תמונת המבחן

המבחן הכי הקשה בעולם

המבחן הכי הקשה בעולם

גגגבככגכגזגדזגזדג

הסהסגבגגכסכגכג
פךגכלךכלךצגלךצגכלג
להןגםדםכםפ
בגבןםגןםגםןככםפ

םםכםלכעיע

ןצםחחםיחיםפפםפחייח
םחצחםחםפחחיחים
םםםפיחחםפחיםיפחנ
םסןבסבגסבלןססלןלן

םלחצםחיחםחםיחיחיחלם

פםלמיםיחםלפ
צנםימימייליל
לםילםיםיףליעי
םלמנםפיממפםעיפם

םלפמימיםליליל

לםיחוםן
לןנמןעילם
םפמימלםימלם
םלמםלייליןם

לימםפיילםעילם

לימיןםיןם
ננןםענןעם
לםיםפטיטםטט
ןעעיעים

אאיך היה המבחן

גרעוה
טוב
סבבה
ממש גרעוה


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