מילים באורך 4 אותיות


שמתחילות ב :
שמסתיימות ב :

נמצאו 7285 מילים באורך 4 אותיות מסודרות לפי האבג:

אבות
(מסכת במשנה)
אביי
(אמורא בבלי)
אביק
(כלי מעבדה)
אביר
(תואר אצולה)
אבצס
(מורסה)
אברו
(נהר בספרד)
אברש
(צמח בר)
אברש
(סוג של צמח)
אברש
(צמח נוי)
אברש
(סוג של שיח)
אגני
(אל הינדי)
אדום
(עיר מקראית)
אדום
(ארץ מקראית)
אדיר
(כביר - נשגב)
אדרת
(גלימה)
אדרת
(בגד עליון )
אהבה
(רגש עז)
אהבל
(טיפש)
אהרן
(נביא מקראי)
אואז
(נהר בצרפת)
אואז
(מחוז בצרפת)
אואי
(עיר בבלגיה)
אוגר
(מכרסם קטן)
אוגר
(יונק מכרסם)
אודם
(אבן חן)
אודם
(אבני החושן)
אודר
(נהר בצ'כיה)
אודר
(נהר בפולין)
אוזן
(איבר בגוף)
אויל
(כסיל)
אויל
(קשה הבנה)
אוכם
(שיח מדברי)
אולי
(יכול להיות)
אולי
(סביר להניח)
אולר
(צייר צרפתי)
אומץ
(העזה )
אוני
(צער עמוק)
אופל
(אבן טובה)
אוקה
(נהר ברוסיה)
אורי
(עיר בשוויץ)
אורל
(נהר ברוסיה)
אורן
(נהר בצרפת)
אורן
(מחוז בצרפת)
אזגד
(שליח)
אזוב
(צמח תבלין)
אזנב
(צמח בר)
אזרח
(נתין)
אחות
(בן משפחה)
אטום
(בלתי חדיר)
אטים
(בלתי חדיר)
איבה
(יריבות)
איבה
(ניגוד)
איבה
(שנאה עזה)
איבה
( ניגוד)
איבר
(חלק בגוף)
איית
(עוף דורס)
אילו
(גם אם)
אילן
(עץ שתול)
אימה
(פחד גדול)
אימה
(פוביה)
אימה
(פחד גדול)
אימה
(פחד רב)
אימה
(חולשה, פחד)
אימה
(פחד, מורא)
איסט
(נהר בארה"ב)
איסר
(מטבע קדום)
איפר
(עיר בבלגיה)
אירע
(התרחש)
אישי
(פרסונלי)
איתן
(יציב)
איתן
(חזק)
אכזר
(חסר רחמים)
אכלן
(גרגרן)
אלבה
(נהר בצ'כיה)
אלוף
(דרגה בצה"ל)
אליה
(זנב הכבש)
אמבה
(חילופית)
אמבה
(חלופית)
אמבט
(אגן רחצה)
אמבר
(תבואה)
אמבר
(סילו)
אמור
(סוג של דג)
אמור
(נהר באסיה)
אמור
(נהר ברוסיה)
אמור
(נהר בסיביר)
אמנם
(אולם אבל)
אמרה
(מימרה)
אנדה
(סופר גרמני)
אנוש
(אדם)
אנטי
(יריבות)
אנטי
(ניגוד)
אנטי
( ניגוד)
אנין
(רכרוכי)
אניס
(צמח תבלין)
אניץ
(סיב של צמח)
אנכי
(ורטיקלי)
אננס
(פרי טרופי)
אנסי
(עיר בצרפת)
אנפה
(עוף גדול)
אנפה
(מין עוף)
אנקה
(זמר קנדי)
אסדה
(רפסודה)
אסור
(בלתי חוקי )
אסלן
(אריה)
אסקט
(נזיר סגפן)
אפוד
(בגד עליון )
אפסי
(חסר חשיבות)
אפסי
(חסר ערך)
אפעה
(מין נחש)
אפעה
(נחש ארסי)
אפקה
(שכונה בת"א)
אפתי
(שווה נפש )
אצבע
(חלק בגוף)
אקדח
(כלי נשק)
אקדם
(אפריטיף)
אקרה
(מצודה)
ארבה
(חרק מעופף)
ארבה
(מכות מצרים)
ארבל
(הר מקראי)
ארבע
(מין נחש)
ארבע
(נחש ארסי)
ארדן
(מחוז בצרפת)
ארדש
(מחוז בצרפת)
אריג
(טקסטיל)
אריח
(רעף)
אריס
(צמית, וסל)
ארנב
(מכרסם קטן)
ארנק
(חריט)
ארסן
(זרניך)
ארעי
(טנטטיבי)
ארצי
(זמר ישראלי)
אררט
(הר מקראי)
ארשת
(הבעה)
אשבל
(ישוב במשגב)
אשור
(מבני שם)
אשור
(עיר אשורית)
אשחר
(ישוב במשגב)
אשכר
(תשורה)
אשכר
(מתנה)
אשכר
(מתנה כספית)
אשנב
(צוהר)
אשנב
(חלון קטן)
אשפה
(תיק לחיצים)
אשקף
(חלון קטן)
אשרה
(אלה כנענית)
אשרה
(ויזה)
אתוס
(הר ביוון)
באזל
(עיר בשוויץ)
באנר
(כרזה)
באסט
(גזע כלבים)
בארי
(קיבוץ בנגב)
בארי
(מראשי אמ"ן)
בארי
(עיר בקנדה)
באשה
(ריקבון )
בבון
(מין קוף )
בבלי
(שכונה בת"א)
בגין
(בשל, בגלל)
בגין
(בגלל)
בגלל
(מילת סיבה)
בגלל
(מפני ש)
בגלל
(מפני ש...)
