מילים באורך 3 אותיות


שמתחילות ב :
שמסתיימות ב :

נמצאו 3712 מילים באורך 3 אותיות מסודרות לפי האבג:

אבא
(בן משפחה)
אבל
(צער עמוק)
אבל
(קינה)
אבץ
(מתכת קשה)
אבר
(עופרת)
אגב
(אפרופו )
אגד
(צרור)
אגל
(טיפה)
אגן
(חלק בגוף)
אגן
(ספל, כוס)
אדם
(אנוש)
אדם
(אבן יקרה)
אדר
(פוחלץ)
אוב
(קסם)
אוד
(גץ - רשף)
אוד
(גחלת)
אוה
(חפץ)
אוח
(עוף לילי)
אוח
(עוף דורס)
אול
(כוח)
און
(כוח חוזק)
און
(כוח)
אחו
(שדה מרעה)
איד
(קיטור )
איד
(צרה, אסון)
איה
(עוף דורס)
איש
(אנוש)
איש
(אדם)
אלא
(אולם אבל)
אלה
(קללה)
אלה
(נבוט)
אלח
(זוהמה)
אמא
(בן משפחה)
אמו
(מין עוף)
אמו
(עוף גדול)
אנא
(בבקשה)
אנך
(ורטיקלי)
אסם
(תבואה)
אסם
(סילו)
אפע
(ואקום)
אפר
(שדה מרעה)
אצה
(צמח מים)
אקו
(הד)
ארי
(אריה)
ארם
(מבני שם)
ארס
(רעל)
ארע
(התרחש)
ארר
(קללה)
אשד
(מפל מים)
אשל
(עץ מקראי)
אשף
(קוסם)
אשש
(חזק)
באס
(סוג של דג)
בהט
(אלבסטר)
בוז
(חרפה)
בוץ
(מין בד)
בוק
(טיפש)
בוק
(קשה הבנה)
בחל
(נגעל)
בחל
(תיעב, סלד)
בטח
(ודאי)
בטח
(ללא ספק)
בטל
(חסר ערך)
בטן
(חלק בגוף)
ביש
(רע)
בכא
(עץ מקראי)
בכי
(זעקה מרה)
בכי
(קינה)
בכר
(גמל צעיר)
בלה
(מרופט)
בלע
(פחד גדול)
בלע
(פחד רב)
בלע
(רשע)
בנה
(כונן)
בנר
(כרזה)
בסס
(כונן)
בעט
(דפק, הלם)
בער
(כסיל)
בעת
(פוביה)
בצל
(ירק מאכל)
בצר
(עופרת)
בצר
(כוח)
ברח
(נס)
ברי
(ודאי)
ברי
(ללא ספק)
ברי
(ברור)
ברך
(חלק בגוף)
ברך
(ארכובה)
ברם
(אולם אבל)
ברק
(אתר בנגב)
בשל
(בגלל)
בתה
(שדה מרעה)
ג'ק
(מגבה)
גאה
(יהירות)
גאה
(מתנשא)
גבס
(אלבסטר)
גבר
(תרנגול)
גדה
(שפת המים)
גדי
(תיש צעיר)
גדר
(מחיצה)
גדר
(גבול)
גהה
(רפואה)
גהר
(התכופף)
גון
(צבע )
גזר
(ירק גינה)
גזר
(ירק מאכל)
גזר
(הכריע)
גחן
(טורף קטן)
גחן
(טורף)
גחן
(התכופף)
גחר
(נקיק)
גיא
(ואדי)
גיץ
(ניצוץ)
גיק
(חנון )
גלף
(צינקוגרף)
גמד
(קצר קומה)
גמר
(סוף, סיום)
גנר
(סוגה)
גסה
(וולגרית)
גפר
(עץ מקראי)
גקו
(מין לטאה)
גרע
(החסיר)
גרף
(טבלה)
גתר
(מבני שם)
דאב
(כאב)
דאב
(חש כאב)
דאג
(חשש)
דאה
(עוף דורס)
דבר
(חפץ)
דגל
(נס)
דגם
(תבנית)
דגן
(תבואה)
דוה
(כאב)
דוי
(כאב)
דור
(עידן)
דור
(תקופה)
דות
(מרתף)
דחי
(כישלון)
דיה
(עוף דורס)
דיי
(מספיק)
דלק
(טורף קטן)
דלק
(טורף)
דמם
(השתתק)
דפן
(קיר)
דקר
(לוקוס)
דקר
(דג מאכל)
דרה
(שכנה)
דשא
(שדה מרעה)
דשא
(צמח נוי)
הבל
(קיטור )
הגה
(לחש)
הוק
(מין טיל)
הטח
(הכאה)
היה
(התרחש)
