תמונת המבחן

הכיתה שלי

המבחן נוצר על ידי: פרח

ץץץץץץץץץץ

1

4
1
2
3

2

1
2
3
4

3

4
3
1
2

4

1
2
4
4

1

1
1
1
1