בדיד
(ענף דק)
בדיה
(פיקציה)
בדיל
(יסוד כימי)
בהלה
(פחד רב)
בהלה
(חולשה, פחד)
בהלה
(פחד, מורא)
בואה
(מין נחש)
בואה
(נחש)
בואש
(טורף)
בוגן
(צייר צרפתי)
בוהק
(נוצץ)
בוטה
(ברברי)
בולט
(דומיננטי)
בונה
(יונק מכרסם)
בורח
(נס על נפשו)
בורי
(סוג של דג)
בורי
(קיפון)
בורי
(דג מאכל)
בושל
(יחידת נפח)
בושת
(חרפה)
בזוק
(מפוזר)
בזיך
(ספל, כוס)
בזלת
(אבן בניין)
בזלת
(אבן קשה)
בחור
(גבר)
בחור
(פלוני)
בחסד
(בנדיבות)
בחשק
(ברצון רב)
בטוח
(אל דאגה)
בטוח
(ודאי)
בטוח
(ללא ספק)
בטטה
(ירק מאכל)
בטרם
(לפני ש)
ביבר
(זמר קנדי)
ביבר
(גן חיות)
ביגל
(גזע כלבים)
ביזה
(העליב)
ביזה
(שדידת רכוש)
ביחד
(בצוותא)
בימה
(קתדרה)
ביצה
(מסכת במשנה)
בכיף
(ברצון רב)
בכלל
(לחלוטין)
בלדר
(שליח)
בלהה
(פחד גדול)
בלוז
(סגנון בגז)
בלוט
(אצטרובל)
בלוי
(מרופט)
בלוך
(זמר ישראלי)
בלום
(מנוע, עצור)
בלון
(שלפוחית)
בלוף
(פיקציה)
בלוק
(לבנה)
בלוק
(משורר רוסי)
בלזק
(סופר צרפתי)
בליל
(תערובת)
בלען
(גרגרן)
בלפן
(שקרן)
בלשן
(פילולוג)
במיה
(צמח מאכל)
במיה
(ירק מאכל)
במקו
(בירת מאלי)
בנאי
(זמר ישראלי)
בננה
(פרי טרופי)
בסון
(במאי צרפתי)
בסיס
(יסוד )
בערך
(בקירוב)
בעתה
(פחד גדול)
בעתה
(פוביה)
בעתה
(פחד רב)
בעתה
(חולשה, פחד)
בעתה
(פחד, מורא)
בקיא
(מתמצא היטב)
בקלה
(דג מאכל)
בקרה
(ויסות)
ברדה
(נהר באסיה)
ברום
(יסוד כימי)
ברון
(תואר אצולה)
ברור
(קוהרנטי)
ברור
(ודאי)
ברור
(טהור)
ברוש
(עץ נוי)
ברוש
(עץ מקראי)
ברזל
(מתכת קשה)
ברזל
(יסוד כימי)
ברזל
(מתכת חזקה)
ברחש
(חרק מעופף)
ברטן
(מחוז בצרפת)
בריל
(אבן יקרה)
ברמן
(זמר ישראלי)
ברנר
(סופר עברי)
ברנש
(אדם)
ברנש
(פלוני)
ברסט
(עיר בצרפת)
ברקן
(קוץ)
ברקן
(צמח קוצני)
ברקת
(אבן חן)
ברקת
(אבני החושן)
ברקת
(אבן יקרה)
בשמת
(אשת עשו)
בשמת
(צמח נוי)
בשפע
(בלי סוף)
בשפע
(בנדיבות)
ג'קט
(פריט לבוש)
גבים
(קיבוץ בנגב)
גביש
(בדולח)
גבסו
(זמר ישראלי)
גברת
(אישה נכבדה)
גדוד
(חתוך)
גדול
(כביר - נשגב)
גדול
(רחב מימדים)
גדום
(חתוך)
גדור
(היקף, תחום)
גדית
(חרק טורף)
גדסי
(זמר ישראלי)
גוגן
(צייר צרפתי)
גוון
(צבע )
גולי
(אתר משחקים)
גולן
(זמר ישראלי)
גומא
(צמח נחלים)
גומא
(פפירוס)
גומא
(צמח מים)
גומי
(צמג)
גומי
(קאוצ'וק)
גונג
(כלי הקשה)
גוני
(מבני נפתלי)
גופי
(סוג של דג)
גופר
(עץ מקראי)
גושן
(זמר ישראלי)
גושן
(ארץ מקראית)
גזור
(חתוך)
גזית
(מראשי אמ"ן)
גחזי
(משרת)
גחלת
(גץ - רשף)
גטין
(מסכת במשנה)
גיבו
(נתנו תמיכה)
גילה
(נהר בארה"ב)
גימל
(אות עברית)
גינס
(פריט לבוש)
גירף
(גמל נמרי)
