תמונת המבחן

האם אני חכם

אני חכם או טיפש רק המבחן הזה יכול להגיד לכם

אני מקבל במבחנים

100 +
נכשל
70
90

כשהמורה שואל שאלה בכיתה אני.....

חושב שאני יודע ואז בסוף ילד אומר תשובה אחרת והיא נכונה
ברור שאני יודע את התשובה.....
לא יודע את התשובה

השלימו: אל תעשה ל....... מה ששנוא אלייך

לאמך
לכלבך
לחברך
לאחותך

כמה שנים לומדים

45
6
14
12

האם פעם קיבלת הכי טוב בכיתה במבחן?

מה נראה לכם שאני אנשטיין
אני לא בטוח
ברור שכן