ברכותיי !

פתרתם את הפאזל

בחר תמונה

זוהי לא תמונה

או גרור אחת ממחשבך

איך לשחק

בהצלחה.