הלא
(הרי)
הלך
(נווד)
הלם
(הרי)
המה
(רעש)
הנד
(תזוזה)
הנה
(הרי)
הנץ
(החל פרח)
הסט
(תזוזה)
הקף
(פרימטר)
הקש
(אנלוגיה)
הרף
(הפסק)
וגו
(וכן הלאה)
ודי
(נחל אכזב)
ודי
(נחל)
ויה
(דרך בלעז)
ויץ
(בדיחה)
וסט
(לסוטה)
וסל
(צמית, וסל)
וסת
(רגולטור)
ועד
(גוף נבחר)
ורד
(פרח נוי)
ורד
(צמח נוי)
זבד
(תשורה)
זבד
(מתנה)
זבד
(דורון)
זדה
(חריץ)
זהה
(אידנטי)
זיג
(בלייזר)
זיג
(ז'קט גברי)
זיג
(מקטורן)
זיח
(תזוזה)
זיע
(נענוע)
זיע
(תזוזה)
זיק
(גץ - רשף)
זיק
(גחלת)
זיק
(ניצוץ)
זלל
(אכל הרבה)
זנר
(סוגה)
זעם
(כעס)
זעף
(כעס)
זרד
(ענף דק)
זרז
(קטליזטור)
חבט
(דפק, הלם)
חבל
(כאב)
חבל
(חוט עבה)
חגו
(נקיק)
חדש
(טרי)
חוח
(קוץ)
חוח
(נקיק)
חול
(מבני שם)
חוף
(גדה)
חוף
(שפת המים)
חזה
(חלק בגוף)
חזק
(חזק)
חטף
(קיבל, ספג)
חיך
(חלק בפה)
חיל
(פחד גדול)
חיל
(פחד רב)
חיץ
(מחיצה)
חיש
(צ'יק צ'ק)
חלי
(תכשיט)
חלק
(פיסה)
חלש
(גורל)
חמה
(אם הבעל)
חמל
(ריחם)
חנק
(מין נחש)
חסה
(ירק מאכל)
חסת
(ירק גינה)
חפת
(קפל בבגד)
חצב
(פרח בר)
חצץ
(אתר בנגב)
חרב
(כלי נשק)
חרד
(פחדן)
חרי
(כעס)
חרץ
(הכריע)
חשל
(חזק)
חשש
(פחד, מורא)
טבע
(תולדה)
טגו
(מין לטאה)
טול
(מין בד)
טיל
(כלי נשק)
טמע
(רודף בצע)
טנא
(סל נצרים)
טנא
(סלסלה)
טפח
(דפק, הלם)
טפי
(קורטוב)
טפל
(לא עיקרי)
טקס
(ריטואל)
טקס
(פולחן)
טרד
(קיכלי)
יבב
(לחש)
יבם
(גיס)
יבש
(רזה מאוד)
יהב
(תוחלת)
יהב
(תקווה)
יון
(מין עוף)
יחד
(בצוותא)
ימי
(אוקיאני)
יסד
(כונן)
יעד
(דבר נכסף)
יען
(עוף גדול)
יען
(משום ש)
יען
(בגלל)
יער
(חלת דבש)
ירא
(פחדן)
ירד
(אבי חנוך)
ירח
(חודש)
ירח
(לבנה)
ירך
(חלק בגוף)
ירק
(צמח מאכל)
ישן
(עתיק)
ישר
(תמים)
כהן
(משרת)
כהן
(זמר קנדי)
כוה
(חלון קטן)
כוח
(העזה )
כוח
(מין לטאה)
כוך
(גומחה)
כוס
(עוף לילי)
כוס
(עוף דורס)
כוס
(כלי שתיה)
כזב
(פיקציה)
כזב
(שקרנות)
כחל
(מין עוף)
כיב
(אולקוס)
כלה
( דבר חולף)
כמה
(נכסף- ערג)
כמו
(בדומה ל)
כמש
(נבל)
כנס
(ועידה)
כנת
(חבר)
כסל
(תקווה)
כסף
(קש)
כפי
(בהתאם ל)
כפל
(קפל בבגד)
כפן
(רעב)
כפן
(עוף ביצה)
כרך
(עוקדן)
כתל
(קיר)
כתף
(חלק בגוף)
לאו
(מין טיל)
לאט
(לחש)
לבד
(מין בד)
לבל
(פן - שמא)
לבן
(אתר בנגב)
לבן
(מין קמח)
לוד
(מבני שם)
לוח
(טבלה)
לוע
(חלק בפה)
לוף
(צמח בר)
לוף
(ירק מאכל)
ליד
(בסמוך ל)
ליף
(חוט דק)
ליש
(אריה)
לכן
(מסיבה זו)
למד
(השכיל)
לסו
(פלצור)
לסת
(חלק בפה)
לפה
(קוץ)
