תמונת המבחן

האם אני חכם

המבחן נוצר על ידי: adidae

אני חכם או טיפש רק המבחן הזה יכול להגיד לכם

אני מקבל במבחנים

90
70
נכשל
100 +

כשהמורה שואל שאלה בכיתה אני.....

חושב שאני יודע ואז בסוף ילד אומר תשובה אחרת והיא נכונה
ברור שאני יודע את התשובה.....
לא יודע את התשובה

השלימו: אל תעשה ל....... מה ששנוא אלייך

לחברך
לכלבך
לאחותך
לאמך

כמה שנים לומדים

45
14
6
12

האם פעם קיבלת הכי טוב בכיתה במבחן?

ברור שכן
מה נראה לכם שאני אנשטיין
אני לא בטוח