גלאי
(חיישן)
גלוי
(חשוף)
גלוי
(ידוע מראש)
גלון
(יחידת נפח)
גליד
(נטיף קרח)
גליל
(צילינדר)
גליל
(מחוז אזור)
גליל
(רובה סער)
גלית
(צמח מים)
גלעד
(ארץ מקראית)
גלעד
(ירושלים)
גמבה
(ירק גינה)
גמבה
(ירק מאכל)
גמור
(ודאי)
גמלה
(קצבה)
גנאי
(בושה נצחית)
גנאי
(בושה)
גנבר
(זנגביל)
גנבר
(צמח תבלין)
גנגס
(נהר באסיה)
גנדר
(איפר - קישט)
גנוז
(חבוי, סמוי)
גנוז
(חבוי, נסתר)
גנון
(מין קוף )
גנחת
(אסטמה)
גסות
(חוצפה)
געשי
(וולקני)
גפוף
(שיח קוצני)
גראד
(סוג של טיל)
גראד
(מין טיל)
גראס
(סופר גרמני)
גרגר
(פירור)
גרגר
(צמח מים)
גרוט
(גיבור על)
גרון
(חלק בגוף)
גרון
(נהר בצרפת)
גרוע
(דמיקולו)
גרזן
(כלי נשק קר)
גרזן
(כלי נשק)
גריל
(אסכלה)
גרים
(סופר גרמני)
גרמה
(זמר ישראלי)
גרנט
(אבן יקרה)
גרסא
(ורסיה)
גרסה
(ורסיה)
גשור
(ארץ מקראית)
גשמי
(ריאליסטי)
דאגה
(חשש)
דאור
(זמר ישראלי)
דאלי
(צייר ידוע)
דבדו
(עיר במרוקו)
דבור
(חרק מעופף)
דביל
(טיפש)
דביר
(קיבוץ בנגב)
דבקן
(גלוטן)
דגון
(אלה כנענית)
דגון
(אל פלישתי)
דגני
(כחלחל)
דגנת
(צליאק)
דדון
(זמר ישראלי)
דהאן
(במאי צרפתי)
דהוי
(מרופט)
דובי
(מגושם וכבד)
דודא
(צמח עשבוני)
דודא
(צמח רעיל)
דודא
(שיח רעיל)
דווי
(כאב)
דוכן
(קתדרה)
דוכס
(תואר אצולה)
דולק
(בוער, לוהט)
דומה
(אידנטי)
דומה
(עולם המתים)
דומן
(זבל אורגני)
דופי
(צייר צרפתי)
דופן
(קיר)
דורה
(תבואה)
דורה
(סורגום)
דורה
(צייר צרפתי)
דורו
(נהר בספרד)
דיאז
(עיר בצרפת)
דיאס
(מגלה ארצות)
דיון
(ויכוח)
דיון
(זמר קנדי)
דייר
(דר)
דינר
(מטבע קדום)
דירה
(חלק בבניין)
דלגט
(חבר משלחת)
דליה
(פרח נוי)
דלמט
(גזע כלבים)
דלעת
(ירק מאכל)
דמאי
(מסכת במשנה)
דמות
(קלסתר)
דממו
(השתתק)
דממת
(המופיליה)
דנדי
(גנדרן)
דניו
(סוג של דג)
דניו
(סוג של דג)
דנים
(מין בד)
דניס
(סוג של דג)
דניס
(דג מאכל)
דנקא
(מטבע קדום)
דסמן
(יונק ימי)
דעתן
(אסרטיבי)
דפנה
(צמח תבלין)
דרבן
(יונק מכרסם)
דרגא
(טעמי המקרא)
דרדר
(צמח בר)
דרדר
(קוץ)
דרדר
(צמח קוצני)
דרדר
(פרח בר)
דרדר
(שיח קוצני)
דרוס
(דרוך רמוס)
דריל
(מין קוף )
דריל
(מין בד)
דריס
(צמח טרופי)
האלק
(גיבור על)
הארה
(הפצת אור)
האשק
(סופר צ'כי)
הביל
(חם ולח)
הבעה
(ארשת פנים)
הגיג
(לחש)
הדרן
(גנדרן)
ההין
(הרהיב עוז)
הובן
(נתפס בשכל)
הוגו
(סופר צרפתי)
הולך
( דבר חולף)
הולל
(הדוניסט)
הוקא
(תיעב, סלד)
הורן
(אחי אברהם)
הושע
(נביא מקראי)
הזאה
(נתז, שפריץ)
הזיה
(תקוות שווא)
הזיה
(נתז, שפריץ)
החזר
(רפלקס)
החיש
(זירז, האיץ)
הטבה
(בונוס)
הטלה
(זריקה)
היגב
(רפלקס)
הידק
