תמונת המבחן

sh ch th

ענו בזהירות

שמפו

sh
th
ch

שלוש

sh
th
ch

כסא

ch
sh
th

אבא אמא אח

ch
th
sh

שייק

sh
ch
th

ילדים

th
ch
hh
sh

סיום של סנדוויץ

th
sh
ch

מדף

shelf
shake
chair

shelf

מגף
עף
מדף

מכשפה מסתיימת ב

th
ch
sh


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