטיים. רבים מהסוציאליסטים אף לא קיבלו את תפישתו הקיצונית של מרקס, שהיעד האחרון הוא ביטול מוחלט של הקניין הפרטי ויצירת חברה קומוניסטית.
בעקבות כך, החלה להתגבש הסוציאל דמוקרטיה שטענה שהדרך לסוציאליזם צריכה להיות דמוקרטית ולא אלימה, וכך גם דרך השלטון והתפעול של המערכת הסוציאליסטית- לא שליטה מוחלטת של הפועלים, אלא ממשלה שדואגת להם.


הלאומיות
מבוא:
הלאומיות היא תנועה אידיאולוגית המדגישה שלכל אומה יש מאפיינים מיוחדים ומבקשת לאפשר שלכל אומה תהיה מדינה משלה- סמכות בלעדית להפעיל כוח לשם אכיפת חוק וסדר על האזרחים היושבים בשטחי הלאום ולשם הגנה מפני אויבים מבחוץ בשטח המסוים בו יושבת האומה. הלאומיות צמחה במאה ה-19 בעקבות המהפכה התעשייתית שאחד מהשלכותיה היה תהליך העיור שגרם להתנתקות מהמסגרת המסורתית, הלאומיות שמשה מסגרת תומכת במקום המסגרת המסורתית.
הלאומיות של מדינות אירופה התחילה להתגבש כבר בימי הביניים והגיעה לשיאה במאה ה-19 בעקבות המהפכה הצרפתית וכיבושי נפוליאון.
בדרך כלל, תבעה הלאומיות היפרדות מדינית של לאום מהאימפריה הרב לאומית שבתוכה הוא התקיים. במספר מקרים, תבעו בני הלאום אחד שחיו במדינות זרות להתאגד עם בני עמם במסגרת מדינית אחת.עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: יויו
מתאים לכיתה: י
מקצוע: היסטוריה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
יוסף בן מתתיהו
 יוסף בן מתתיהו
עבודה על השואה
עבודה על השואה
גירוש ספרד והאינקוויזיציה בספרד
גירוש ספרד והאינקוויזיציה בספרד
היגדים למבחן בהיסטוריה
היגדים למבחן בהיסטוריה
סיכום - אימפריאליזם
סיכום - אימפריאליזם
היסטוריה כיתה ח
היסטוריה כיתה ח
אלכסנדר מוקדון
אלכסנדר מוקדון
שרה אהרונסון גיבורת נילי
שרה אהרונסון גיבורת נילי
סיפורים על הרב נריה
סיפורים על הרב נריה
פאודליזם שאלות
פאודליזם שאלות

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2021

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון