תמונת המבחן

מבחן באנגלית משפטים

מבחן באנגלית, ללמוד לומר משפשטים בצורה נכונה.

איך אומרים: מה אתה חושב?

What do you think?
What are you think?
Whats are you think?
Whats do you think?
what do you think?

איך אומרים: תתן לי תשובה!

Give me an answer!
Give me an answer now!
Do you can give me an answer!
Dont give me an answer!

איך אומרים: תעזוב אותי לבד..

Dont leave me alone...
Can you leave me alone?...
Do you can leave me alone...
Leave me alone...

איך אומרים: מי אתה חושב שאתה?!

Who you think you are?!
who do you think You Are?
Who do you think are you!?
Who do you think you are?!

איך אומרים:תשתקי כבר!!

Shut your mouth!!
Shut up already!!
Jost shut ap!!
Shut ap!!


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