תמונת המבחן

א

א

או

לא נכון
נכון

א

נכון
אולי נכון

א

נכון
בטוח

א

לא נכון
אני מאמין

א

זה שדה חובה
לא נכון

א

נגכעי
נכון

א

יכ
נכון

א

כס
נכון

א

נעכ
נכון

א

ה ע
נכון