תמונת המבחן

מתמתיקה

המבחן על מתמתיקה

מה זאת זווית ישרה.זווית שהיא נמצאת ב....

10 מעלות
0 מעלות
אף אחת מהתשובות נכונה
90 מעלות
180 מעלות
50 מעלות

חמישים לחלק לשלוש שווה...

654.35738574
11.5
16.66666667

הקיפו את הנקודה הנכונה:

זווית ישרה היא 90 מעלות
הזווית השטוחה היא הזווית הכי גדולה
כל התשובות נכונות
זווית קהה היא גדולה מזווית ישרה

45 כפול 12 שווה...

766
5544
540
4453
154
4578

הקיפו את התשובה הנכונה:

85 גדול מ100
52 קטן מ12
45 קטן מ45.5

רבבה זה ...

10 אלף
100 אלף

אם אני חכם אני במבחנים תמיד מקבל ציון...

הכי טוב בכיתה
90+
45
99