סקריפט שעושה שלחצן ימני יוסיף למועדפים


תשימו אחרי סוף המסמך