תמונת המבחן

מיבחן כיתה ב חשבון

גאומטריה וחשבון

כמה זה 260 +580=?

850
970
840

לדנה יש 200 מחקים היא נתנה רבע ממה שהיה לה לשלושת חברותיה כמה נישאר לה?

לדנה נישארו 50 מחקים
לדנה נישארו 25 מחקים
לדנה נישארו 100 מחקים

לאיזה מהמצולעים יש 4 קודקודים

מטומן
מחומש
מרובע
משובע
משולש

מה זה משולש שווה שוקים

משולש שכל צלעותיו שונות
משולש שכל צלעותיו שוות
משולש ששניים מצלעותיו שוות

כמה משולשים אפשר ליצור עם 5 קווים {כמה שיותר}?

2
3