תמונת המבחן

אחים

שאלות על אחים

האים יש לך אח גדול

יש לי אח קטן כי אני הבכורה
לא אין לי אח גדול
כן יש לי אח גדול

האים יש לך אח גדול ומעצבן

אין לי אחים אני ילדה יחידה
כן
לא

האים יש לך אח טוב

כן
לא
אני לבד

האם את ילדה שאובים אותך מכולם

אוהבים אותנו באותו מידה
לא
כן

האים יש לך אחות קטנה ואת אוהבת אותה

לא, אין לי אחות קטנה
כן, יש לי ואני אובת אותה