תמונת המבחן

השלמת שירים (קשה במיוחד!!!)

האם אתם חזקים בשירים בוא נראה אתכם

אז אני ..... ונוסע אלייך

לומד
יודע
חושב
בורח

יקקה ...... של טרפטוני

בחוף
בבריכה
במחשב
בחוץ

אני זוכר שהייתי ...... ושיגעתי את כולם

ענק
בריון
קטן
חמוד

מתוקה אוי כמה את .....

סתומה
חכמה
נסיכה
יפה

כל השבוע חלון ..... כוכבים מעל ולב מתמוטט

נקח
סגור
נפתח
פתוח