תמונת המבחן

הכיתה שלי

המבחן נוצר על ידי: פרח

ץץץץץץץץץץ

1

1
2
3
4

2

3
1
2
4

3

2
3
1
4

4

1
4
4
2

1

1
1
1
1