ניקוד: 0
נכון
נסו שנית
התחל משחק
זמן שנותר: 60 שניות
לחצו על התשובה הנכונה