תמונת המבחן

השלמת שירים (קשה במיוחד!!!)

האם אתם חזקים בשירים בוא נראה אתכם

אז אני ..... ונוסע אלייך

לומד
בורח
יודע
חושב

יקקה ...... של טרפטוני

בחוץ
בחוף
בבריכה
במחשב

אני זוכר שהייתי ...... ושיגעתי את כולם

בריון
ענק
חמוד
קטן

מתוקה אוי כמה את .....

סתומה
נסיכה
יפה
חכמה

כל השבוע חלון ..... כוכבים מעל ולב מתמוטט

נקח
סגור
נפתח
פתוח