תמונת המבחן

הכיתה שלי

המבחן נוצר על ידי: פרח

ץץץץץץץץץץ

1

2
4
3
1

2

3
1
4
2

3

1
3
4
2

4

2
4
4
1

1

1
1
1
1