לפי
(בהתאם ל)
לפת
(צמח מאכל)
לפת
(ירק גינה)
לפת
(ירק מאכל)
לקט
(קולקציה)
לקס
(דג מאכל)
מאד
(כוח)
מאס
(תיעב, סלד)
מבט
(הבעה)
מבע
(הבעה)
מדד
(אבן בוחן)
מדד
(קריטריון)
מדד
(צמח מים)
מדף
(רף)
מדף
(אצטבה)
מהר
(צ'יק צ'ק)
מוט
(אלת עץ)
מוט
(נבוט)
מוך
(צמר גפן)
מזל
(גורל)
מחי
(הכאה)
מחם
(סמובר)
מטר
(גשם)
מיד
(צ'יק צ'ק)
מין
(כופר)
מכה
(הכאה)
מכה
(הלם)
מכר
(חבר)
מלא
(מין קמח)
מלח
(יורד ים)
מלק
(כרת)
מסד
(בסיס)
מסך
(וילון)
מעט
(קורטוב)
מצו
(לחצאין )
מצח
(חלק בגוף)
מצר
(גבול)
מקח
(קנייה)
מקל
(נבוט)
מקק
(ג'וק)
מקש
(כפתור)
מרד
(התקוממות)
מרי
(התקוממות)
משא
(מעמס)
משי
(מין בד)
משל
(אלגוריה)
מתן
(תשורה)
מתן
(גז דליק)
מתת
(תשורה)
מתת
(זבד)
נבו
(הר מקראי)
נבט
(צמח צעיר)
נבל
(רשע)
נבר
(חיטט)
נגד
(רזיסטור)
נדד
(נס)
נדח
(מבודד)
נדם
(השתתק)
נהי
(קינה)
נהל
(פרוצדורה)
נהר
(נתיב מים)
נוי
(יופי )
נון
(דג)
נוע
(נענוע)
נזר
(כתר)
נחל
(ואדי)
נחל
(נתיב מים)
נחש
(קסם)
נטה
(פנה לצד)
נטו
(משקל נקי)
נטל
(מעמס)
נטע
(צמח צעיר)
נטף
(טיפה)
ניב
(אידיום)
ניב
(אדיום )
ניב
(דיאלקט)
ניב
(מימרה)
ניד
(נענוע)
ניד
(תזוזה)
ניח
( נייח)
נים
(קיטור )
נין
(ריבע)
ניע
(נענוע)
ניע
(תזוזה)
ניר
(שדה חרוש )
ניר
(שדה מרעה)
נסח
(העתק)
נפה
(כברה)
נפת
(דבש )
נקב
(חור קטן)
נקי
(טהור)
נקר
(מין עוף)
נקש
(דפק, הלם)
נשב
(נפח)
נשה
(שכח)
נשי
(נקבי)
נשי
(שכחה)
נשר
(עוף דורס)
נתב
(ראוטר)
נתז
(ריקושט)
נתח
(פיסה)
סאב
(זוהמה)
סאן
(רעש)
סבא
(אבי האב)
סבך
(תסבוכת )
סבך
(פלונטר)
סבל
(מעמס)
סבל
(כאב)
סבר
(הבעה)
סבר
(תקווה)
סגא
(חרק טורף)
סגי
(מספיק)
סדק
(חריץ)
סדק
(נקיק)
סדר
(ארגון)
סהר
(לבנה)
סול
(סוג של דג)
סול
(דג מאכל)
סוף
(צמח מים)
סחי
(זוהמה)
סיב
(חוט דק)
סיס
(עוף דורס)
סיס
(מין עוף)
סיר
(קלחת)
סכל
(כסיל)
סכל
(טיפש)
סלח
(ריחם)
סלק
(ירק גינה)
סלק
(ירק מאכל)
סלש
(לוכסן)
סלת
(מין קמח)
סנר
(כלי הקשה)
ספל
(כלי שתיה)
ספן
(יורד ים)
ספק
(היסוס)
ספר
(עוקדן)
ספר
(גבול)
ספר
(גלב)
סרח
(חלק עודף)
סרן
(ציר)
סתם
(השתתק)
עבד
(משרת)
עבד
(נתין)
עגל
(בן הפרה)
עדה
(אתר בנגב)
עדה
(אשת עשו)
עדה
(אשת למך)
עדה
(סיעה)
עדי
(תכשיט)
עוז
(כוח חוזק)
עוז
(כוח)
עול
(מעמס)
עוץ
(מבני שם)
עיט
(עוף דורס)
עכן
(מין נחש)
עכן
(נחש ארסי)
עכס
(נחש)
עלם
(גבר)
עמד
(עצר מלכת)
עני
(עני)
עני
(חסר כל)
ענת
(אבי שמגר)
עקב
(בגלל)
עקב
