תמונת המבחן

השלם אותי

משלימים מילים ושירים

יקקה בחוף של.......יש הלילה מסיבה

סינה אחותי
תרפתוני
משה אחי
תל אביב

לא בוכים על......שנשפך

חלב
שוקו
פטל
מים

עם אתה..... ......והכל נראה אפור

רוצה לישון
שונה תמורה
רוצה לברוח
רוצה לשתות
רוצה ליברוח

אני ואתה ...... ... .......

ששונאים את כולם
אוהבים מאוד אינסטגרם
נשנה את העולם
אותו שם בפייסבוק

עולם אכזר ..... שלך

והוא
כולו
אוהבים
הוא באמת