תמונת המבחן

השלמת שירים (קשה במיוחד!!!)

האם אתם חזקים בשירים בוא נראה אתכם

אז אני ..... ונוסע אלייך

לומד
חושב
בורח
יודע

יקקה ...... של טרפטוני

בבריכה
בחוף
במחשב
בחוץ

אני זוכר שהייתי ...... ושיגעתי את כולם

חמוד
ענק
קטן
בריון

מתוקה אוי כמה את .....

סתומה
חכמה
נסיכה
יפה

כל השבוע חלון ..... כוכבים מעל ולב מתמוטט

סגור
נקח
נפתח
פתוח