תמונת המבחן

משעמםם

לעעןויעיוןניןע

ןיונחנחיליןניונ

יחוי
ש
ג
ד

ש

ד
ד
ד
ב

ד

ד
ד
ד
ד

ד

ד
ד
ד
ד

ד

ד
ד
ד
ד