תמונת המבחן

גמרא קידושין האיש מקדש

תחילת קידושין האיש מקדש

האיש יכול לקדש

בעצמו ועל ידי שליח
בעצמו לבד
אסור לו צריך בבית דים
אין חובה איך

למה צריך לכתוב האיש מקדש בו ובשלוח פשוט שאם על ידי שליח יכול גם בעצמו

שתי תירוצים תיוץ אחד שמצווה בו יותר מבשלוחו כמו שמצינו אצל רב ספרא שהיה עשיר גדול והיו לו הרבה משרתים והיה הוא בעצמו מהבהב את ראש הדג ורבא היה מולח תירוץ שני שיש צד לומר שבשלוחו אסור כי יש חשש שאם יקדש על ידי שליח לא יראה אותה ויראה בה אחר כך צד של כיעור ותתגנה עלי
להגיד לנו שאפשר
תיקו

מאיפו לומדים שליחות בגירושין

מאתם גם אתם לכאורה המילה גם מיותרת המילה גם לרבות את השליח
ושלח ושלחה
מהנביא בירמיהו

מאיפו לומדים שליחות בקדשים

מדברי הימים נביא
מחלוקת ריבק מהפסוק ושחטו לומדים אחד שוחט חבורות חבורות לדעת רבי יונתן אחד שוחט קרבן פסח אחד ויצאים בו כל ישראל
תיקו

האם אתה אוהב ללמוד גמרא

לא משנה מה תענו על תשובה זו כל הכבוד שהגעתם עד לפה בהצלחה ברוחניות
הלוואי והיתי יכול ללמוד גמרא ולהבין אבל אין לי זמן
לא אוהב מה לעשות יש לי גשמיות
כן מתיקות התורה
לא רק כי צריך ללמוד
בוודאי מצווה


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