פותר משוואה ריבועית

איך משתמשים? נניח והמשוואה שברצוננו לפתור היא 5x² - 9x - 7 = 0 , במקרה זה: a = 5, b = -9, c = -7 .
נציב במקומות המתאימים בעמוד ונלחץ על כפתור פיתרון.

מלאו את המשוואה במקומות המתאימים:
a = b = c =