(עוף דורס)
עקל
(סל נצרים)
ערל
(גוי)
ערף
(כרת)
עשב
(צמח בר)
עשן
(קיטור )
עשת
(פלדה)
פאב
(בית מרזח)
פאב
(מסבאה)
פאה
(פינה)
פגע
(העליב)
פגע
(צרה, אסון)
פור
(מזל)
פור
(גורל)
פוש
(דחיפה)
פחד
(פוביה)
פחד
(חשש)
פחד
(היסוס)
פחת
(בור עמוק)
פטר
(ולד בכור)
פיד
(צרה, אסון)
פיס
(מזל)
פיס
(גורל)
פלא
(נס, מופת)
פלא
(נס)
פלג
(נתיב מים)
פלג
(נחל)
פלג
(סיעה)
פלד
(פלדה)
פלח
(איכר)
פלי
(כישלון)
פנל
(ספין)
פנל
(חבר דיון)
פנס
(קפל בבגד)
פנס
(כלי מאור)
פסל
(דמות)
פסק
(הכריע)
פעם
(דפק, הלם)
פרא
(ברברי)
פרג
(פרח בר)
פרח
(צוער, קדט)
פרט
(יסוד )
פרס
(עוף דורס)
פרק
(סגמנט)
פרק
(חלק בספר)
פרש
(מין קוף )
פתח
(צוהר)
פתי
(תמים)
פתן
(מין נחש)
פתן
(נחש ארסי)
צהר
(חלון קטן)
צום
(תענית)
צוק
(סלע זקוף)
צור
(אבן אש)
צור
(חלמיש)
ציד
(יוקש)
ציה
(מדבר)
צין
(אתר בנגב)
ציר
(שליח)
צלו
(בטנונית)
צלם
(פוטוגרף)
צלם
(דמות)
צלם
(תבנית)
צלף
(פרח בר)
צמג
(קאוצ'וק)
צמד
(זוג)
צמר
(מין בד)
צפע
(מין נחש)
צפע
(נחש ארסי)
צרי
(רפואה)
צרי
(תרופה)
קבע
(הכריע)
קגו
(מין עוף)
קדח
(קליבר)
קדט
(צוער)
קהת
(מבני לוי)
קוד
(דג בקלה)
קוי
(סוג של דג)
קוס
(אי יווני)
קטה
(מין עוף)
קטע
(הכריע)
קטע
(סגמנט)
קין
(אבי חנוך)
קלי
(פכסם)
קלי
(צנים)
קלי
(טוסט)
קלס
(לעג, בוז)
קלע
(רוגטקה)
קלע
(וילון)
קלת
(סל נצרים)
קלת
(סל, טנא)
קלת
(סלסלה)
קמה
(תבואה)
קמט
(קפל בבגד)
קמל
(נבל)
קמץ
(קורטוב)
קנה
(צמח מים)
קסם
(שארם)
קסת
(דיותה )
קצב
(ריתמוס)
קצף
(כעס)
קצת
(קורטוב)
קרד
(אבנית)
קרה
(התרחש)
קרט
(קורטוב)
קרי
(דהיינו)
קרן
(פינה)
קרפ
(חביתית)
קרר
(עגלון)
קרש
(דיקט)
קרת
(עיר )
קשר
(קורלציה)
קשר
(לולאה)
קשר
(פלונטר)
ראי
(אספקלריה)
ראש
(חלק בגוף)
ראש
(צמח רעיל)
רבב
(כתם)
רבץ
(השתרע )
רגב
(גוש עפר)
רגו
(תרביך)
רגז
(כעס)
רגל
(חלק בגוף)
רגש
(רעש)
רדר
(מכ"מ)
רהב
(יהירות)
רהה
(הססן)
רהט
(שוקת)
רהי
(היסוס)
רוב
(חלק הארי )
רול
(קוץ)
רום
(גובה)
רון
(שירה)
רוש
(רעל, ארס)
רוש
(רעל)
רוש
(צמח רעיל)
רוש
(שיח רעיל)
רחם
(עוף דורס)
רחש
(לחש)
רחש
(רשרוש)
רחת
(מחבט )
ריב
(ויכוח)
ריה
(עוף גדול)
ריח
(ארומה)
ריק
(ואקום)
ריר
(רוק)
רכן
(התכופף)
רכש
(קנייה)
רמי
(תיקו)
רמך
(סוס מהיר)
רעב
(כפן)
רעד
(פחד גדול)
רעד
(פחד רב)
רפס
(נחלש)
רפף
(נחלש)
רפש
(זוהמה)
רצה
(חרק טורף)
רצה
(חפץ)
רקע
(בסיס)
רקע
(תפאורה)
רשד
(ירק מאכל)
רשף
(הבזק אש)
