תמונת המבחן

פאדאם

קשה

כר

כף
דש
טו
תם
פס

חבל שלא פעמים בשבוע

פורים
פסח
סוכות
טו בשבט

יש בו טעם וריח

אתרוג
כרפס
תות
לולב

מאוד מאוד רשע

פרעוה
המן
בילעם
בלק

שמיני ע

לחת
צרת
צמה
וטן