(איחד מיזג)
היטב
(כראוי)
היכה
(דפק, הלם)
הימן
(מראשי אמ"ן)
היסט
(תזוזה)
היפו
(סוס יאור)
היצף
(דמפינג)
היקף
(פרימטר)
היקש
(אנלוגיה)
הכרח
(חוסר ברירה)
הלוא
(הרי)
הלוי
(מראשי אמ"ן)
הליך
(פרוצדורה)
הליך
(נוהל)
הלצה
(בדיחה)
המום
(הופתע מאוד)
המון
(בלי סוף)
המלט
(דמות מהמלט)
הנעה
(נענוע)
הסדר
(הסכם רשמי)
הססן
(פחדן)
הסעה
(טרנספורט)
הספד
(קינה)
העזה
(אוונטורה)
העיר
(זירז, האיץ)
העיר
(ירושלים)
הצתה
(הדלקה)
הצתה
(גץ - רשף)
הקאט
(יחידת נפח)
הקיץ
(הקים משינה)
הקיש
(דפק, הלם)
הראה
(הצביע על)
הרבה
(בלי סוף)
הרוס
(מרופט)
הרמס
(שליח האלים)
הרפס
(שלבקת)
השנה
(מסכת במשנה)
התזה
(נתז, שפריץ)
התלן
(מוקיון)
התלן
(ליצן)
ואדי
(נחל אכזב)
ואדי
(נחל)
ואטו
(צייר צרפתי)
ואיו
(אל הינדי)
ואלה
(ניסי ניסים)
ובאש
(נהר בארה"ב)
ודאי
(ללא ספק)
וולן
(נפנפת)
ווסט
(מקטורן)
וזאן
(עיר במרוקו)
וטרן
(ותיק מלחמה)
ויגו
(עיר בספרד)
וייה
(דרך בלעז)
וילד
(מחזאי אירי)
וילן
(צמית, וסל)
ויפט
(גזע כלבים)
וישי
(עיר בצרפת)
ויתר
(ריחם)
ולבי
(חיית כיס)
ולנס
(עיר בצרפת)
ונום
(רעל, ארס)
וניל
(צמח תבלין)
וספר
(מין קוקטיל)
ופלה
(עוגה קטנה)
ורדן
(עיר בצרפת)
ורטה
(נהר בפולין)
ורמר
(צייר פלמי)
ורקו
(מס רכוש)
ותרן
(רכרוכי)
ז'קט
(מקטורן)
זאנר
(סוגה)
זבוב
(חרק מעופף)
זבים
(מסכת במשנה)
זוגן
(שיח מדברי)
זוגן
(צמח מדברי)
זוהר
(נוצץ)
זולא
(סופר צרפתי)
זועם
(חמור סבר)
זועף
(נרגן)
זועף
(חמור סבר)
זורה
(עיר בשוויץ)
זורו
(גיבור על)
זחוח
(גאוותן)
זחוח
(ארוגנטי)
זחוח
(מתנשא)
זחלה
(עיר בלבנון)
זיגי
(חנון )
זיעה
(סימן לפחד)
זיפן
(צמח מספוא)
זכות
(ההפך מחובה)
זלזל
(ענף דק)
זלזל
(תיעב, סלד)
זללן
(גרגרן)
זמני
(טנטטיבי)
זמרה
(שירה)
זמרן
(מבני קטורה)
זניח
(חסר חשיבות)
זעמן
(מין נחש)
זעמן
(נחש ארסי)
זעפן
(רגזן)
זעתר
(צמח תבלין)
זפיר
(רוח קלה)
זקוק
(טהור)
זקיק
(טהור)
זרון
(עוף דורס)
זרוע
(חלק בגוף)
זרחה
(פוספט)
זרחן
(יסוד כימי)
זרקא
(טעמי המקרא)
חבוי
(נסתר - סמוי)
חבור
(נהר באסיה)
חבות
(מחויבות)
חבטה
(הכאה)
חגלה
(מין עוף)
חדקן
(סוג של דג)
חובב
(דילטנט)
חובל
(יורד ים)
חובש
(עובד במד"א )
חוזה
(הסכם רשמי)
חוזק
(העזה )
חוחן
(קוץ)
חולד
(יונק מכרסם)
חומט
(מין לטאה)
חוסן
(כוח חוזק)
חוסן
(העזה )
חוסן
(כוח)
חופה
(אפיריון)
חופה
(חולשה, פחד)
חופה
(אפריון)
חופה
(פחד, מורא)
חורב
(הר סיני)
חורט
(צינקוגרף)
חושך
(מכות מצרים)
חושם
(שלומיאל)
חותם
(גושפנקה)
חזוז
(נוצץ)
חזוי
(ידוע מראש)
חזון
(דבר נכסף)
חזות
(הבעה)
חזות
(ארשת פנים)
חזרת
