תמונת המבחן

מבחן לכיתה א בעברית - יחיד רבים

מבחן לכיתה א בעברית , מתאים גם לכיתה ב, התאימו את המילה ביחיד למילה ברבים

מכונית

מכונות
מכון
מכונית
מכוניות

בית

בתים
בית
בת
בתי

כדור

כדורי
כדורים
כדור
כד

משחק

משחקים
לשחק
משחקי
משחק

גלידה

גלידה
גליד
גלידות
גילדה

שעון

שעון
שעונים
שעונ
שעות