תמונת המבחן

האם אני חכם

אני חכם או טיפש רק המבחן הזה יכול להגיד לכם

אני מקבל במבחנים

100 +
70
90
נכשל

כשהמורה שואל שאלה בכיתה אני.....

ברור שאני יודע את התשובה.....
חושב שאני יודע ואז בסוף ילד אומר תשובה אחרת והיא נכונה
לא יודע את התשובה

השלימו: אל תעשה ל....... מה ששנוא אלייך

לחברך
לכלבך
לאמך
לאחותך

כמה שנים לומדים

12
6
45
14

האם פעם קיבלת הכי טוב בכיתה במבחן?

אני לא בטוח
מה נראה לכם שאני אנשטיין
ברור שכן