(צמח תבלין)
חטמן
(טורף)
חיבר
(איחד מיזג)
חיוב
(חוסר ברירה)
חיטה
(מין קמח)
חיטה
(סוג של קמח)
חיטט
(חיפש)
חילך
(ארץ מקראית)
חימה
(כעס)
חיעד
(צמח מדברי)
חלבי
(חיית כיס)
חלום
(פנטזיה)
חלון
(צוהר)
חלוק
(גלימה)
חלוק
(בגד עליון )
חלוק
(פריט לבוש)
חלים
(בריא בנפשו)
חמדן
(בעל תאווה)
חמדן
(רודף בצע)
חמוס
(טורף קטן)
חמוס
(טורף)
חמוץ
(אחד הטעמים)
חמות
(אם הבעל)
חמסן
(גזלן)
חמצה
(חומוס)
חמצן
(יסוד כימי)
חמרי
(זן של תאנה)
חמרן
(אלומיניום)
חמרן
(יסוד כימי)
חנוך
(זמר ישראלי)
חנוך
(אבי מתושלח)
חנית
(כלי נשק קר)
חנית
(כלי נשק)
חננה
(חנון )
חנקן
(יסוד כימי)
חסום
(בלתי חדיר)
חסון
(חזק)
חפיץ
(גאדג'ט)
חצאל
(מבני נפתלי)
חצבה
(מושב בערבה)
חצוף
(חסר נימוס)
חציל
(ירק מאכל)
חקוק
(חרות, טבוע)
חרדה
(סימן לפחד)
חרדה
(פחד גדול)
חרדה
(פחד רב)
חרדה
(חולשה, פחד)
חרדה
(פחד, מורא)
חרדל
(צמח תבלין)
חרדל
(ממרח תיבול)
חרוך
(שרוף מעט)
חרול
(צמח קוצני)
חרול
(שיח קוצני)
חרון
(כעס)
חרוץ
(שקדן)
חריג
(יוצא דופן )
חריף
(אחד הטעמים)
חריף
(שנון)
חריר
(חור קטן)
חריר
(חלון קטן)
חריש
(מענית)
חרמש
(כלי קצירה)
חרמש
(מגל)
חרפה
(בושה)
חרפה
(לעג, בוז)
חרשן
(חנון )
חשדן
(ספקן)
חששה
(היסוס)
חששן
(פחדן)
חששן
(הססן)
טאטי
(במאי צרפתי)
טהרן
(פוריסט)
טוטם
(אליל)
טולל
(מכוסה טל)
טונה
(סוג של דג)
טונה
(נהר באסיה)
טונה
(סוג של סלט)
טונה
(דג מאכל)
טונה
(יחידת משקל)
טופז
(אבן חן)
טופז
(אבן יקרה)
טופז
(פטדה)
טופי
(מין ממתק)
טוקן
(עוף גדול)
טוקן
(מין עוף)
טחוב
(רטוב)
טחוב
(רטוב במקצת)
טיטי
(מין קוף )
טינה
(איבה, שנאה)
טינה
(שנאה עזה)
טיסו
(צייר צרפתי)
טיפה
(קורטוב-קצת)
טיפה
(קורטוב)
טיפש
(כסיל)
טיפש
(טיפש)
טיפש
(קשה הבנה)
טירה
(מצודה)
טכני
(לא עיוני)
טלור
(יסוד כימי)
טמאע
(רודף בצע)
טמבל
(טיפש)
טמיר
(נסתר, נעלם)
טמפל
(הר בארה"ב)
טנדר
(רכב מסחרי)
טניס
(ענפי ספורט)
טניס
(משחק כדור )
טנסי
(נהר בארה"ב)
טסמן
(מגלה ארצות)
טפחא
(טעמי המקרא)
טפטה
(מין בד)
טרדה
(מעמס)
טרזן
(גנדרן)
טרטר
(אבן שיניים)
טרשת
(סקרלטינה)
יאות
(הולם, ראוי)
יאמה
(אל הינדי)
יאנג
(זמר קנדי)
יארד
(יחידת אורך)
יבבה
(זעקה מרה)
יבבה
(לחש)
יבול
(תבואה)
יבול
(פרי האדמה)
יבוס
(עיר מקראית)
יבוס
(ירושלים)
יגון
(צער עמוק)
ידוי
(זריקה)
ידיד
(חבר)
יהיר
(גאוותן)
יהיר
(ארוגנטי)
יהיר
(מתנשא)
יהיר
(חסר נימוס)
יואל
(נביא מקראי)
יובל
(זמר ישראלי)
יובל
(נחל אכזב)
יובל
(נתיב מים)
יוגב
(איכר)
יוגב
(חקלאי)
יוטה
(מין בד)
יויו
(משחק ילדים)
יויו
(אתר משחקים)
יומא
