תמונת המבחן

הווה פשוט

פעולות בדרך כלל כל יום פעם בשנה לפעמים לעולם לא

Dan ....to school every day

goes
going
go

Dan ....go to school

doesnt
are
dont

.....Dan go to school every day?

is
does
do

Does Dan ...in the park every morning?

runs
running
run

Dan runs every

bay
day
bye

where dos he go

להיכן הוא הולך
למה הוא הולך
מתי הוא הולך

איפה דן לומד כל יום?

where does Dan study every bay
when does Dan study every day
where does Dan study every day
where Dan does study every day

איך דן לומד למבחנים

How doesDan study for tests
How do Dan study for tests
How doednt Dan study for tests

למה דן לומד כל יום

Why does Dan study every day
Why Dan does study every day
Why do Dan study every day

איזו קבוצת מלים שייכת לזמן הווה פשוט

yesterday last Sunday now does
tomorrow next week next year
now this moment today right now
seldom often never sometimes


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