רשף
(גץ - רשף)
רשף
(גחלת)
שאה
(רעש)
שאף
(נכסף- ערג)
שאף
(חפץ)
שבב
(צ'יפ)
שבו
(אבן טובה)
שבח
(הלל, קלס)
שבר
(תבואה)
שבר
(צרה, אסון)
שהם
(אבן טובה)
שוא
(ואקום)
שום
(ירק גינה)
שוע
(אציל)
שוש
(במבליק)
שחל
(אריה)
שחם
(אבן קשה)
שחף
(מין עוף)
שחץ
(יהירות)
שחץ
(אריה)
שחת
(תבואה)
שחת
(תבן)
שחת
(בור עמוק)
שחת
(קש)
שטח
(כברה)
שטף
(זרימה)
שיא
(רקורד)
שיק
(אופנה)
שיש
(אבן חלקה)
שית
(קוץ)
שכב
(השתרע )
שכם
(חלק בגוף)
שלא
(פן - שמא)
שלו
(מין עוף)
שלח
(מבני שם)
שלח
(חרב קצרה)
שלט
(כרזה)
שלך
(עוף דורס)
שלם
(תמים)
שלם
(ירושלים)
שלף
(שדה מרעה)
שמח
(שבע רצון )
שמי
(נומינלי)
שמך
(טרוטה)
שמך
(דג מאכל)
שמץ
(קורטוב)
שמש
(משרת)
שנף
(וניל)
שפה
(חלק בפה)
שפן
(פחדן)
שפע
(רוויה)
שקט
(השתתק)
שקע
(בור, גומה)
שקע
(גומחה)
שקר
(פיקציה)
שרד
(שירות)
שרף
(מין נחש)
שרר
(טבור)
שתק
(השתתק)
תאו
(ג'מוס)
תאם
(הלם)
תבן
(קש)
תגא
(כתר)
תהל
(קללה)
תוף
(כלי הקשה)
תור
(מין עוף)
תור
(גיבור על)
תור
(עידן)
תור
(תקופה)
תזז
(טרטר עגה)
תחש
(יונק ימי)
תיל
(חוט מתכת)
תלם
(מענית)
תלם
(חריץ)
תמר
(אתר בנגב)
תעל
(רפואה)
תקן
(סטנדרט)
תרד
(ירק גינה)
תרד
(ירק מאכל)
תרף
(אליל)
תשר
(מתנה)

מאגר הידע | יויופדיה | מילון אנגלי עברי | ראשי תיבות | חרוזים | מילים נרדפות | ביטויים ופתגמים | מאגר שמות | פתרונות לתשבצים |
תנ"ך אונליין | מילים באורך 2 אותיות | מילים באורך 3 אותיות | מילים באורך 4 אותיות | מילים באורך 5 אותיות | מילים באורך 6 אותיות |
מילים באורך 7 אותיות | מילים באורך 8 אותיות | מילים באורך 9 אותיות | תשובות לתשחצים | פותר תשחצים | פותר וורדל |
מילה רנדומלית | מחולל מילים רנדומליות | הרכבת מילים מאותיות | שמות אקראיים |

רוצים לעזור לנו להגדיל את המאגר וגם להופיע בהיכל התהילה? לחצו כאן© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2024

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | מחשבון גימטריה | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | פעילויות לחגים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | דפי צביעה | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון

מילים עם 3 אותיות רשימה , רשימה של מילים באורך 3 אותיות בעברית, הרשימה מוצגת לפי האבג
תוכלו לבחור איזה מילה באורך 3 אותיות שתרצו. עם האותיות שאתם צריכים פשוט תחפשו את האותיות