תמונת המבחן

האם אני חכם

אני חכם או טיפש רק המבחן הזה יכול להגיד לכם

אני מקבל במבחנים

90
70
100 +
נכשל

כשהמורה שואל שאלה בכיתה אני.....

ברור שאני יודע את התשובה.....
לא יודע את התשובה
חושב שאני יודע ואז בסוף ילד אומר תשובה אחרת והיא נכונה

השלימו: אל תעשה ל....... מה ששנוא אלייך

לכלבך
לאמך
לחברך
לאחותך

כמה שנים לומדים

12
45
6
14

האם פעם קיבלת הכי טוב בכיתה במבחן?

אני לא בטוח
מה נראה לכם שאני אנשטיין
ברור שכן