תמונת המבחן

מבחן סיום רכב ציבורי מבחר של שאלות פרק 1

מבחן

מה תפקידה של מערכת החיזור הקטליטי הסלקטיבי ?

לשלב את המחבר ההידרולי ברכב הציבורי המצויד בתיבת הילוכים רובוטית
לחזר אחר תיבת ההילוכים הרציפה המפיקה ניצולת טובה של אנרגיה
לאפשר למצמד להעביר את המומנט הסיבובי מהמנוע אל תיבת ההילוכים
להפחית באופן משמעותי את ריכוז תחמוצת החנקן המזהמת בגזי פליטה

מה מבטא המונח "כוח סוס "

התנגדות
הספק
מתח
עוצמה

מה אחד מתפקידיה של מערכת החשמל ברכב הציבורי

להקטין את מחזורי הגזים הנפלטים
להפעיל מחוונים , אביזרי עזר ופיקוד
לאפשר מעבר יציב בדרך חלקלקה
לנעול את בלמי הגלגלים הקדמיים

למה מיועדים המתלים ברכב ציבורי

קשר בגמישות את המרכב הקשיח עם האופנים
לדחוס אוויר לבלמים הפניאומטיים בהתאם לצורך
להעביר את כוח הסבב של המנוע לגלגלי ההינע
לשמש כחוליית קישור בין הבוכנות לגל הארכובה .

מה תפקידה של מערכת הקירור במנוע ?

למנוע חום על ידי סיכוך המנוע לשמירה על טמפרטורה תקינה
קליטת חום המנוע העודף לשמירה על טמפרטורה תקינה
הזרמת סילוני מים למנוע לשמירה על טמפרטורה תקינה
הזרמת הדקל בטמפרטורה תקינה למניעת התחממות המנוע

כיצד תגדיר תנועת הינע גלגלי הרכב ?

ריבועית
דיגיטלית
סיבובית
קפיצית

אילו חלקי מנוע מחייבים שימון ?

תמסורת פלנטרית בטבור תיבת הממסר הסופי .
שסתומי התפשטות של המדחסים והמעבים .
מסבי גל שסתומים הבוכנות הטבעות והצילינדר
מפרקים אוניברסליים של גלי ההינע והתמסורת

להיכן זורם נוזל הקירור החם המגיע מהמנוע?

לתמסורת אוטומטית
למיכל תחתון במקרן
למיכל עליון במקרן
למדחס ממיר אנרגיה

מה הוא תפקיד השסתומים במנוע דיזל ?

לשלב את גלי הינע של תיבת הילוכים
להתגבר על הנקודות המתות של המנוע
לפתוח ולסגור את המעברים מתא הבעירה
לסייע בהכנסת אוויר קר מהאטמוספרה למנוע

מה הוא המכלול המותקן בין מנוע מונית לבית תיבת ההילוכים המדורגת

מתלה
מצמד
קריות
משאבה

היכן ממוקם הגלגל שעובר את המרחק הגדול , ביותר בעת פניה בנסיעה קדימה ?

הגלגל החיצוני - פנימי
הגלגל הקדמי - פנימי
הגלגל אחורי - החיצוני
הגלגל הקדמי - חיצוני

איזה רכיב אחראי על הפיכת כוח הלחץ של הגזים השרופים מעל הבוכנה לתנועה סיבובית ?

מערכת השימות
מנגנון הארכובה
מעגל החשמל
מנגנון השסתומים

איזו מערכת נועדה להפחית את כמות הגזים והחלקיקים הנפלטים מהמנוע

מערכת פליטה
מערכת שימון
מערכת חשמל
מערכת קירור

מה אחד מתפקידיה של מערכת החשמל ברכב הציבורי

להקטין את מחזורי הגזים הנפלטים
לאפשר מעבר יציב בדרך חלקלקה
לנעול את בלמי הגלגלים הקדמיים
להפעיל מחוונים , אביזרי עזר ופיקוד

להיכן זורם נוזל הקירור החם המגיע מהמנוע

למכל העליון במקרן
לתמסורת האוטומטית
למדחס ממיר אנרגיה
למכל התחתון במקרן

מב הוא תפקיד השסתומים במנוע דיזל ?

