תמונת המבחן

הכיתה שלי

המבחן נוצר על ידי: פרח

ץץץץץץץץץץ

1

1
4
3
2

2

2
4
1
3

3

4
3
1
2

4

4
1
4
2

1

1
1
1
1