תחרויות אתריםהרשמה לתחרויות אתרים יכולה לעזור לאתרים להשיג כניסות
אתם שמים באנר של התחרות באתר שלכם וככל שיהיו לכם יותר הצבעות
כך תקבלו יותר כינסות ולכן תחרות יכולה לקדם את האתר
פה יש רשימה של מספר תחרויות אתרים טובות שאני ממליץ עליהןיו-יו תחרות אתרים