תמונת המבחן

תהליך הפוטוסינתזה וקליטת האור

המבחן בוחן את הידע על תהליך הפוטוסינתזה הקשור לצמחים וגם קשור לקליטת האור

מהם שלושת המרכיבים ליצירת חומרי מזון (סוכרים)?

פחמן דו-חמצני, מים,אנרגיית האור
מים,אוויר,דשן
דשן,מים,פחמן דו-חמצני

איך נקרא החומר באיברים הירוקים של הצמח ותפקידו לקלוט את האור?

דשן
כלורופיל
מים

מהו טרף?

החלק שמחבר בין הגבעול לעלה
החלק השטוח של העלה
הקצה של העלה

מאיפה הצמח קולט את המים?

מהשורשים
מהים
מהאוויר

איך הצמח יקלוט יותר אור (צורה)?

קצת עלים, עבה, קטן
שטוח יותר, גדול יותר, דק יותר
הרבה עלים, קטן, דק

מה צמחים מטפסים עושים ביערות צפופים וסבוכים?

"לוקחים" את האור והמים מצמחים אחרים
מטפסים על עצים גבוהים עד לצמרות,מתפרסים,וקולטים יותר אור שמש

למה אור חשוב לצמחים וחיוני להם?

ללא אור צמחים לא יוכלו להתקיים, להתרבות, להתפתח ואור הוא מרכיב חשוב בתהליך הפוטוסינתזה
ללא אור צמחים יהפכו לצמחים מטפסים.

מה יקרה כאשר יהיה דבר מסויים שיימנע מהצמח לקלוט אור?

הצמח יהיה במצב מעולה כי לא יהיה בו כלורופיל.
הצמח לא יהיה ירוק כי הכלורופיל לא יוכל לקלוט אור שמש.

מה קורה בעקבות תהליך הפוטוסינתזה? (לאחר יצירת חומרי המזון)

הצמח ינבול (לא יתקיים, התפתח, התרבה יותר)
בעקבות התהליך הצמח יפלוט חמצן ויקלוט אור באיברים הירוקים בחומר שנקרא כלורופיל