(מסכת במשנה)
יונה
(מין עוף)
יונה
(נביא מקראי)
יונק
(שואב, סופג)
יועץ
(מנחה, חונך)
יוקד
(בוער, לוהט)
יוקש
(ציד)
יורה
(קלחת)
יורם
(חנון )
יושר
(מסירות)
יחול
(תקווה)
יחסי
(רלטיבי)
יחצן
(יחסי ציבור)
ייסד
(כונן)
ייפה
(איפר - קישט)
יללה
(זעקה מרה)
ימאי
(יורד ים)
ימון
(צמח מים)
ימית
(צמח מים)
ינוח
(עיר מקראית)
יסוד
(בסיס)
יעוד
(מטרה נעלה)
יעוד
(שליחות)
יעני
(זאת אומרת)
יעפת
(ג'ט לג)
יערה
(חלת דבש)
יפעה
(צמח נוי)
יצגן
(פרזנטור )
יצור
(ברייה)
יצחק
(מבני אברהם)
יציב
( נייח)
יקוש
(ציד)
יקשן
(מבני קטורה)
יראה
(פוביה)
יראה
(פחד גדול)
יראה
(פחד רב)
יראה
(חשש)
יראה
(חולשה, פחד)
יראה
(פחד, מורא)
ירוד
(קטרקט)
ירוק
(סוג של סלט)
יריב
(מראשי אמ"ן)
ירקן
(אבן טובה)
ישבן
(חלק בגוף)
ישבק
(מבני קטורה)
ישיש
(זקן)
ישפה
(אבני החושן)
ישרה
(אינטגריטי)
יתוך
(מלקחיים)
יתוש
(חרק מעופף)
יתיב
(טעמי המקרא)
יתכן
(יכול להיות)
יתכן
(אפשר)
יתרו
(כהן מדין)
כאשר
(בזמן ש)
כבוד
(יוקרה )
כבוד
(אפריון)
כבנה
(סיכת ראש)
כדין
(כראוי)
כובע
(פריט לבוש)
כוגן
(צייר צרפתי)
כומז
(תכשיט)
כועס
(חמור סבר)
כורח
(חוסר ברירה)
כורך
(עוקדן)
כותל
(קיר)
כזבן
(שקרן)
כזית
(יחידת נפח)
כיור
(אגן רחצה)
כילי
(קמצן )
כיסא
(קתדרה)
כיסא
(רהיט ישיבה)
כיסה
(החביא היטב)
כיפה
(אפריון)
כלום
(מאומה)
כלור
(יסוד כימי)
כליל
(לחלוטין)
כלים
(מסכת במשנה)
כלפי
(מול - לעומת)
כמון
(צמח תבלין)
כמון
(ישוב במשגב)
כמוס
(חבוי, סמוי)
כמוס
(חבוי, נסתר)
כמוס
(נסתר - סמוי)
כמעט
(בקירוב)
כסות
(גלימה)
כסות
(בגד, לבוש)
כסיל
(טיפש)
כסיף
(סוג של דג)
כסיף
(דג מאכל)
כעין
(בדומה ל)
כפיר
(אריה צעיר)
כפיר
(אריה)
כרוב
(ירק מאכל)
כרוז
(כרזה)
כרום
(מתכת קשה)
כרום
(יסוד כימי)
כרון
(עוף לילי)
כרות
(חתוך)
כרכן
(מין נחש)
כרכן
(נחש ארסי)
כרמל
(רובה סער)
כרסת
(צליאק)
כרפס
(ירק גינה)
כרפס
(ירק מאכל)
כרפס
(צמח נחלים)
כרשה
(ירק מאכל)
כשוף
(קסם)
כשות
(צמח טפיל)
כשות
(צמח מטפס)
לאון
(עיר בספרד)
לאנד
(מחוז בצרפת)
לאסו
(פלצור)
לאסן
(הר בארה"ב)
לבון
(ישוב במשגב)
לביא
(אריה צעיר)
לביא
(אריה)
לביד
(דיקט)
לבלר
(עוף דורס)
לבנה
(מין גבינה)
לברק
(סוג של דג)
לברק
(דג מאכל)
לגלג
(התבטא בלעג)
לגנה
(מענית)
להבה
(לשון אש)
להסה
(בירת טיבט)
להפך
(אדרבה)
לואה
(שפת תכנות)
לואר
(עמק בצרפת)
לואר
(נהר בצרפת)
לואר
(מחוז בצרפת)
לובי
(חלק בבניין)
לוגו
(סמל (בלעז))
לוגו
(שפת תכנות)
לוגי
(נתפס בשכל)
לוגי
(הגיוני )
לודר
(גלדיאטור)
לוון
(עיר בבלגיה)
לוטם
(פרח נוי)
לוטם
(סוג של צמח)
