תמונת המבחן

מבדק דינים - סיכום הנלמד עד כה

בודק כמה למדתם מאז תחילת שנה

כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?

101
40
118
22

כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?

כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?

כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?

כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?

כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?

כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?

כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?

כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?
כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?