תמונת המבחן

הכיתה שלי

המבחן נוצר על ידי: פרח

ץץץץץץץץץץ

1

2
1
4
3

2

2
1
3
4

3

2
3
1
4

4

2
4
1
4

1

1
1
1
1