תמונת המבחן

אלגברה לכיתה ט

מבחן קל בטירוף

0+0

00
0

0+0

00
0

0+0

00
0

0+0

00
0

0+0

00
0