תמונת המבחן

טעינה ופריקה של קבל

תרגילים למציאת קיבול , מטען , טעינה ופריקה של קבל.

להלן נתונים של קבל לוחות .שטח של כל אחד מהלוחות 100 סמר,המרחק בין הלוחות 0.4 מ"מ .קבוע דיאלקטרי 4 .מהו הקיבול?

c=885.4 nf
c=885.4pf
c=200pf
c=720pf

נתון נתונים של קבל מסויים : קיבול של קבל 2.65pf, שטח כל אחד מהלוחות 15 סמ"ר.קבוע דיאלקטרי 2 מהו המרחק בין הלוחות ?

d=100mm
d=4mm
d=10mm
d=5mm

נתון קיבול קבל , מתח הספק = 50 וולט q=? c=66.4nf

3.5 מיקרוקולון
7 מיקרוקולון
5 מיקרוקולון
3.32מיקרוקולון

מהו קבוע הזמן של מעגל שהקבל שבו 50 מיקרופאראד והנגד שלו 1קילואוהם ? מהי תקופת המעבר ?

קבוע הזמן 50 מילישניות , תקופת המעבר 100 מילישניות
קבוע הזמן 50 מילישניות , תקופת המעבר 250 מילישניות
קבוע הזמן 60 מילישניות , תקופת המעבר 200 מילישניות
קבוע הזמן 50 מילישניות , תקופת המעבר 300 מילישניות

חשב את מתחו של הקבל כעבור 100 מילישניות

6.36 וולט
1.729 וולט
17.293 וולט
15.4 וולט


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