מדריכי לימודים לפי נושאים - תגיות מדריכי לימודים

תגיות של מדריכי לימודים באתר יויו - מדריכי לימודים מחולקים לפי נושאים, מדריכים ללימודים יפים מחולקים לנושאים שונים ותגיות שונות, לחצו על התגית ותראו את המדריכים שלה

דפי עבודה באנגלית (66), דף עבודה באנגלית להדפסה (66), תרגול לוח הכפל (52), משחקים לימודיים לילדים (42), משחקים חינוכיים לילדים (41), לימוד כתיבת האותיות (39), תרגול כתיבת אותיות בעברית (38), תרגול אותיות באנגלית (37), תרגול חיבור (35), משחקים לגיל הרך (33), דף אותיות בעברית להדפסה (33), ללמוד לכתוב את האותיות להדפסה בחינם (32), דף עבודה abc להדפסה (31), לוח הכפל לילדים (31), לימוד כתיבת האותיות באנגלית (31), תרגילי חיבור להדפסה (31), דף עבודה אותיות באנגלית (31), משחקים ללימוד אנגלית (30), משחקים באנגלית (30), דף עבודה חיבור לילדים (28), דפי עבודה חיבור להדפסה (28), לימוד מספרים לילדים (28), דפי עבודה חיבור (28), תרגול כפל (27), תרגילי כפל להדפסה (25), דף עבודה חילוק לילדים (25), דפי עבודה חילוק להדפסה (25), דף עבודה בחשבון (25), דף עבודה כפל לילדים (25), דף עבודה תרגילי כפל (25), תרגילי חילוק להדפסה (24), דפי עבודה בחשבון להדפסה (24), דף עבודה באנגלית (23), דפי עבודה חילוק (22), תרגול חילוק (22), משחק לימוד מספרים (21), דף עבודה חיסור לילדים (21), דפי עבודה חיסור להדפסה (21), תרגול חיסור (20), תרגילי חיסור להדפסה (20), חיבור עד 20 (20), לימוד שעון לילדים (20), דפי עבודה חיסור (20), משחק כתיבת מספרים (20), דף עבודה שעונים להדפסה (18), דף עבודה לילדים (18), דף עבודה שעון מחוגים (18), דף עבודה לימוד שעון (18), לימוד מספרים באנגלית (15), לימוד צורות לילדים קטנים (14), לימוד צורות לילדים (14), תרגול מספרים באנגלית (13), משחק לימוד צורות (13), דף עבודה מספרים באנגלית עד 10 (12), לימוד צבעים לילדים (11), מחשבון חישוב שטח (10), נוסחאות לחישוב שטחים (10), טבלת ערבוב צבעים (10), לימוד ערבוב צבעים (10), מחשבונים לחישוב שטחים (10), לימוד צורות להדפסה (9), תרגול אנגלית לילדים (9), דף עבודה לימוד צורות (9), דפי עבודה ערבוב צבעים (9), משחקי לימוד חשבון (8), לימוד צבעים בעברית (8), משחק לימוד חשבון לילדים (8), לימוד חשבון משחקים (7), משחק חיבור לילדים (7), לימוד אותיות דפוס (7), לימוד צבעים דפי עבודה (6), דף עבודה לימוד צבעים (6), לימוד צבעים באנגלית (6), משחק צליל פותח (6), משחק לימוד צבעים (6), דף עבודה צליל פותח (6), לימוד אותיות בעברית (5), דף עבודה ללימוד מספרים (5), לוח הכפל להדפסה (5), דפי עבודה ללימוד מספרים להדפסה (5), לוח הכפל ריק (4), לימוד כתב יד בעברית (4), מבחן בחיבור (4), לוח הכפל עד 100 (4), משחק מה יוצא דופן (3), השלמת ציורים לילדים (3), דף עבודה לימוד צבעים באנגלית (3), חידות מה יוצא דופן (3), לימוד צבעים באנגלית להדפסה (3), מה יוצא דופן לילדים (3), דף עבודה שברים אחוזים (3), דפי חיבור נקודות לילדים (3), דף עבודה סדר פעולות חשבון (3), דף עבודה פיתוח חשיבה (3), מבחן השלמת ציורים (3), דף עבודה זוגי ואי זוגי (2), דף עבודה לימוד צורות באנגלית (2), דפי עבודה לילדים (2), חיבור נקודות לפי מספרים (2), לימוד צורות באנגלית להדפסה (2), לימוד צורות באנגלית (2), זוגי ואי זוגי להדפסה (2), דפי עבודה חיבור נקודות (2), דפי עבודה זוגי ואי זוגי (2), משחק הזיכרון לילדים (2), מחשבון אונליין (2), דף עבודה שברים פשוטים (2), לימוד אותיות קטנות באנגלית (2), לימוד אותיות גדולות באנגלית (2), מחשבון רגיל (2), משחק חיבור (2), משחק ללימוד מספרים, משחק ללימוד כמויות, משחק לימוד כמויות, מדבקות לבית ספר להדפסה, יצירת לוח מבחנים, לוח מבחנים להדפסה, משחק ללימוד חשבון, זיהוי צליל פותח, לימוד צורות, לימוד זיהוי ויזואלי, ללמוד למצוא חפצים, משחק מציאת חפצים, משחק שמלמד ילדים לספור, מערכת שעות להדפסה, משחק ללמוד לספור, מחשבון שברים פשוטים, אות פותחת דפי עבודה, מחשבון שברים חינם, מחשבון שברים שלם בשבר, תרגול אות פותחת, משחק אות פותחת להדפסה, משחק לימוד שעון לילדים, מחשבון היקפים, מחשבון בסיסים, מחשבון השוואת שברים, מחשבון שברים חלקיים, לוח המאה ריק, לוח המאה להשלמה, מחשבון פשוט, לוח המאה להדפסה, לימוד אותיות כתב, דף עבודה אות פותחת, מחשבון עם שברים וחזקות, לימוד כמויות, מחשבון נוסחת השורשים, מחשבון משוואות ריבועיות, מחשבון משוואה ריבועית, מחשבון אחוזים אונליין, לוח הכפל 10, מחשבון לפתרון משוואה ריבועית, מחשבון משוואה ממעלה שניה, מחשבון משוואות, מחשבון מדעי, מחשבון שורשים, לוח הכפל עד 10, הפכים בעברית, ללמוד לספור עד 10, דף עבודה ללמוד לספור, לימוד מספרים באנגלית להדפסה, דף עבודה לימוד מספרים באנגלית, דף עבודה חיבור וחיסור שברים עשרוניים, דף עבודה שברים עשרוניים, משחק ההפכים, משחק ללימוד הפכים, לימוד הפכים בעברית, מחשבוני משוואות, מחשבון משוואות ממעלה שלישית, לימוד כתיבת מספרים, דפי עבודה חיבור נקודות באנגלית, חיבור נקודות לפי אותיות באנגלית, דפי עבודה להדפסה, לימוד כתיבת מספרים עד 10, תרגול כתיבת מספרים, דפי עבודה לימוד צבעים, כתיבת מספרים להדפסה, דף עבודה כתיבת מספרים, לימוד עברית לילדים, דף עבודה לימוד מילים, לימוד פעלים באנגלית, דף עבודה חילוק ארוך, מחשבון משוואות עם שני נעלמים, דף עבודה כפל וחילוק, דף עבודה כפל וחיסור, דף עבודה לימוד עברית, דפי צביעה באנגלית, תרגילי חיבור עד 100, משחק הזיכרון אותיות