תמונת המבחן

הכיתה שלי

המבחן נוצר על ידי: פרח

ץץץץץץץץץץ

1

4
1
3
2

2

2
1
3
4

3

1
2
3
4

4

4
1
2
4

1

1
1
1
1