תמונת המבחן

הכיתה שלי

המבחן נוצר על ידי: פרח

ץץץץץץץץץץ

1

4
3
1
2

2

3
4
1
2

3

1
4
3
2

4

2
4
4
1

1

1
1
1
1