לסייע בהכנסת אוויר קר מהאטמוספרה למנוע
לשלב את גלי הינע של תיבת הילוכים
להתגבר על הנקודות המתות של המנוע
לפתוח ולסגור את המעברים מתא הבעירה

מה הוא אחד מהתפקידים של ממסרת הינע סופי באוטובוס ?

להפעיל את מומנט הפיתול ביעילות גבוהה יותר
לשנות את כיוון העברת ההינע מאורכי לרוחבי
לשמן את ממיר המומנט עם בקרת קצב הזרימה
למנוע עבודה מאומצת ושחיקה של בלמי דיסק

מה תפקידה של מערכת המתלים ?

לרסן תנודות והשפעות של תוואי הדרך על נוסעים ומכלולים
לוודא שסרני אוטובוס נשארים תלויים באופן אחיד ומאוזן
לשאת את משקל האוטובוס כולל מטענו באופן מאוזן
ליצור יציבות ואחיזת כביש טובה בכל תוואי הדרך

מה תפקידה המרכזי של מערכת ההיגוי ברכב ציבורי ?

לשלב ולנתק מצמדים
לשמור על הבלימה
להדק את גלגל ההגה
לשלוט בתנועת הרכב

מה הם בלמי השירות במוניות וכיצד הם פועלים ?

הידרוליים, ופועלים על בסיס נוזל בלמים מיוחד
פניאומטיים, ופועלים על בסיס עוצמת לחץ אוויר
הידרוליים, ופועלים על בסיס עוצמת לחץ אוויר
פניאומטיים, ופועלים על בסיס נוזל בלמים מיוחד

מה הוא תפקיד של בלמי האטה באוטובוס ?

לאפשר האטה של הרכב ללא שימוש בבלמי השירות
לנעול את דסקת הבלימה המסתובבת יחד עם הגלגל
לפזר את חום החיכוך של בלימת הדיסק לשטח גדול
לאפשר לבלם התוף להילחץ ממרכז הגלגלים כלפי חוץ

כיצד פועל מאט אלקטרו מגנטי באוטובוס ?

בסיוע מגנט חשמלי , שעצומתו קובעת את כוח ההאטה
באמצעות מדחס אוויר, הכולל מד לחץ ושסתומים מגנטיים .
באמצעות מנגנון הידר אולי , מאט את פעולת המנוע
בסיוע של מנוע גדול וחזק , שביכולתו להפחית את המגנטיות

איזה רכיב מצמיד את סנדלי הבלימה אל תוף הבלימה ?

דסקת הבלם
משאבת האופן
משאבת הבלמים הראשית
דוושת בלם שירות

מדוע קיימת שתי מערכות בלימה באוטובוס ?

כדי לאפשר בלימה חזקה ככל הניתן במקרה הצורך
כדי לאפשר בלימה במהירויות שונות
כדי להתמודד עם תאווי דרך שונים
כדי להוות גיבוי במקרה של כל כשל באחת המערכות

כיצד מבוצע מעקב אחר אופן הנהיגה באוטובוס ?

באמצעות טכוגרף אנלוגי או דיגיטלי
באמצעות משאבת דלק
באמצעות מדיד לחץ שמן
באמצעות המערכת שבמושב הנהג

מה הוא מנוע הברידי ?

מנוע המשלב מנוע בעירה ומנוע חשמלי
מנוע שמשלב בין מנוע דיזל ומנוע בנזין
מנוע משלב בין מנוע בעירה ומנוע הידראולי
מנוע המשלב מנוע חשמלי ומנוע הדר אולי

מי קובע את כיוון הסיבוב של הגלגלים בנסיעת הרכב קדימה או אחורה ?

מערכת העברת כוח
מכלול זוויות ההיגוי
מערכת ריסון התנגדות
מכלולי המרכב והשלדה

מהו אחד מתפקידיה של מערכת העברת הכוח ברכב ציבורי ?

