אתרי איכסון חינם

מוסיפים גודל האכסון שם
בלי פרסומות מומלץ 50 - מגה www.50webs.com
בלי פרסומות מומלץ 50 - מגה freewebs.com
יש פרסומות מגה -50 lycos.co.uk
לא ידוע מגה -125 www.125mb.com
אין מגה -10 www.auserver.net
פרסומת בלמעלה של הדף מגה -20 www.angelfire.com
פרסומת בצד אפשרות לסגור אותה מגה -15 www.geocities.com
פרסומת ענקית בצד ימין מגה -5 www.nana.co.il
לא יודע 50 - מגה free.prohosting.com
לא יודע 30 - מגה www1.websamba.com