תמונת המבחן

מבחן השלמת שירים

בואו נראה אם אתם יודעים להשלים את השירים הבאים

מתנות קטנות מישהו שלח לי מתנות קטנות רסיסים של כוונה _____ של אמונה

עיגולים
מתנות
רסיסים
חלקים

זיקוקים השמיים שלה צמאים לזיקוקים הראש אולי מבין שזו טעות אבל בשביל הלב כל יום זה ____ _____

יום העצמאות
יום האהבה
יום האהבות
יום של אהבות

את עושה מתוק כמו בוב כשמרלי, בלילות _____ את חסרה. צובעת את השמש באדום, מצייר אותך מולי היום.

קרים
בודדים
חמים
רעים

ילד של אבא - רואה בך אותי, את הילד שהייתי _____

בילדות שלי
בעצמי
בילדותי
במקומי

זוכרת נומבר ____ ____ בעיני

עננים עננים
בלונים בלונים
אנשים אנשים
עכבישים עכבישים