תמונת המבחן

הכיתה שלי

המבחן נוצר על ידי: פרח

ץץץץץץץץץץ

1

1
3
2
4

2

2
3
4
1

3

1
4
2
3

4

2
4
1
4

1

1
1
1
1