לוטם
(ישוב במשגב)
לוטם
(פרח בר)
לוטם
(שיח קוצני)
לומא
(מטבע קדום)
לונל
(עיר בצרפת)
לופה
(צמח מטפס)
לוקש
(פיקציה)
לורד
(עיר בצרפת)
לורד
(תואר אצולה)
לורן
(צייר צרפתי)
לחיץ
(כפתור)
לחמן
(מין עץ)
לטכס
(קאוצ'וק)
לטקס
(צמג)
לידר
(זמר ישראלי)
ליון
(עיר בצרפת)
ליטר
(יחידת נפח)
לייה
(נהר בצרפת)
לילך
(סוג של צמח)
לילך
(צמח נוי)
לינק
(קישורית)
ליצן
(מוקיון)
ליקר
(קוקטיילים )
לירה
(כלי פריטה)
לישי
(תשורה)
לכיד
(קוהרנטי)
ללוש
(במאי צרפתי)
למדן
(שקדן)
למוש
(מגלה ארצות)
למעט
(חוץ מ)
למען
(פן - שמא)
לנגד
(מול - לעומת)
לנגר
(גבוה ורזה)
לנתן
(יסוד כימי)
לענה
(צמח בר)
לענה
(סוג של צמח)
לענה
(צמח תבלין)
לענה
(רעל, ארס)
לענה
(צמח מדברי)
לערך
(בקירוב)
לפלף
(חנון )
לצון
(קלות דעת)
לקוי
(פגום)
לראה
(צמח מדברי)
לראש
(עיר במרוקו)
לרגל
(בשל, בגלל)
לשון
(חלק בפה)
מאוס
(היה לזרא)
מאמן
(מנחה, חונך)
מאנה
(צייר צרפתי)
מארה
(קללה)
מארן
(עמק בצרפת)
מארן
(נהר בצרפת)
מבוא
(הקדמה)
מבוא
(פרולוג)
מבוא
(חלק בספר)
מבוך
(לבירינת)
מבול
(גל ים סוער)
מבול
(גשם שוטף)
מבחר
(קולקציה)
מבטא
(טון הדיבור)
מבצר
(מצודה)
מבקר
(אורח)
מברק
(טלגרמה)
מגבה
(ג'ק)
מגדר
(ג'נדר)
מגור
(פחד גדול)
מגור
(פחד רב)
מגור
(חולשה, פחד)
מגור
(פחד, מורא)
מגלן
(מין עוף)
מגלן
(עוף ביצה)
מגלן
(מגלה ארצות)
מגנט
(אבן שואבת)
מדוד
(מנוי)
מדון
(ריב - תגרה)
מדין
(מבני קטורה)
מהין
(הרהיב עוז)
מהלל
(מעלה על נס)
מהסה
(משתיק)
מהפך
(טעמי המקרא)
מואב
(ארץ מקראית)
מובן
(ודאי)
מובן
(ברור)
מודה
(אופנה)
מוזל
(נהר בצרפת)
מוזל
(מחוז בצרפת)
מוזר
(יוצא דופן )
מוטו
(מימרה)
מוטל
(מלון דרכים)
מוכר
(שכיח, נפוץ)
מולי
(סוג של דג)
מונה
(צייר צרפתי)
מונח
(טעמי המקרא)
מונס
(עיר בבלגיה)
מוסר
(סוג של דג)
מועד
(זמן)
מופת
(בתור דוגמה)
מופת
(נס)
מוקי
(זמר ישראלי)
מורא
(פחד גדול)
מורא
(פחד רב)
מורא
(היסוס)
מורא
(חולשה, פחד)
מורג
(כלי קצירה)
מורה
(מנחה, חונך)
מורו
(צייר צרפתי)
מורן
(ישוב במשגב)
מושב
(קתדרה)
מושט
(דג מאכל)
מושק
(מנהל משק)
מזור
(תרופה)
מחוך
(פריט לבוש)
מחוש
(כאב)
מחפר
(כלי חפירה)
מחפש
(תר)
מטיס
(צייר צרפתי)
מטקה
(מחבט )
מטרד
(אבן נגף)
מטרה
(דבר נכסף)
מיהר
(זירז, האיץ)
מיזע
(סווצ'ר)
מייל
(יחידת אורך)
מיכה
(נביא מקראי)
מילה
(צייר צרפתי)
מימי
(רטוב במקצת)
מימן
(יסוד כימי)
מיצג
(פרפורמנס)
מיצר
(גבול)
מיתד
(דיבל)
מכוש
(כלי חפירה)
מכות
(מסכת במשנה)
מכות
(ריב - תגרה)
מכלן
(עיר בבלגיה)
מכנס
(פריט לבוש)
מכשף
(בעל אוב)
מכשף
(קוסם)
מכתש
