תמונת המבחן

גדול עליך

תתתתתת

רחב

רחב
רחב
רחב
רחב

כותרת:

כותרת:
כותרת:
כותרת:
כותרת:

קטן

קטן
קטן
קטן
קטן

גדול

גדול
גדול
גדול
גדול

קטן גדול רחב כותרת:

קטן גדול רחב כותרת:
קטן גדול רחב כותרת:
קטן גדול רחב כותרת:
קטן גדול רחב כותרת: