תמונת המבחן

בן כמה אתה או היא

בן כמה אתה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

מה אתה אוהב לראות בטלוויזיה

גליס
בובספוג
חחמה
שוברי גלים

מה אתה אוהב לאכול

אני בדרך כלל לא ראב
מטרנה
כלום אני בצום

כמה כסף יש לכה

כמה שאני רוצה
100
1,000
250
50
500

כמה זה 100+100

90
100
200

יש לכה טלפון כן או לא

לא
כן