נשיאת עומס הרכב וספיגת זעזועי הדרך
אספקת אנרגיה וזרם חשמלי להפעלת המחוונים .
חלוקת כוח ההינע הסיבובי בין הגלגלים המניעים .
ריסון התנודות וההשפעות של תוואי הדרך המשתנים

מה אחד מתפקידיה הבולטים של מערכת המתלים ?

לאפשר לנהג להפנות את הרכב לכל כיוון נסיעה אפשרית
לייצב את הרכב ולמנוע את הטייתו של הרכב בסיבובים
לבצע כוונון עצמי של חמש זוויות ההיגוי בסרן
להפחית עבודת הגה מאומצת וסיבובים .

כיצד מכונה מרכב המונית המבוסס על דגמי רכב פרטי?

מרכב עם שלדה נפרדת בעלת מבנה קשיח
מרכב נפרד שניתן להסרה באופן הידרולי
מרכב דמוי שלדה עם קורות אורך ורוחב
מרכב אחוד עם המסגרת ללא שלדה נפרדת

היכן ממוקמים אזורי הקריסה במונית שנועדו לספוג את מכת ההתנגשות בעת תאונה ולקרוס באופן הדרגתי ובכך לצמצם הפגיעה בתא נוסעים ?

בחיבור המתלים למרכב
בחזית המרכב ובגב המכונית
באזור סמוך לממיר קטליטי
בגל ההינע שמתחת למנוע

כיצד בנוי המרכב האחוד במונית ?

מכמה קטעים, אשר לכל אחד מהם יש תפקיד וייעוד שונים .
דימוי סולם קשיח שאינו מכופף ואינו מתפתל .
ממקטע בודד שלאורכו ורוחבו מרותכות קורות מפלדה .
מיציקת פלדה אחת שאליה מחוברים סרני תמיכה והינע .

איזה רכיב מקטין את החיכוך במנוע דיזל מונע בלאי אוטם את המרווחים בין תא בעירה לאגן שמן מקרר את חלקי המנוע ומסיר את חלקיקי הפיח ?

מערכת פליטה
מערכת שימון
מנגנון השסתומים
מנגנון ארכובה

איזו תיבת הילוכים המותקנים מחלק מהמוניות משפרת ביצועים וחוסכת בצריכת דלק בזכות פעולת המנוע בסל"ד היעיל ביותר ?

תיבת הילוכים הידרולית
.תיבת הילוכים מגנטית
תיבת הילוכים רציפה
תיבת הילוכים פניאומטית

באיזה רכב ציבורי מתוכננת מערכת בטיחותית לבלימת הרכב באופן מכאני באמצעות בלמי קפיץ כאשר אין בכלל לחץ אוויר במערכת הפניאומטית ?

במונית עירונית
באוטובוס רגיל
במונית בלבד
באוטובוס זעיר

כיצד מכונה התוכנה הדינמית שמאפיינת בעיקר אוטובוסים בעלי נטייה להקטנת רדיוס הפנייה ע"י תנועת החלק האחורי כלפי חוץ ?

היגוי חסר
היגוי זווית
היגוי הידראולי
היגוי יתר

כיצד יבוא לידי ביטוי מצב תת היגוי במונית ?

יקטן רדיוס הפנייה בסיבוב
יגדל רדיוס הפניה בסיבוב
גלגל ההגה יהיה חסר יציבות ויושפע מטלטולי הדרך
סטיית הגה קלה תגרום לסטייה מידית בסיבוב

איזו מערכת ברכב הציבורי החדיש משלבת ומצליבה מידע סימולטוני ובלתי תלוי בין כל מערכות הרכב לבסיס נתונים אחד ?

מערכת העברת נתונים אלקטרונית טורית C.A.N
מערכת מדורגת יפנית סימולטנית הגורמת לניצוצות .
מערכת המצליבה מידע והופכת מתח נמוך לגובה
מערכת מידע אמריקאית הפעולה בשיטה סימטרית


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