תמונת המבחן

מריו

מריו

איך קוראים למי שלימד את האסיר

שמואל
אף תשובה אינה נכונה
דוד
ערן

איך קוראים לשם המשפחה שמריו אצלה

לא אומרים את שם המישפחה
משפחת גדות
לא יודע
אף תשובה אינה נכונה

איך קוראים לאסיר

עמי
דוד

מה טלי רצתה לעשות עם הקיר

לצבוע אותו
כלום
לכתוב מילים שיעזרו לה בחיים
לא יודע

איך מריו הגיע לבית?

אף תשובה אינו נכונה
עם קסם כושל
הוא גר שם
נסע במונית