תמונת המבחן

בן כמה אתה או היא

בן כמה אתה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

מה אתה אוהב לראות בטלוויזיה

בובספוג
חחמה
שוברי גלים
גליס

מה אתה אוהב לאכול

מטרנה
כלום אני בצום
אני בדרך כלל לא ראב

כמה כסף יש לכה

כמה שאני רוצה
50
100
500
250
1,000

כמה זה 100+100

200
90
100

יש לכה טלפון כן או לא

לא
כן