תמונת המבחן

מבחן בכפל

כפל

כמה זה 5X7

45
5
15
35

כמה זה 8X8

123
88
92
64

כמה זה 7X8

84
115
56
80

מה זה X

פחות
כפל
פעמים
ועוד

בייי

ביי
היי
קיבלתי 100
קיבלתי 0