תמונת המבחן

האם אני חכם

אני חכם או טיפש רק המבחן הזה יכול להגיד לכם

אני מקבל במבחנים

נכשל
90
100 +
70

כשהמורה שואל שאלה בכיתה אני.....

ברור שאני יודע את התשובה.....
לא יודע את התשובה
חושב שאני יודע ואז בסוף ילד אומר תשובה אחרת והיא נכונה

השלימו: אל תעשה ל....... מה ששנוא אלייך

לחברך
לאחותך
לכלבך
לאמך

כמה שנים לומדים

6
45
14
12

האם פעם קיבלת הכי טוב בכיתה במבחן?

מה נראה לכם שאני אנשטיין
אני לא בטוח
ברור שכן