תמונת המבחן

הכיתה שלי

המבחן נוצר על ידי: פרח

ץץץץץץץץץץ

1

2
1
4
3

2

2
1
3
4

3

3
2
4
1

4

2
4
4
1

1

1
1
1
1