אם הנך רשום למערכת טריוויה או שאלונים אין צורך להרשם שנית