(מדוכה)
מלאי
(אינוונטר )
מלאך
(שליח האלים)
מלאך
(שליח)
מלבד
(חוץ מ)
מלבר
(חוץ)
מלוח
(אחד הטעמים)
מלוח
(צמח מדברי)
מלכא
(מראשי אמ"ן)
מלכה
(אישה נכבדה)
מלמד
(מנחה, חונך)
ממאן
(מסרב)
ממחה
(מערבל)
ממשי
(ריאליסטי)
ממשל
(שלטון)
מנגו
(פרי טרופי)
מנגל
(אסכלה)
מנגן
(מתכת קשה)
מנגן
(יסוד כימי)
מנדט
(מושב בכנסת)
מנוד
(נענוע)
מנוח
(תואר למת)
מנוח
(כינוי למת)
מנוף
(ישוב במשגב)
מנחה
(תשורה)
מנטה
(דג סחוס)
מנפק
(דיספנסר)
מנצח
(זוכה במאבק)
מנשר
(כרזה)
מנתה
(צמח תבלין)
מנתץ
(מנפץ)
מסוף
(טרמינל)
מסכת
(סטטוסקופ)
מסמך
(טופס)
מספד
(קינה)
מעבה
(רדיאטור)
מעדר
(כלי חפירה)
מעוך
(מרופט)
מעטה
(גלימה)
מעטה
(בגד, לבוש)
מעיל
(גלימה)
מעיל
(פריט לבוש)
מעיל
(בגד עליון )
מעלה
(יתרון)
מעמד
(יוקרה )
מענק
(בונוס)
מעצב
(דקורטור )
מעקה
(מחיצה)
מעשי
(אופרטיבי)
מפאר
(מעלה על נס)
מפאת
(בשל, בגלל)
מפאת
(בגלל)
מפזז
(מביע שמחה)
מפית
(טישו)
מפלה
(כישלון)
מפני
(מילת סיבה)
מפני
(בשל, בגלל)
מפתן
(אסקופה)
מצאי
(אינוונטר )
מצוי
(שכיח, נפוץ)
מציה
(קרקר)
מצלה
(אסכלה)
מצנם
(טוסטר)
מצער
(קורטוב)
מצפה
(עיר מקראית)
מצפה
(אבן בניין)
מקבל
(איבר חישה)
מקדה
(עיר מקראית)
מקוק
(מין קוף )
מקור
(יסוד )
מקטע
(סגמנט)
מקלה
(טוסטר)
מקלט
(מצודה)
מקלע
(רובה סער)
מקלע
(כלי נשק)
מקנס
(עיר במרוקו)
מקפא
(ג'לי)
מקצב
(ריתמוס)
מקרי
(אקראי)
מקרל
(סוג של דג)
מקרל
(דג מאכל)
מקרן
(רדיאטור)
מראה
(אספקלריה)
מרבו
(עוף גדול)
מרבו
(מן חסידה)
מרחב
(מחוז אזור)
מרחב
(היקף, תחום)
מריע
(מביע שמחה)
מריש
(קורה)
מרית
(מין ברווז)
מרית
(ספטולה)
מרכא
(טעמי המקרא)
מרכז
(טבור)
מרמה
(פיקציה)
מרנן
(מביע שמחה)
מרסק
(מנפץ)
מרעש
(סנסציה)
מרפא
(תרפויטי)
מרפא
(מזור)
מרפס
(פונטנלה)
מרפק
(חלק בגוף)
מרקע
(מסך)
מרקש
(עיר במרוקו)
מררי
(מבני לוי)
משאת
(מתנה)
משבר
(גל ים סוער)
משגה
(טעות)
משגע
(נפלא, נהדר)
משום
(בשל, בגלל)
משום
(מפני ש)
משום
(מפני ש...)
משמע
(דהיינו)
משני
(לא עיקרי)
משנק
(צ'וק)
משרה
(תחמיץ)
מתאם
(קורלציה)
מתאם
(הרמוניה)
מתבן
(תבואה)
מתון
(מגושם וכבד)
מתון
(סובלני)
מתוק
(אחד הטעמים)
מתוק
(טעם הסוכר)
מתנד
(אוסילטור)
מתנה
(תשורה)
מתנה
(זבד)
מתנה
(דורון)
מתרס
(בריקדה)
נאדב
(נחלש)
נאדר
(כביר - נשגב)
נאות
(הולם, ראוי)
נאכל
(נלעס ונבלע)
נאלח
(מתועב )
נאלם
(השתתק)
נאמן
(לויאלי)
נאנט
(עיר בצרפת)
נאצה
(קללה)
נאצה
(חירוף קללה)
נאצל
(כביר - נשגב)
נאתן
(גנדרן)
נבדל
(יוצא דופן )
נבוט
(אלת עץ)
נבוך
(השפיל מבט)
נבון
(הגיוני )
נבזה
(מתועב )
נבז