תמונת המבחן

בני כמה אתם

עם קיבלתם 100 זה אומר שאתם בני 10 עם קיבלתם 0 אתם בני 0

יויו

יויו
יויו
יויו
יויו

יפה

יפה
יפה
יפה
יפה

קטן

קטן
קטן
קטן
קטן

אח

אח
אח
אח
אח

ילד

ילד
ילד
ילד
ילד

קרש

קרש
קרש
קרש
קרש

פוליטיקה

פוליטיקה
פוליטיקה
פוליטיקה
פוליטיקה