תמונת המבחן

מבחן באנגלית לתיכון

מבחן באנגלית על 4 זמנים future ,past simple, past progressive , present progressive כמה מילים שצריך לפרש ומילה שצריך לתקן .

Last week the boy _____ a fight

starting
start
started
foot

Next year I _____ fly to USA

is
will
are
do

While I was washing the car she _____

was fell
felling
falling
fell

I am _____ to school right now

go
walk
went
going

מה פירוש המילה Overwhelmed

שיר
תפוח אדמה
מרגיז
המום

מה פירוש המילה Recycle

למחזר
לאכול
לרקוד
לאסוף

מה פירוש המילה Inspiration

השראה
לפעמים
מפתיע
שקר

מה רשום ללא שגיאות?

Uncimfortoble
Oncamfortable
Uncomfrtabl
Uncomfortable